Sijoittaminen on hyödyksi niin sijoittajalle kuin yhteiskunnalle

Vastuullisuus on yhtenä houkuttimena, kun yksityissijoittajat etsivät sijoituskohteita. Lääkkeet ja terveydenhuolto on kiinnostavimpien toimialojen joukossa.

Sijoitus Invest 2019 -messut keräsi sijoituskansalaiset kokoon Helsingin Messukeskuksessa marraskuussa. Tapahtuma kiinnosti sekä aktiivisia että aloittelevia yksityissijoittajia.

”On hyvä, että Orion näkyy tapahtumissa. Samalla saa tietoa ajankohtaisista asioista”, kiittelee Ebba Hæggström.

Samaa mieltä on Vesa Riihimäki, joka kävi messuilla kuulostelemassa sijoitustrendejä ja keskustelemassa orionilaisten kanssa.

”Eläkeläiselle tämä on hyvää ajankulua, eivätkä sijoituskohteen tuloksetkaan näytä huonoilta. Lisäksi on mukava kuulla, että Orionilla on kasvusuunnitelmia.”

Sekä Hæggström että Riihimäki ovat Orion Oyj:n yksityissijoittajia, joita on yli 60 000. Yhtiön sijoittajasuhteista vastaava viestintäpäällikkö Tuukka Hirvonen toteaa, että yksityissijoittajat ovat merkittävä omistajaryhmä Orionille.

”Heillä on yli 40 prosenttia osakkeista ja yli 60 prosenttia äänivallasta. Laaja yksityisomistuspohja tuo vakautta omistusrakenteeseen.”

Kotitaloudet rahoittavat kasvua

Pörssisäätiön toimitusjohtajan Sari Lounasmeren mukaan yksityissijoittaminen yhdistää yhteiskunnan ja kotitaloudet.

”Yhteiskunnan näkökulmasta yksityisten kansalaisten sijoituksilla rahoitetaan yritysten kasvua. Yhteiskunnalle merkittäviä ovat pörssiyhtiöt, joiden omistajat pääsevät vaikuttamaan.”

Yksityissijoittajia kiinnostaa oman talouden hallinta: vaurastuminen sekä liki korottomia tilejä järkevämpi tuotto säästöille. Yli 800 000 suomalaisella on suoria osakeomistuksia – kotitalouksilla on pörssiosakkeissa noin 35 miljardia euroa. Varoja makuutetaan edelleen erilaisilla talletustileillä liki 90 miljardin euron arvosta.

”Meillä sijoittamisesta puhutaan ja sitä opetetaan ihan liian vähän. Tarvittaisiin enemmän talousosaamista”, Lounasmeri miettii.

Vastuulliset yritykset pärjäävät

Yksityissijoittajat arvostavat sijoituskohteensa vastuullisuutta, joka houkuttelee tänä päivänä uusiakin sijoittajia. Luottamusta ja läpinäkyvyyttä lisäävä vastuullisuus on yksi megatrendeistä. Lounasmeren mukaan vastuullisuusajattelu on ollut viime vuosina nousussa: vain kestävästi toimivat yritykset voivat luoda kestävästi arvoa omistajille.

Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjien Sijoittajabarometri paljastaa, että yli puolella yksityissijoittajista vastuullisuusnäkökulma vaikuttaa sijoituspäätöksiin. Yli 40 prosenttia jättää vastuullisuussyistä sijoittamatta joihinkin yrityksiin ja reilu kolmannes joihinkin toimialoihin.

Suomalaiset suosivat sijoituksissaan kotimaisia yrityksiä muun muassa siksi, että niistä saa tietoa muita helpoimmin ja omalla kielellä. Suomalaiset yhtiöt menestyvät hyvin vastuullisuusasioissakin.

”Toisaalta maantieteellinen hajauttaminen olisi tärkeää: olisi hyvä miettiä, missä yrityksen asiakkaat ovat, eikä vain sitä, missä sen kotipaikka on. Helsingin pörssissä on paljon kansainvälisesti toimivia yrityksiä”, Lounasmeri muistuttaa.

Ikääntyminen on megatrendi

Sijoittajabarometrin mukaan lääkkeet ja terveydenhuolto on kolmanneksi kiinnostavin toimiala. Lounasmeri toteaa väestön ikääntymiseen liittyvän megatrendin tukevan toimialaan kohdistuvaa tarvetta jatkossakin.

”On epävarmaa, miten talous kehittyy, mutta lääkkeitä ja terveydenhuoltoa tarvitaan aina.”

Pörssisäätiön ja Euroclear Finlandin tilastojen mukaan Orion on suosituimpien yhtiöiden joukossa, kun tarkastellaan kotitalousomistajien kokonaismäärää.

Sijoittaja Vesa Riihimäki on entinen apteekkari. Hänen mukaansa Orion oli niin pitkään lähellä omaa alaa, että yhtiöön sijoittaminen tuntui luontevalta. Merkitystä oli myös sillä, että yritys toimii Suomessa.

”Puolet sukulaisistani on lääkäreitä ja olen lääkäriperheen kasvatti, joten Orion on sijoituskohteena kuin annettu tekijä. Investoin mega- ja kasvutrendeihin, ja vanheneva väestö tarvitsee lääkkeitä. Uskon, että Orion pystyy vastaamaan myös vallitsevaan lääkevajeeseen omilla tai geneerisillä valmisteillaan”, Ebba Hæggström puolestaan pohtii.

Myös Hæggström arvostaa kotimaista yritystä: oma maa on aina mansikka.

Orionin Tuukka Hirvosen mukaan on hienoa, että suomalainen lääkeyhtiö kiinnostaa suomalaisia yksityissijoittajia.

”Sijoittajat ovat vahvasti sitoutuneita ja suosivat usein omistamiensa yhtiöiden tuotteita kulutuspäätöksissään. Toisaalta, jos yritys on tuotteiden kautta tuttu sekä toivottavasti hyväksi ja laadukkaaksi todettu, niin myös sen osake luonnollisesti kiinnostaa.”

Terve pilari salkussa tuo tyytyväisyyttä

Hirvonen toteaa, että monille yksityissijoittajille osinko on tärkeä.

”Orionilla omistajia kuunnellaan ja muun muassa siksi tietynsuuruinen vuotuinen osinko on otettu yhdeksi yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi.”

Viimeisen kahden vuoden aikana yksityissijoittajien määrä Orionissa on kasvanut tuhansilla. Ainakin Hæggström on tyytyväinen.

”Orion on hyvä, terve pilari salkussani.”

Lounasmeri korostaa, että Suomessa tarvitaan talouskasvua eli nimenomaan yritysten kasvua. Siinä omistuspohja tulee entistä tärkeämmäksi. Kotitaloudet ovat merkittävä omistajaryhmä: ne omistavat lähes kuudesosan suomalaisista pörssiyhtiöistä.

Orion tulee lähelle

Hirvosen mukaan tapoja ja kanavia lähestyä yksityissijoittajia kehitetään koko ajan. Yksi kaikille näkyvä uudistus liittyy tulosjulkistuksiin. Jatkossa eli jo helmikuussa 2020 vain Orionin verkkosivuja varten tehty suomenkielinen tallenne toimitusjohtajan tuloskatsauksesta korvataan hänen haastattelullaan.

”Uskomme haastattelun olevan formaattina mielenkiintoisempi ja antoisampi yleisölle. Suomenkieliset tuloskalvot sekä suora lähetys ja tallenne englanninkielisestä tiedotustilaisuudesta ovat jatkossakin saatavilla normaaliin tapaan.”

Orionille palautetta tulee vähänlaisesti. Toive olisikin, että yksityissijoittajat kertoisivat enemmän, mitä he yhtiöltä odottavat ja toimiiko nykyinen viestintä hyvin.

”Minulla ei ole mitään moittimista”, Riihimäki kommentoi. Myös Hæggström aikoo jatkossakin käydä sijoitustapahtumissa, joissa hän uskoo kohtaavansa livenä myös sijoituskohteensa.

 

Teksti: Tarja Västilä
Kuvat: Sami Heiskanen

 

3.1.2020