Siirry pääsisältöön

Orion tarjoaa farmaseuteille ja proviisoreille monia uramahdollisuuksia

Suurin osa farmasian alalle kouluttautuneista työllistyy apteekkiin, mutta myös lääketeollisuudesta löytyy mielenkiintoisia uramahdollisuuksia. Tämän tietää tuotepäällikkö Pirjo Rajala, joka on toiminut Orionilla eri tehtävissä jo kolmisenkymmentä vuotta.
16.2.2023 Teksti / Raimo Autio Kuvaus / Roope Permanto
Pirjo_Rajala_2.jpg

"Toimin tällä hetkellä tuotepäällikkönä Orionin itsehoitotuotteiden markkinointitiimissä Suomessa. Kymmenen hengen tiimiimme kuuluu seitsemän tuotepäällikköä, markkinointikoordinaattori, markkinointiassistentti ja markkinointijohtaja”, kertoo Pirjo Rajala.

Farmasian soveltamista moniosaajien tiimissä

Itsehoitotuotteiden markkinointitiimissä orionilaisilla on monipuoliset koulutus- ja työtaustat.

”Tiimin jäsenten erilaisten taitojen sekoitus on ehdoton rikkaus. Pystymme hyödyntämään kaikenlaisissa tilanteissa toistemme osaamista. Kävin itse juuri yhden kollegan kanssa läpi lääkkeiden markkinointiin liittyviä yksityiskohtia”, Rajala sanoo.

Markkinointitiimin esihenkilö on koulutukseltaan proviisori.

”Olemme pomoni kanssa molemmat farmasisteina varmaan tiimin tarkimpia ihmisiä, koska farmasiassa pilkullakin on merkitystä. On mielenkiintoista hyödyntää farmasian osaamista markkinointiin, jossa on omat sääntönsä ja ohjeensa. Työ on samaan aikaan luovaa ja tarkkaa.”

On mielenkiintoista hyödyntää farmasian osaamista markkinointiin, jossa on omat sääntönsä ja ohjeensa. Työ on samaan aikaan luovaa ja tarkkaa.

Lääketeollisuus houkutteli tuoretta farmaseuttia

Pirjo Rajala on tuntenut aina kutsumusta terveydenhoitoalaa kohtaan.

”Hain lukion jälkeen opiskelemaan sekä sairaanhoitajaksi että farmaseutiksi. Olisin saanut opiskelupaikan molemmille aloille, mutta silloin sairaalassa työskennellyt äitini kannusti lukemaan farmasiaa.”

Rajala valmistui farmaseutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1989. Hän teki opintoihin liittyvää työharjoittelua apteekissa ja kesätöitä lääketehtaalla.

”Lääketeollisuus veti minua heti valmistumisen jälkeen enemmän puoleensa. Koin tuolloin, että apteekit olivat aika hierarkkisia organisaatioita ja lääketeollisuus tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia ja uravaihtoehtoja.”

Oriolan kautta Orioniin ja uusiin tehtäviin

Rajalan ensimmäinen vakituinen työpaikka lääketeollisuudessa oli lääketukkukauppa Oriolassa, joka oli silloin osa Orion-konsernia.

”Tein aluksi myyntityötä puhelimessa apteekeille, sairaaloille ja eläinlääkäreille. Seuraavaksi kokeilin lääke-esittelijän töitä 1990-luvun alkupuolella.”

Rajala siirtyi joidenkin vuosien kuluttua Orioniin. Hän sattui kuulemaan yhtiössä vapautuvasta tehtävästä toimiessaan Farmasialiiton jäsenyhdistys Fatekan hallituksessa. Uusi työpaikka oli Orionin rekisteröintiosastolla, jossa käsiteltiin lääkkeiden myyntilupahakemuksia.

Markkinointi alkoi kiinnostaa Rajalaa työprojektien kautta.

”Meillä oli Orionin markkinoinnin kanssa yhteisiä palavereita. Sitä kautta myyntiin ja markkinointiin liittyvät työt alkoivat tuntua mielenkiintoisilta. Yhteistyö sujui hyvin ja kun sain kuulla, että markkinoinnista vapautuu tuotepäällikön äitiyslomasijaisuus, hain sitä ja sain paikan. Sillä tiellä olen edelleen.”

Kuluttajanäkökulma aina kirkkaana mielessä

Pirjo Rajala korostaa, että itsehoitotuotteiden markkinoinnissa pidetään koko ajan kirkkaana mielessä kuluttajanäkökulma.

Kuluttajien rinnalla apteekkien farmaseutit ja proviisorit ovat tärkeä kohderyhmä.

”Pyrimme antamaan heille parhaat tiedot Orionin tuotteista. Apteekin ammattilaiset ovat kuitenkin niitä, jotka kertovat ostotilanteessa asiakkaille ajantasaiset tiedot kaikista Orionin tuotteista – oli kyseessä sitten lääkkeet, kosmeettiset tuotteet, ravintolisät tai lääketieteelliset laitteet.”

Lääkkeiden markkinointiin on oma tarkka lainsäädäntönsä ja ohjeistuksensa, joka säätelee, miten tuotteista kerrotaan esimerkiksi lehti-ilmoituksissa. Niin sanottuja vapaakaupan tuotteita saa mainostaa ohjeistuksen osalta hiukan vapaammin.

”Teemme paljon digimarkkinointia, mutta mainostamme edelleen myös perinteisesti lehdissä, radiossa ja televisiossa. Digitiimimme huolehtii siitä, että tuotteemme näkyvät kuluttajille hyvin Google-hauissa, erilaisissa nettijulkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa.”

Laaja yhteistyöverkosto on tehtävässä tärkeä

Rajala hyödyntää työssään laajaa yhteistyöverkostoa sekä Orionin sisällä että talon ulkopuolella.

Sisäisiin kontakteihin kuuluu Orionin osaajia tuotannon suunnittelusta, laatupuolelta, lääketieteelliseltä osastolta, rekisteröinnistä ja tuotehankinnasta. Eniten kontakteja on tietysti lähikollegoihin eli myyntiin ja markkinointiin. Myös digitiimin kanssa tehdään usein töitä yhdessä.

”Talon ulkopuolella olemme yhteydessä mediatoimistoon, jonka kanssa suunnittelemme, miten tuotteemme näkyvät eri medioissa. Lisäksi tietysti mainostoimistot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tapaamme myös päämedioiden yhteyshenkilöitä etenkin silloin, kun teemme ohjelmiin liittyvää yhteistyötä ja tutustumme tulevaan ohjelmistoon”, Rajala kertoo.

Suomalaisen lääkeketjun osana

Orion on vahva suomalainen brändi, joka antaa Rajalan mukaan vahvan perustan yhtiön kaikkien tuotteiden markkinointiin.

”Hyvinvointia rakentamassa ei ole pelkkä slogan vaan sitä me oikeasti Orionissa teemme. On tärkeää, että meillä on omaa kotimaista lääketuotantoa ja tehtaat pysyvät Suomessa.”

Hyvinvointia rakentamassa ei ole pelkkä slogan vaan sitä me oikeasti Orionissa teemme.

”Toimin työssäni suomalaisen lääkeketjun palana ja huolehdin omalta osaltani, että Orionin laadukkaat tuotteet tunnetaan ja niistä kerrotaan asianmukaisesti.”

Farmaseutit toimivat Orionissa monissa tehtävissä

Orionilla työskentelee paljon proviisoreita ja farmaseutteja, jotka toimivat eri yksiköissä hyvin erilaisissa tehtävissä. Lääketehtaan puolella farmasistit toimivat yleensä esihenkilöinä.

Farmaseuttiset työt liittyvät Orionilla useimmiten lääkkeiden valmistukseen ja laadunvarmistukseen, lääke-erien myynnin vapauttamiseen, lääkkeiden myyntilupahakemusten käsittelyyn, lääketurvatoimintaan sekä lääkevalmisteiden markkinointiin ja myyntiin.

Pirjo Rajalan motto: Vie mennessäs, tuo tullessas

”Elämässä ei kannata ottaa turhia askelia. Kun suoraviivaistaa ja yksinkertaistaa tekemistä, monet asiat sujuvat helpommin. Ei tarvitse sinkoilla paikasta toiseen, kun vie mennessään ja tuo tullessaan.”