Siirry pääsisältöön

Orionin eläkesäätiö - henkilötietojen käsittelyn kuvaus

Henkilötiedot

Orionin Eläkesäätiö käsittelee henkilötietoja EU-tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain ja työntekijän eläkelain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Orionin Eläkesäätiö luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain henkilön suostumuksella tai tietosuojavaatimukset huomioivan sopimuksen tai lain nojalla. EU-tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta on Tietosuoja-osiossa.

Tietosuoja

Henkilötietojen suoja

Orionin Eläkesäätiö hoitaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja Eläkesäätiön lisäeläkeosaston mukaista eläketurvaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Orionin Eläkesäätiö ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja vakuutetuista ja eläkkeensaajista. Työeläkejärjestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja muussa vakuutus- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä.

Tietojen kerääminen

Orionin Eläkesäätiö kerää henkilötietoja säätiön työnantajilta, vakuutetuilta sekä eläkkeenhakijoilta ja -saajilta sekä sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin Orionin Eläkesäätiöllä on laillinen käyttöoikeus. Eläkesäätiö saattaa kerätä henkilötietoja myös suostumuksen perusteella eri tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Orionin Eläkesäätiössä hoidetun lakisääteisen ja lisäeläketurvan järjestämiseksi tarvitaan henkilötietoja. Eläkeratkaisutoiminnassa voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Tietojen käsitteleminen

Orionin Eläkesäätiöllä on eläkelaitospalveluista sopimus Porasto Oy:n kanssa. Sopimukseen sisältyy henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskeva Tietojenkäsittelysopimus.

Omien tietojen tarkistusoikeus

Rekisteriselosteet Orionin Eläkesäätiön omistamista henkilörekistereistä ovat nähtävissä näillä sivuilla ja Eläkesäätiön toimistossa Orion Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Orionintie 1, Espoo. Rekisteritietojen käsittelijänä Porasto Oy:llä on omat rekisteriselosteensa.
Kaikilla, joiden henkilötietoja on yhtiön ylläpitämissä rekistereissä, on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tiedot korjattaviksi.

Tietojen luovuttaminen muille

Orionin Eläkesäätiön rekistereissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Eläketurvakeskukselle ja muille lakisääteisen eläke- ja muun sosiaaliturvan toteuttajille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Orionin Eläkesäätiö voi käyttää tietojen käsittelyssä alihankkijoita. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista ja henkilötietojen suoja turvataan sopimusjärjestelyin. Orionin Eläkesäätiön alikäsittelijän hallussa olevia tietoja voidaan luovuttaa henkilötietoja sosiaaliturvasopimusmaiden viranomaisille myös Euroopan Unionin ulkopuolelle silloin kun on kyseessä työeläketurvan toteuttaminen.

Orionin Eläkesäätiön tietoturvapolitiikka

Orionin Eläkesäätiön tehtäviä hoitavia orionilaisia koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Orionin Eläkesäätiö noudattaa Orion-konsernin tietoturvapolitiikkaa.

Orion-konsernissa ylläpidetään korkeatasoista tietoturvaa. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään riittävän turvallista, asianmukaista salaustekniikkaa.

EU-tietosuoja-asetus

EU-alueella alkoi uuden tietosuoja-asetuksen soveltaminen 25.5.2018.
Orionin Eläkesäätiö rekisterinpitäjänä edellyttää, että sen henkilötietoja käsittelevät sopimuskumppanit käsittelijän roolissa noudattavat EU:n tietosuoja-asetusta. Tämä toteutetaan sopimuksin.

 

Tietosuojaseloste - Orionin Eläkesäätiön eläkepäätökset

Tietosuojaseloste -  Orionin Eläkesäätiön maksettavat eläkkeet

Tietosuojaseloste - Orionin Eläkesäätiön A-osaston lisäeläketurvan toimintapiiriin kuuluvat