Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2011

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 2.8.2011 KLO 12.00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2011

Orionin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2011 oli 471 miljoonaa euroa (422 miljoonaa euroa vuoden 2010 tammi-kesäkuussa), ja se kasvoi 12 % edellisen vuoden vertailukaudesta.

 • Liikevoitto oli 158 (131) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 158 (130) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 61 % (59 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 59 % (50 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 53 % (47 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,68) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,54 (0,48) euroa.
 • Orion arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Liikevaihto, milj. EUR 227,0 207,4 +9,5 % 471,2 421,9 +11,7 % 849,9
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 167,3 153,7 +8,8 % 352,3 311,2 +13,2 % 620,7
    % liikevaihdosta 73,7 % 74,1 %   74,8 % 73,8 %   73,0 %
Liikevoitto, milj. EUR 65,1 60,0 +8,5 % 158,0 131,0 +20,6 % 254,2
    % liikevaihdosta 28,7 % 28,9 %   33,5 % 31,1 %   29,9 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 64,8 59,4 +9,0 % 157,5 130,2 +20,9 % 252,6
    % liikevaihdosta 28,5 % 28,6 %   33,4 % 30,9 %   29,7 %
Tuloverot, milj. EUR 16,8 15,4 +8,9 % 41,0 33,9 +21,0 % 67,9
T&K-kulut, milj. EUR 22,9 20,2 +13,4 % 42,7 39,4 +8,4 % 85,5
    % liikevaihdosta 10,1 % 9,7 %   9,1 % 9,3 %   10,1 %
Investoinnit, milj. EUR 10,1 9,7 +3,4 % 17,3 17,8 -2,7 % 39,2
    % liikevaihdosta 4,4 % 4,7 %   3,7 % 4,2 %   4,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR       668,5 655,5 +2,0 % 745,8
Omavaraisuusaste, %       60,7 % 58,7 %   62,7 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), %       11,2 % 12,6 %   -12,2 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR       105,7 127,0 -16,7 % 110,0
Koroton vieras pääoma, milj. EUR       157,3 146,0 +7,7 % 168,4
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR       60,4 78,9 -23,5 % 167,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %       59,0 % 49,5 %   45,0 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, %       53,4 % 46,9 %   40,7 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,31 +9,2 % 0,83 0,68 +21,0 % 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,31 +9,2 % 0,83 0,68 +21,0 % 1,31
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,20 0,25 -23,3 % 0,54 0,48 +13,2 % 1,26
Osakekohtainen oma pääoma, EUR       2,88 2,71 +6,2 % 3,32
Henkilömäärä kauden lopussa       3 435 3 228 +6,4 % 3 131
Henkilömäärä kaudella keskimäärin       3 245 3 135 +3,5 % 3 137
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR       94,0 84,6 +11,2 % 170,3


Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

"Vakaa kasvu jatkui"

"Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisestä vuodesta."

"Orionin päämarkkina-alueella Euroopassa terveydenhuoltojärjestelmien kautta korvattavien lääkkeiden hinnat ovat useissa maissa jatkaneet laskuaan. Olemme kuitenkin menestyneet hyvin tässä erittäin haastavassa toimintaympäristössä. Parkinson-lääkkeidemme myynti on edelleen noussut johtuen lähinnä Novartikselle tehtyjen toimitusten kasvusta. Myös muun tuotteistomme myynti on koko alkuvuoden ajan kehittynyt myönteisesti. Olemme vahvistaneet markkina-asemaamme Suomessa, ja kasvumme Skandinaviassa sekä itäisessä Euroopassa on jatkunut."

"Panostukset myynnin kasvattamiseksi ovat ennakoidusti nostaneet myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Samoin tutkimuskulut ovat hieman kasvaneet tänä vuonna aloitettujen uusien kliinisten tutkimusten takia."

"Heinäkuussa saavutimme merkittävän edistysaskeleen Orionin tulevaisuuden kannalta, kun Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea antoi myönteisen lausunnon suosittaen uuden dexdor® (deksmedetomidiini) -tehohoitorauhoitteen myyntiluvan myöntämistä."

"Kesäkuussa tarkistetun strategiamme päälinjaukset säilyivät ennallaan. Painopistealueina ovat edelleen liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla, markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa sekä toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Näiden tavoitteiden onnistunut toteuttaminen edellyttää, että pystymme jatkuvasti parantamaan kykyämme verkostoitua ja toimia partnereiden kanssa yhteistyössä arvoketjun kaikissa vaiheissa. Viimeisten parin vuoden kuluessa tapahtunut edistyminen näillä kaikilla alueilla luo hyvän pohjan jatkaa strategiamme toteutusta myös tulevaisuudessa, kun Parkinson-lääkkeidemme myynti alkaa geneerisen kilpailun seurauksena laskea."

"Näkymäarviomme säilyy ennallaan. Ennakoimme liikevaihdon kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2010. Tarkempi näkymäarvio perusteluineen löytyy tämän katsauksen sivuilta 6-7."

Katsauskauden tapahtumia

13.4. Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2011, koska alkuvuoden myynti oli kehittynyt hyvin.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

22.7. Orion ilmoitti saaneensa tiedon, että Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitea (CHMP) on antanut myönteisen lausunnon suosittaen uuden dexdor® (deksmedetomidiini) -tehohoitorauhoitteen myyntiluvan myöntämistä.  

22.7. Orion Diagnostica vahvisti tutkimus- ja tuotekehityspohjaansa hankkimalla uuden varhaisvaiheen teknologian ostamalla englantilaisen GeneForm Technologies Ltd -teknologiayhtiön koko osakekannan.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään tiistaina 2.8.2011 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa http://www.orion.fi. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 891284 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Soitettaessa Yhdysvalloista +1 888 222 0364

Soitettaessa muista maista +44 (0)20 7162 0125

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta on nähtävissä myöhemmin samana päivänä kotisivuillamme olevan linkin kautta. Suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta tulee saataville Orionin kotisivuille myöhemmin samana päivänä.

Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.

Orionin kalenterissa 2011 ja 2012

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011ti 25.10.2011


Tilinpäätös vuodelta 2011  
ti 7.2.2012
Varsinainen yhtiökokous 2012
ti 20.3.2012
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012ti 24.4.2012
Pääomamarkkinapäivä (CMD) Helsingissä
to 24.5.2012
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012ti 31.7.2012
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012ti 23.10.2012


Vuosikertomus vuodelta 2011 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 10/2012.                   

 

 

Lisätietoja katsauksesta

 

Jari Karlson, talousjohtaja     puh. 010 426 2883

 

www.orion.fi

www.orion.fi/sijoittajille

 


Taloudellinen katsaus kaudelta 1-6/2011

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2011 oli 471 miljoonaa euroa (422 miljoonaa euroa vuoden 2010 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä), ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 12 %. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon katsauskaudella.


Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 447 (399) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus oli 217 (197) miljoonaa euroa eli 49 % (49 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Orionin Stalevo® (karbidopa, entakaponi ja levodopa) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) -Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi 14 % ja oli yhteensä 143 (126) miljoonaa euroa. Tämä oli 32 % (31 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston (pois lukien Parkinson-lääkkeet) liikevaihto oli 304 (274) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %.


Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 25 (24) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 158 (131) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 21 %.

 

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 159 (131) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 22 %. Bruttokate kasvoi liikevaihtoa nopeammin johtuen erityisesti rojaltien ja etappimaksujen kasvusta. Toiminnan kiinteät kulut kasvoivat ennakoidusti vertailukaudesta.

 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,4 (4,1) miljoonaa euroa, ja se laski vertailukaudesta 17 %. Liikevaihdon kasvusta huolimatta bruttokate oli vain vertailukauden tasolla, ja kiinteät kulut nousivat.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat ennakoidusti ja olivat 107 (89) miljoonaa euroa. Kuluja kasvattivat lisääntyneet myyntipanostukset erityisesti Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Niihin sisältyy myös tuoteoikeuksista tehtyjä aineettomien hyödykkeiden arvon alennuksia.

 

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 43 (39) miljoonaa euroa ja ne nousivat 8 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (9 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 40 (37) miljoonaa euroa.  Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.


Hallinnon kulut olivat 20 (20) miljoonaa euroa.


Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 3 (vertailukaudella pienensivät tulosta 5) miljoonaa euroa. Nämä erät koostuivat lähinnä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvista eristä.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 158 (130) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,68) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,68) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,88 (2,71) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 59 % (50 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 53 % (47 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli 11 % (13 %) ja omavaraisuusaste oli 61 % (59 %).


Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2011 oli 263 (273) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 106 (127) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 83 (104) miljoonaa euroa.


Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 60 (79) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.


Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta parani vertailukaudesta ja oli 92 (84) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani selvästi alkuvuonna 2011, mutta käyttöpääomaan sitoutui lisää rahaa enemmän kuin vertailukaudella eli 50 (44) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman nousu johtuu liikevaihdon kasvun seurauksena lisääntyneistä myyntisaamisista ja varastomääristä.


Investointien rahavirta oli -16 (-17) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -182 (-160) miljoonaa euroa. Sen muutos johtuu edellistä vuotta suuremmista osingoista.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 17 (18) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 11 (11) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 7 (7) miljoonaa euroa.

Näkymäarvio vuodelle 2011

Liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010.

 

Markkinointipanostukset kasvavat johtuen tuotelanseerausten määrän noususta. Tutkimuskulut kasvavat vuodesta 2010.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa vuodesta 2010.

 

Konsernin investoinnit ovat noin 45 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Hintakilpailu Suomen markkinalla jatkuu myös vuonna 2011. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

 

Parkinson-lääkkeiden markkinamyynnin kasvu oli vuonna 2010 hieman alle 10 %. Myynnin kasvun odotetaan edelleen hidastuvan vuoden 2011 aikana. Toimitukset Novartikselle ovat tyypillisesti olleet suurimmillaan vuoden alkupuoliskolla ja pienimmillään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Geneerisen kilpailun alkamisen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 ei odoteta olennaisesti vaikuttavan Orionin myyntiin vuoden 2011 kuluessa.

 

Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2011 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

 

Tutkimus- ja kehityskulut ovat varsin tarkasti ennakoitavissa. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2011 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

 

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.

Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2011 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.

 

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

 

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

 

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle.

 

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

 • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla
 • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta
 • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla.
Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo®- ja Comtess®/Comtan®-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012-2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.

 

Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa. Tämä luo konsernin liiketoiminnalle epäjatkuvuuskohdan.

Strategia

Orionin hallituksen kesäkuussa vuosille 2012-2016 vahvistaman strategian painopistealueet säilyivät ennallaan. Orionin strategisena päämääränä on kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten.

 

Orionin strategiset painopisteet ovat jatkossakin:

 • liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla
 • markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa
 • toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen.

 

Kaikilla Orionin tulosyksiköillä on tärkeä rooli konsernin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Keskeinen asema on kuitenkin kahdella suurimmalla eli Alkuperälääkkeet- ja Erityistuotteet-tulosyksiköillä. Orion pyrkii vahvistamaan synergiaetuja patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden sekä patenttisuojattomien eli geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden välillä.

Kilpailukykyinen tuotteisto

Kasvun perustana on kilpailukykyinen tuotteisto, jota kehitetään oman tutkimus- ja kehitystoiminnan, tutkimusyhteistyön sekä aktiivisen tuotehankinnan avulla. Mahdollisia yritysostoja arvioidaan myös jatkuvasti.

 

Orionin ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet. Orionin oman tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste on alkuvaiheen kehityksessä. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa varhaisen vaiheen tutkimusyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Kliinisen kehityksen loppuvaiheessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Pääsääntöisesti Orion hakee kumppanuuksia viimeistään kliinisten tutkimusten kolmannessa eli viimeisessä vaiheessa, erityisesti Euroopan ulkopuolisissa hankkeissa. Orion pyrkii myös hankkimaan uusia, varhaisen vaiheen tuoteaihioita sekä jo pidemmälle kehitettyjä tuotteita täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkeaan.

 

Orion on tehnyt viime vuodet töitä kilpailukykyisen tuotteiston rakentamiseksi. Alkuperälääkkeissä asiakkuuksissa keskitytään neurologeihin, urologeihin, keuhkolääkäreihin ja tehohoitoympäristössä toimiviin lääkäreihin sekä muihin terveydenhuollon ammattilaisiin näillä erikoisaloilla. Erityistuotteissa esimerkiksi Suomessa tärkeitä asiakasryhmiä ovat yleislääkärit ja apteekkihenkilöstö.Orion pyrkii ensisijaisesti hyödyntämään kaikki liiketoimintamahdollisuudet nykyisessä tuotteistossa olevien lääkkeiden, kuten Stalevon®, Simdaxin® ja Easyhaler-tuoteperheen osalta. Orionin seuraavat loppuvaiheen kehitys- ja kaupallistamisvaiheessa olevat hankkeet ovat tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin tuominen Euroopan markkinoille, inhaloitavien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden kehittäminen ja Parkinson-lääke Stalevon kehittäminen Japanin markkinoille. Orion pyrkii myös varmistamaan kliinisten tutkimusten jatkuvuuden aktiivisella alkuvaiheen tutkimustyöllä.

 

Geneeristen eli patenttisuojattomien reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden sektorilla menestyksen kannalta erityisen tärkeää on laaja ja jatkuvasti uudistuva tuotteisto. Orion tavoittelee jatkuvaa tuotelanseerauksien virtaa sekä aktiivisen tuotehankinnan että oman kehitystyön kautta. Orion määrittelee tuotteistot markkinakohtaisesti. Yhtiö jatkaa kasvupanostuksia erityisesti itsehoitotuotteiston laajentamiseksi Pohjoismaissa. Itäisessä Euroopassa, kuten Venäjällä, Orionin tuotteisto keskittyy geneerisiin reseptilääkkeisiin tietyillä terapia-alueilla.

Markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa

Kuluneen vuoden aikana Orion jatkoi markkina-asemansa ja myyntiverkostonsa vahvistamista keskeisillä Euroopan markkinoilla.

 

Erikoissairaanhoidossa, erityisesti tehohoidon ja urologian alalla, Orion keskittyy lähinnä tiettyihin asiakasryhmiin Euroopan laajuisesti oman myyntiverkoston ja maailmanlaajuisesti partnerien kautta. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden markkinoinnissa Orionin pääpaino on Pohjoismaissa ja itäisessä Euroopassa oman myyntiverkoston kautta. Orionin tavoitteena on vahvistaa markkinajohtajuutta Suomessa sekä luoda vahva kotimarkkina-asema Skandinavian maissa. Orionin päämääränä kaikissa Pohjoismaissa on olla läsnä koko laajalla tuotetarjonnallaan. Keski- ja Etelä-Euroopassa painopiste on alkuperälääkkeissä ja itäisessä Euroopassa geneerisissä tuotteissa. Euroopan ulkopuolella Orion toimii pääsääntöisesti kumppanien kanssa.

Joustavat ja tehokkaat toiminnot

Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ovat toimintojen ketteryys ja joustavuus tulevaisuudessa yhtä tärkeitä tekijöitä kuin kustannustehokkuus. Toiminnan tehokkuuden parantaminen, kustannusten hallinta ja monimuotoisuuden johtaminen ovat kaikki olennaisia tapoja järjestelmällisesti parantaa kilpailukykyämme koko arvoketjussa. Orionin keskeisimpiä toiminnan tehostamishankkeita ovat olleet uuden tutkimus- ja kehitystoimintamallin käyttöönotto, partneruusmallien rakentaminen alkuvaiheen tutkimustoimintaan, toimitusketjun tehokkuuden lisääminen sekä myyntitoimintojen kilpailukyvyn parantaminen.

 

Verkostoituminen ja partnereiden etsiminen kaikissa arvoketjun toiminnoissa mahdollistaa kilpailukyvyn parantamisen ja pohjan rakentamisen kannattavalle kasvulle tulevaisuudessa. Tutkimus- ja kehitysyhteistyöllä ja aktiivisella verkostoitumisella Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja tasapainottaa tutkimusputkessa olevien projektien riskitasoa. Toimitusketjun partneruuksien avulla Orion tehostaa toimintaansa määrittelemällä, mitä tuotteita se valmistaa itse ja missä määrin tuotteita tai puolivalmisteita hankitaan yhteistyöverkoston kautta. Myynnin ja markkinoinnin partneruudet varmistavat laajan jakelukanavien verkoston, jonka avulla Orionin kehittämät alkuperälääkkeet pääsevät maailmanlaajuiseen jakeluun. Lisäksi partnerien kautta voidaan laajentaa tuotteistoa myymällä niiden valmisteita Orionin oman myyntiverkoston kautta.

 

Näiden strategisten toimien avulla Orion pyrkii vahvistamaan kykyään toimia tulevaisuudessakin uusia tuotteita tarjoavana, tutkimusta ja kehitystä tekevänä lääke- ja diagnostiikkayrityksenä.

 

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 30.6.2011 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 46 183 877 (48 320 530) kappaletta ja B-osakkeita 95 073 951 (92 937 298) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Kesäkuun 2011 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 413 754 (214 424) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 30.6.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 018 337 737 (1 059 133 474) ääntä.

 

Orionilla oli kesäkuun 2011 lopussa 56 655 (56 615) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen

B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

 

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Tammi-kesäkuussa 2011 osakkeita muunnettiin yhteensä 1 379 688 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

 

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.6.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 504 miljoonaa euroa.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta ja osakeantivaltuutus viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Orionin hallitus päätti 18.5.2010 omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankki 11.-18.8.2010 yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Osakkeet hankittiin käytettäväksi osana Orion-konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää. Hankinnan jälkeen hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseen. Omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 24.3.2010.

 

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 30.6.2011 jäljellä valtuudet luovuttaa 397 100 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

 

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

 

Orion luovutti 1.3.2011 yhteensä 102 900 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2010 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen.

Omistuspohja

Orionilla oli kesäkuun 2011 lopussa 56 655 (56 615) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 94 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 50 % (52 %) ja kaikista äänistä 64 % (64 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 43 (37) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 31 % (26 %) ja 6 % (5 %) yhteenlasketuista äänistä.


Orionin hallussa oli kesäkuun 2011 lopussa 413 754 (214 424) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,2 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,04 % (0,02 %).

 

Orionin tietoon ei ole tullut katsauskauden aikana tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-kesäkuussa 2011 oli 3 245 (3 135). Kesäkuun 2011 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 435 (3 228) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 729 (2 599) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 706 (629) henkilöä.

 

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-kesäkuulta 2011 olivat yhteensä 94 (85) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

 

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

 

Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

 

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset.

 

Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

 

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

 

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

 

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Tuomioistuimen vahvistaman aikataulun mukaan jutun pääkäsittely alkaa 13.11.2012.

 

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

 

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa patenttiaan nro 5,446,194.

 

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä.  Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.


Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2011 oli yhteensä 967 (937) miljoonaa euroa, ja se nousi 3 % edellisvuoden vertailukaudesta.

 

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa oli yhteensä 100 (92) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %), mikä on yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

 

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 836 miljoonaa dollaria (1 022 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 18 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 1 035 (962) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 8 %.

 

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin Yhdysvalloissa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 180 (178) miljoonaa dollaria, missä kasvua oli 1 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti kasvoi 4 prosenttia 158 (152) miljoonaan euroon ja Japanissa 43 prosenttia 50 (35) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 22 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 15 % ja Japanissa 10 %.


Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 175 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (116 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 51 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 141 (99) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 42 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 447 (399) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 % edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 159 (131) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 22 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 36 % (33 %) segmentin liikevaihdosta.

 

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 243 (218) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 54 % (55 %). Tulehdussairauksien hoidossa käytetty Solomet®-lääke (metyyliprednisoloni) nousi kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen listalle, ja sieltä putosi rintasyövän hoidossa käytetty Fareston®-lääke.  

 

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 217 (197) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 49 % (49 %).

 

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

 

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 214 (184) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 16 %.

 

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 143 (126) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 14 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 32 % (31 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 95 (77) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 18 %, ja Comtan-toimitukset 32 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 48 (49) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 40 (40) miljoonaa euroa ja Comtessin 8 (9) miljoonaa euroa.

 

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat päättäneet tehdä kaksi epidemiologista tutkimusta, joiden pitää valmistua heinäkuuhun 2012 mennessä.

 

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 21 (20) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.

 

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 17 (15) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 15 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

 

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (vaikuttava aine deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 14 (13) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Markkinamyynnin kasvu jatkui hyvänä kaikilla markkina-alueilla. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 158 (144) miljoonaa euroa ja se kasvoi 10 %. Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi 13 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu oli vahvaa etenkin Skandinaviassa, jossa Orionin tavoitteena on luoda kotimarkkina-asema. Myynnin kehitys oli myönteistä myös Venäjällä. Geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lanseerausten määrä säilyi korkealla tasolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

 

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa tammi-kesäkuussa 2011 oli 109 (101) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Suomessa myynnin kasvu oli vahvaa etenkin toisella vuosineljänneksellä. Orionilla on Suomessa laaja, erityisesti vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden muodostama tuotteisto sekä kilpailukykyinen itsehoitotuotteisto.

 

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa tammi-kesäkuussa 2011 oli 25 (22) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 18 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä. Liikevaihdon vahva kasvu on tulosta pitkäjänteisestä työstä markkina-aseman vahvistamiseksi kilpailukykyisen tuotteiston avulla.

 

Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitea (CHMP) antoi kesäkuussa myönteisen lausunnon suosittaen myyntiluvan myöntämistä Orionin uusille entakaponi- sekä levodopa/karbidopa/entakaponi-valmisteille. Kyseessä ovat geneeriset versiot Orionin omista Comtess® (entakaponi) ja Stalevo® (levodopa/karbidopa/entakaponi) -Parkinson-lääkkeistä.

Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5 prosenttia 34 (33) miljoonaan euroon. Tulosyksikön liikevaihdosta 32 % (33 %) eli 11 miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä. Orionin eläinrauhoitteet ovat Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli).

 

Alkuvuoden aikana tehdyt tuotelanseeraukset ja uudet jakelusopimukset, joiden toimitukset alkoivat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, vahvistivat Orionin asemaa Pohjoismaiden eläinlääkemarkkinalla, jossa Orion kuuluu kolmen suurimman eläinlääkemarkkinoijan joukkoon.

 

Lääketeollisuus ry:n tilastoinnin mukaan eläinlääkkeiden kokonaismarkkina vuoden 2011 tammi-kesäkuussa Suomessa oli noin 26 (25) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orion oli toiseksi suurin toimija 20 % (19 %) markkinaosuudella. Viidestä suurimmasta eläinlääkeyrityksestä Orion oli ainoa, joka kasvatti markkinaosuuttaan merkittävästi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-kesäkuussa 2011 oli 25 (26) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-kesäkuussa 2011 olivat 43 (39) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 40 (37) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 9 % (9 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

 

Orionin tehohoitorauhoite deksmedetomidiinia koskeva myyntilupakäsittely jatkuu Euroopan lääkeviranomaisen toimesta. Orion sai katsauskauden jälkeen heinäkuussa tiedon, että Euroopan lääkeviraston (EMA) ihmislääkekomitea (CHMP) on antanut myönteisen lausunnon suosittaen uuden dexdor®-tehohoitorauhoitteen myyntiluvan myöntämistä. Deksmedetomidiinin tuotenimi Euroopassa on dexdor®. Euroopan komission odotetaan tekevän lopullisen päätöksen myyntiluvan myöntämisestä tulevien kuukausien aikana.

 

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Bioekvivalenssitutkimusten tuloksia odotetaan vuoden 2012 alkupuolella. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

 

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis arvioi parhaillaan myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua.

 

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliininen tutkimus on alkanut kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa.

 

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta sekä Alzheimerin taudin että Raynaudin oireyhtymän hoidossa.

 

Orion kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Tuotteen kehitys on kliinisen vaiheen tutkimuksissa.

 

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

 

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö GTx ilmoitti toukokuussa, että se ei enää jatka tutkimusta, joka keskittyi toremifeenin käyttöön 80 mg:n annostuksella eturauhassyövän hoidosta johtuvien haittavaikutusten hoidossa. Orion on alun perin kehittänyt toremifeenin rintasyövän hoitoon.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 25 (24) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %.

 

QuikRead®-tulehdustestien myynti jatkui katsauskaudella vahvana. Myynnin kehitys oli suotuisaa myös luu- ja sidekudosaineenvaihduntaa mittaavissa kollageenitesteissä. Kehitys Pohjoismaissa oli vertailukautta vahvempaa ja myynnin kasvu jatkui mm. Kiinassa ja Tsekissä.

 

QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän prefilled-tuoteversion ja uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n lanseeraukset ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, ja QuikRead go'n osalta ollaan siirtymässä seuraavaan maantieteelliseen vaiheeseen.

 

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Orion Diagnostica vahvisti tutkimus- ja tuotekehityspohjaansa hankkimalla uuden varhaisvaiheen teknologian ostamalla englantilaisen GeneForm Technologies Ltd -teknologiayhtiön koko osakekannan.

 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 3,4 (4,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 17 % ja oli 14 % (17 %) segmentin liikevaihdosta. Tulosta painoivat toisella vuosineljänneksellä kiinteiden kulujen kasvu sekä myyntiportfolion vertailukautta heikompi katerakenne.

 

 

Espoossa 2.8.2011

 

 

 

Orion Oyj:n hallitus

 

 

Orion Oyj

 

 


Timo Lappalainen Jari Karlson
toimitusjohtaja talousjohtaja

 

 


Taulukko-osa


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Liikevaihto 227,0 207,4 +9,5 % 471,2 421,9 +11,7 % 849,9
Myytyjen suoritteiden kulut -74,8 -68,2 +9,7 % -147,5 -137,8 +7,0 % -283,2
Bruttokate 152,3 139,2 +9,3 % 323,7 284,0 +14,0 % 566,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 1,0 -2,2 +143,2 % 3,0 -4,6 +165,4 % 1,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut -54,4 -44,8 +21,6 % -106,6 -88,7 +20,1 % -188,9
T&K-kulut -22,9 -20,2 +13,4 % -42,7 -39,4 +8,4 % -85,5
Hallinnon kulut -10,8 -12,1 -10,7 % -19,5 -20,3 -3,8 % -39,3
Liikevoitto 65,1 60,0 +8,5 % 158,0 131,0 +20,6 % 254,2
Rahoitustuotot 1,3 1,7 -23,9 % 2,6 2,7 -2,7 % 4,2
Rahoituskulut -1,6 -2,2 -29,1 % -3,1 -3,4 -9,8 % -5,9
Voitto ennen veroja 64,8 59,4 +9,0 % 157,5 130,2 +20,9 % 252,6
Tuloverot -16,8 -15,4 +8,9 % -41,0 -33,9 +21,0 % -67,9
Tilikauden voitto 48,0 44,0 +9,1 % 116,4 96,4 +20,8 % 184,7
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
   
 
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -0,4 0,3 -261,9 % -0,9 0,0   1,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -0,1     -0,2      
Muuntoerot -0,5 1,7 -128,3 % -1,0 2,1 -149,2 % 1,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,9 1,9 -148,6 % -2,2 2,1 -200,9 % 2,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 47,0 45,9 +2,4 % 114,3 98,5 +16,0 % 187,6
               
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 48,0 44,0 +9,1 % 116,4 96,4 +20,8 % 184,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0
               
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN              
Emoyhtiön omistajille 47,0 45,9 +2,4 % 114,3 98,5 +16,0 % 187,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

 
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,34 0,31 +9,2 % 0,83 0,68 +21,0 % 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,34 0,31 +9,2 % 0,83 0,68 +21,0 % 1,31
               
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 11,0 8,8 +25,7 % 23,9 17,5 +36,9 % 38,9
Palkat ja muut henkilöstökulut 49,6 44,5 +11,6 % 94,0 84,6 +11,2 % 170,3
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.
KONSERNITASE

VARAT
milj. EUR 6/11 6/10 Muutos % 2010
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 184,6 189,6 -2,7 % 187,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 60,3 65,4 -7,8 % 65,3
Muut aineettomat hyödykkeet 4,5 3,9 +15,3 % 4,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,4 0,1   1,3
Myytävissä olevat sijoitukset 1,2 1,0 +22,4 % 1,0
Eläkesaaminen 33,7 29,8 +13,0 % 31,6
Laskennalliset verosaamiset 2,7 5,7 -52,3 % 2,9
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,0 0,8 +166,4 % 2,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 303,9 309,8 -1,9 % 309,3

Vaihto-omaisuus 143,0 129,6 +10,3 % 131,1
Myyntisaamiset 137,3 119,8 +14,6 % 118,3
Muut saamiset 23,9 17,4 +37,6 % 20,0
Rahamarkkinasijoitukset       77,7
Rahavarat 60,4 78,9 -23,5 % 89,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 364,5 345,7 +5,5 % 436,5
         
Varat yhteensä 668,5 655,5 +2,0 % 745,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT
milj. EUR 6/11 6/10 Muutos % 12/10
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Ylikurssirahasto 17,8 17,8   17,8
Käyttörahasto 0,5 8,9 -94,5 % 8,9
Muut rahastot 0,5 0,0   1,6
Kertyneet voittovarat 294,5 263,5 +11,8 % 346,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 405,5 382,5 +6,0 % 467,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 +10,9 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 405,5 382,5 +6,0 % 467,4

Laskennalliset verovelat 44,7 42,3 +5,6 % 44,8
Eläkevelvoitteet 0,7 0,8 -15,0 % 0,7
Varaukset 0,3 0,5 -45,4 % 0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 82,6 103,7 -20,4 % 87,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,1 0,3 -61,5 % 0,1
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 128,3 147,6 -13,0 % 133,6

Ostovelat 40,5 37,0 +9,7 % 49,0
Tilikauden verovelat 13,5 12,2 +10,4 % 12,7
Muut lyhytaikaiset velat 57,5 53,0 +8,5 % 60,6
Varaukset 0,0 0,0    
Lyhytaikaiset korolliset velat 23,1 23,2 -0,3 % 22,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 134,7 125,4 +7,4 % 144,8
         
Velat yhteensä 263,0 273,0 -3,7 % 278,4
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 668,5 655,5 +2,0 % 745,8


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääomab. Ylikurssirahastoc. Käyttörahastod. Muut rahastote. Muuntoerotf. Kertyneet voittovaratg. Määräysvallattomien omistajien osuus


h. Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2010 92,2 17,8 23,0 0,0 -5,7 311,7 0,0 439,1
Tilikauden tulos           96,4   96,4
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos     0,0       0,0
Muuntoerot         2,1     2,1
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus     -14,1     -141,0   -155,1
Osakekannustinjärjestelmä           0,2   0,2
Oma pääoma 30.6.2010 92,2 17,8 8,9 0,0 -3,6 267,3 0,0 382,5

Oma pääoma 1.1.2011 92,2 17,8 8,9 1,6 -4,4 351,2 0,0 467,4
Tilikauden tulos           116,4   116,4
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos     -0,9       -0,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos   -0,2       -0,2
Muuntoerot


  -1,0  
-1,0
Tapahtumat osakkeenomistajien ja määräysvallattomien omistajien kanssa        
Osingonjako ja pääoman palautus     -8,5     -169,0   -177,5
Osakekannustinjärjestelmä           1,4   1,4
Muut muutokset           -0,2   -0,2
Oma pääoma 30.6.2011 92,2 17,8 0,5 0,5 -5,4 299,9 0,0 405,5


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-6/11 1-6/10 2010
Liikevoitto 158,0 131,0 254,2
Oikaisut 24,2 18,4 33,7
Käyttöpääoman muutos -50,1 -43,5 -27,6
Maksetut korot -3,0 -3,5 -5,7
Saadut korot 2,7 2,3 4,3
Saadut osingot 0,1 0,1 0,1
Maksetut verot -40,4 -20,8 -49,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 91,5 83,9 209,1
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -8,5 -11,4 -22,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -7,6 -6,1 -13,3
Osakkuusyrityksen hankinta -0,0   -1,3
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,3   4,5
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden

 
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,3 0,6 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 0,2 0,2
Investointien rahavirta yhteensä -15,5 -16,7 -30,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,7 0,6 0,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 -0,7 -2,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,8 -4,8 -21,0
Omien osakkeiden hankinta     -4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako -177,4 -155,2 -155,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä -182,1 -160,1 -182,2
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos -106,1 -92,8 -4,0
       
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset kauden alussa 167,2 170,5 170,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,7 1,2 0,7
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos -106,1 -92,8 -4,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa 60,4 78,9 167,2
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 60,4 78,9 89,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa     77,7
Rahavirtalaskelman rahavarat 60,4 78,9 167,2


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR 6/11 6/10 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 187,1 192,0 192,0
Lisäykset 10,6 11,0 23,3
Kiinteistöosakeyhtiön myynti     -0,5
Muut vähennykset -0,4 -0,5 -1,1
Poistot ja arvonalentumiset -12,7 -13,0 -26,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 184,6 189,6 187,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR 6/11 6/10 2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa 69,5 67,0 67,0
Lisäykset 6,6 6,7 14,6
Vähennykset -0,0   -0,0
Poistot ja arvonalentumiset -11,3 -4,5 -12,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 64,8 69,2 69,5


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR 6/11 6/10 2010
       
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA      
Annetut kiinteistökiinnitykset, 41,0 41,0 41,0
josta Eläkesäätiölle annetut 9,0 9,0 9,0
Takaukset 1,2 1,1 1,3
MUUT VASTUUT      
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia) 3,6 4,1 4,1
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR 6/11 6/10 2010
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET    
Käypä arvo, milj. EUR -0,2 0,8 -0,8
Nimellisarvo, milj. EUR 47,6 68,0 56,1
       
VALUUTTAOPTIOT      
Käypä arvo, milj. EUR 0,1   -0,0
Nimellisarvo, milj. EUR 37,9   33,4
SÄHKÖJOHDANNAISET


Käypä arvo, milj. EUR 0,6 0,2 1,9
Nimellismäärä, GWh 170 152 171


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR 1-6/11 1-6/10 1-12/10
Johdon työsuhde-etuudet 3,8 3,1 4,4


Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Lääkeliiketoiminta 215,9 196,0 +10,2 % 447,0 399,3 +11,9 % 806,2
          Alkuperälääkkeet 100,2 90,8 +10,4 % 213,6 184,3 +15,9 % 370,9
          Erityistuotteet 77,7 70,6 +10,1 % 157,9 143,7 +9,9 % 298,6
          Eläinlääkkeet 17,3 17,4 -0,6 % 34,4 32,7 +5,2 % 67,5
          Fermion 12,0 12,4 -3,0 % 24,9 25,9 -3,9 % 44,9
          Sopimusvalmistus ja muut 8,7 4,8 +81,3 % 16,1 12,6 +27,2 % 24,4
Diagnostiikkaliiketoiminta 11,7 12,1 -3,8 % 25,4 23,9 +6,3 % 46,1
Konsernierät -0,6 -0,7 -14,6 % -1,2 -1,3 -9,1 % -2,4
Konserni yhteensä 227,0 207,4 +9,5 % 471,2 421,9 +11,7 % 849,9


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Lääkeliiketoiminta 67,1 60,4 +11,2 % 159,4 130,9 +21,8 % 252,2
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,7 1,9 -65,1 % 3,4 4,1 -17,1 % 6,1
Konsernierät -2,7 -2,3 +18,4 % -4,9 -4,0 +20,8 % -4,1
Konserni yhteensä 65,1 60,0 +8,5 % 158,0 131,0 +20,6 % 254,2


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


2011 2010 2009
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 215,9 231,0 203,7 203,2 196,0 203,3 181,9 181,8
Diagnostiikkaliiketoiminta 11,7 13,7 11,8 10,5 12,1 11,7 12,0 10,5
Konsernierät -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5
Konserni yhteensä 227,0 244,1 214,9 213,2 207,4 214,5 193,3 191,8


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


2011 2010 2009
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Lääkeliiketoiminta 67,1 92,3 49,9 71,5 60,4 70,5 45,5 56,6
Diagnostiikkaliiketoiminta 0,7 2,8 1,0 1,0 1,9 2,2 1,2 1,0
Konsernierät -2,7 -2,1 1,7 -1,8 -2,3 -1,7 -2,8 -1,9
Konserni yhteensä 65,1 92,9 52,6 70,6 60,0 71,0 43,9 55,7

 

 

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


2011 2010 2009
milj. EUR 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9
Suomi 59,8 59,1 61,0 57,6 53,7 56,9 59,2 55,6
Skandinavia 30,3 33,4 28,6 28,4 28,1 29,0 25,9 24,5
Muu Eurooppa 77,2 80,2 77,4 70,0 72,7 72,1 72,8 68,9
Pohjois-Amerikka 29,2 38,7 22,1 31,1 26,3 30,3 12,1 18,1
Muut maat 30,6 32,8 25,8 26,0 26,7 26,1 23,4 24,7
Konserni yhteensä 227,0 244,1 214,9 213,2 207,4 214,5 193,3 191,8

 

Liiketoimintakatsaukset

 

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Liikevaihto 215,9 196,0 +10,2 % 447,0 399,3 +11,9 % 806,2
Liikevoitto 67,1 60,4 +11,2 % 159,4 130,9 +21,8 % 252,2
    % liikevaihdosta 31,1 % 30,8 %
35,7 % 32,8 %
31,3 %
T&K-kulut 21,4 18,6 +14,6 % 39,6 36,5 +8,5 % 79,5
    % liikevaihdosta 9,9 % 9,5 %
8,9 % 9,1 %
9,9 %
Investoinnit 9,4 9,3 +1,8 % 16,2 16,7 -3,1 % 36,2
    % liikevaihdosta 4,4 % 4,7 %   3,6 % 4,2 %   4,5 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 102,9 96,0 +7,2 % 217,0 196,6 +10,4 % 397,1
Henkilöstömäärä kauden lopussa       3 096 2 903   2 802

 

 

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 69,0 59,8 +15,4 % 142,5 125,6 +13,5 % 252,7
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 10,7 9,9 +7,3 % 21,2 20,2 +5,1 % 39,9
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 8,2 7,4 +11,6 % 16,8 14,6 +14,8 % 28,1
Precedex® (tehohoitorauhoite) 6,1 7,5 -18,0 % 14,4 12,9 +11,7 % 27,2
Burana® (tulehdus, kipu) 5,7 5,1 +10,5 % 11,4 10,1 +12,8 % 21,5
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 4,4 5,2 -16,4 % 11,0 10,9 +1,5 % 24,2
Marevan® (verenohennus) 4,3 3,3 +31,8 % 8,1 6,4 +25,7 % 13,1
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,4 3,6 -4,7 % 6,8 6,8 -0,5 % 13,3
Enanton® (eturauhassyöpä) 3,1 3,3 -6,5 % 6,2 6,4 -4,1 % 13,0
Solomet® (tulehdussairaudet) 2,6 2,4 +6,7 % 4,9 4,5 +8,9 % 8,6
Yhteensä 117,4 107,5 +9,2 % 243,2 218,4 +11,4 % 441,5
Osuus lääkeliikevaihdosta 54 % 55 %   54 % 55 %   55 %

 

 

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Liikevaihto 11,7 12,1 -3,8 % 25,4 23,9 +6,3 % 46,1
Liikevoitto 0,7 1,9 -65,1 % 3,4 4,1 -17,1 % 6,1
    % liikevaihdosta 5,6 % 15,6 %
13,5 % 17,3 %
13,3 %
T&K-kulut 1,6 1,6 -1,1 % 3,1 2,9 +6,4 % 6,0
    % liikevaihdosta 13,3 % 13,0 %   12,3 % 12,3 %   13,1 %
Investoinnit 0,6 0,4 +50,8 % 1,0 0,9 +3,2 % 2,5
    % liikevaihdosta 5,4 % 3,4 %   3,8 % 3,9 %   5,5 %
Henkilöstömäärä kauden lopussa       315 299   302

 

 

Tietoja Orionin osakkeista

 

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.6.2011

  A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus NASDAQ OMX Helsingissä ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä 1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi FI0009014369 FI0009014377  
GICS-koodi 35202010 35202010  
Reuters-koodi ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR 31,0 61,2 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR 0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl 46 183 877 95 073 951 141 257 828
% koko osakekannasta 33 % 67 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   413 754 413 754
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl 46 183 877 94 660 197 140 844 074
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl     1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake 20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 923 677 540 94 660 197 1 018 337 737
% kaikista äänistä 91 % 9 % 100 %
Osakkeenomistajia 19 124 44 017 56 655 
Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

 

 

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.­-30.6.2011

  A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl 2 517 535 40 315 711 42 833 246
Vaihdon osuus osakemäärästä, % 5,3 % 42,9 % 30,3 %
Vaihto, milj. EUR 42,4 681,5 724,0
Päätöskurssi 31.12.2010, EUR 16,40 16,37  
Alin kurssi, EUR  (A 6.4.2011 ja B 1.4.2011) 15,70 15,71  
Keskikurssi, EUR 16,86 16,90  
Ylin kurssi, EUR (A 3.6.2011, B 1.6.2011) 18,05 18,14  
Päätöskurssi 30.6.2011, EUR 17,80 17,77  
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2011      
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, milj. EUR 822,1 1 682,1 2 504,2

 

 

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  4-6/11 4-6/10 Muutos % 1-6/11 1-6/10 Muutos % 2010
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,31 +9,2 % 0,83 0,68 +21,0 % 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,34 0,31 +9,2 % 0,83 0,68 +21,0 % 1,31
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,20 0,25 -23,3 % 0,54 0,48 +13,2 % 1,26
Osakekohtainen oma pääoma, EUR


2,88 2,71 +6,2 % 3,32
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 844 141 043   140 810 141 022   140 917

 


Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta

o    Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)

o    Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)

o    Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)

o    Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)

 • Diagnostiikkaliiketoiminta

o    Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).


Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Lisäksi seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin on otettu käyttöön 1.1.2011 alkaen. Niillä ei ole kuitenkaan olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

 • IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
 • IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esittämistapa
 • IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla
 • IFRIC 14 (muutos), IAS 19, Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut

 

IASB julkaisi 2010 parannuksia seitsemään standardiin tai tulkintaan osana vuosittaisia parannuksia standardeihin. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2011 seuraavat EU:n hyväksymät muutokset, mutta niillä ei ole olennaista merkitystä konsernitilinpäätökseen:

 • IFRS 3 (muutokset), Liiketoimintojen yhdistäminen
 • IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
 • IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen
 • IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
 • IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset
 • IFRIC 13 (muutos), Kanta-asiakasohjelmat

 

 

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajllle.

 

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %   Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
=
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
 
Oman pääoman tuotto (ROE), %   Tilikauden voitto x 100
=
Oma pääoma kaudella keskimäärin
 
Omavaraisuusaste, %   Oma pääoma x 100
=
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
 
Nettovelkaantumisaste, %   Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
=
Oma pääoma
 
Osakekohtainen tulos, EUR   Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
 
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
  Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
=
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

=

Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
 
 
Osakkeen keskikurssi, EUR   Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
=
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
 
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR      
= Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi
   

    

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.