Siirry pääsisältöön

Ideoista innovaatioiksi – Orion valjastaa henkilöstön piilevän osaamisen

Kun luovuuden ja osaamisen yhdistelmälle antaa sopivan sysäyksen, tuloksena voi olla huikeita ratkaisuja. Siksi Orion panostaa henkilöstönsä innovaatiotoimintaan.
11.12.2022 Teksti / Jukka Nortio
Ideoista_innovaatioiksi.jpg

Kuinka tutkia uusien lääkeaineiden mahdollista haitallisuutta keskushermostolle? Yksi mahdollisuus on opettaa syväoppivaa algoritmia tunnistamaan aivosolut, joissa on toksisia muutoksia. Oivallus, jolla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia lääkekehitykselle ja potilaille.

43 000 kilon vuosittainen vähennys tehtaan hiilidioksidipäästöissä – miten se onnistuu? Tässä tapauksessa hyödyntämällä tehtaan hönkähöyryä kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Uuden, innovatiivisen perusvoidesarjan erityisen nopea kehittäminen hyvin kuivan ja atooppisen ihon hoitoon. Pakkauslinjan koneiden varaosien tuottaminen 3D-tulostuksella naapurin tulostuspalvelussa ja tämän tuomat säästöt. Ja niin edelleen.

Nämä kaikki ovat esimerkkejä ideoista, jotka ovat syntyneet Orionin työntekijöiden keskuudessa, heidän arkisen asiantuntemuksensa ja kokemuksensa pohjalta. Innovaatioita on houkuteltu esille järjestelmällisen ideakilpailun kautta.

Mukana kaikki toiminnot

Monien menestyvien yritysten tavoin Orion panostaa vahvasti sisäiseen innovaatiotoimintaan. Sillä on tärkeä rooli yrityksen varsinaisen tutkimus- ja tuotekehitystyön ja liiketoiminnan kehittämisen rinnalla.

”Jokaisen orionilaisen idea on tärkeä. Ideointijärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan eri alueilla olevat työntekijät pääsevät tasapuolisesti mukaan ideointiin ja että ideoita tuotetaan laajalla skaalalla”, sanoo Orionin innovaatiotoiminnan moottorina olevaa Orion Forward -toimintaa johtava Paula Lehto.

Toiminta kattaa niin perustutkimuksen, tuotekehityksen, työmenetelmät, vastuullisuuden, kierrätyksen kuin uuden liiketoiminnan kehittämisenkin.

”Innovaatiotoiminnan eteenpäin viemiseksi olemme hakeneet vertailukohtia sekä toisista lääkeyrityksistä että muilta toimialoilta.”

Ideoita jatkojalostetaan startup-hengessä

Ideoiden jatkojalostaminen on oleellinen osaa innovaatioita. Ideoiden kiihdytykseen ja validointiin on Orionissa luotu oma prosessinsa.

Uudella toimintamallilla Orion ottaa käyttöön startup-yrityksistä tuttuja ideakiihdytyksen ja nopean kehittämisen malleja.

”Keksinnöillä ja brändeillä on muun hyödyn lisäksi merkittävä rooli yrityksen kestävässä arvonluonnissa.  Mahdollistamme innovaatioiden avulla myös kasvua globaaleilla markkinoilla”, kertoo Orionin IPR-johtaja Heidi Adler.

Potentiaalisia alkuja yhdessä sidosryhmien kanssa

Muun muassa digitaaliset terveyspalvelut ovat ottaneet valtavan harppauksen eteenpäin viime vuosina ja tarjonneet mahdollisuuksia erilaisille palvelukonsepteille.

”Meidän on ennakoitava tulevaa ja tehtävä tulevaisuusskenaarioita, joiden mukaan suuntaamme toimintaamme”, Lehto sanoo ja viittaa Orionin ydinarvoon Build to the Future.

Uusien potentiaalisten alkujen löytämiseksi tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä ulkoisten tahojen, kuten yliopistojen ja startup-yritysten, kanssa.

Erityisen tärkeänä tavoitteena on luoda nykyistä kattavampi kuva asiakkaista sekä nähdä heidän tarpeensa ja hoitopolkunsa kokonaisvaltaisesti. Uusilla metodeilla pyritään nimenomaan asiakasymmärrykseen, yhteiskehittämiseen ja kokeilukulttuuriin.

”Uuden luominen yhdessä sidosryhmien, kuten potilaiden, potilasjärjestöjen, lääkärien ja palveluiden maksajien kanssa on jatkossa merkittävässä roolissa uusien innovaatioiden synnyttämisessä”, Lehto kertoo.