Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2014

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2014 KLO 15.30
 
 

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti vuodelta 2013 maksettavaksi osingoksi 1,25 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2014 ja maksupäivä 4.4.2014.   

  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttamista.
      

  • Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Mikael Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen. 

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013  
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2013.

Osakekohtainen osinko 1,25 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,25 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2014 ja maksupäivä 4.4.2014.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.  

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3.-4.4.2014 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Mikael Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttaminen
Yhtiöjärjestyksen 12§:ää päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaistava yhtiön verkkosivuilla.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuilla osoitteessa www.orion.fi/yhtiokokous2014 viimeistään 8.4.2014.

Orion Oyj

Timo Lappalainen        Olli Huotari
Toimitusjohtaja        Johtaja, Esikuntatoiminnot  

Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 050 966 3054 

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 007 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.