Yhtiökokous 2021

Orion Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021 Orionin pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät tältä sivulta.

Pörssitiedote: Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2021

Pörssitiedote: Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja 25.3.2021

Liite 1: Yhtiökokouskutsu

Liite 3: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat:

Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2020 
Tilintarkastuskertomus

Liite 5: Palkitsemisraportti 

Tärkeitä päivämääriä

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi

15.1.2021 mennessä 

Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika

15.2.2021 kl0 16.00 (yhtiö ei määräaikaan mennessä vastaanottanut yhtään vastaehdotusta)

Osakkeenomistajien vastaehdotusten julkaisu

18.2.2021

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa

19.2.2021

Osakkeenomistajien kysymysten määräaika       

9.3.2021 (yhtiö ei määräaikaan mennessä vastaanottanut yhtään kysymystä)

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

15.3.2021

Osakkeenomistajien kysymysten julkaisu           

Viimeistään 16.3.2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä

22.3.2021 klo 10.00 mennessä

Yhtiökokous

25.3.2021 klo 14.00

Osingonjaon täsmäytyspäivä

29.3.2021

Osingon maksupäivä

7.4.2021

Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto
 

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätöstiedote 2020 (9.2.2021)

Tilinpäätös 2020: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2020 

Tilintarkastuskertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 

Orionin palkitsemisraportti 2020 

Ennakkoäänestyslomake ja –ohjeet

Valtakirjamalli 

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle


Esityslista

Voitonjakoehdotus

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Nimitysvaliokunnan suositus

Nimitysvaliokunnan suositus (12.1.2021)

 

Yhtiökokoukseen 2021 liittyvät pörssitiedotteet

Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2021

Muutos Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun (3.3.2021)

Yhtiökokouskutsu (9.2.2021)

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote (9.2.2021)

Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (12.1.2021)