Siirry pääsisältöön

Orion Oyj hakee 2001D-optioiden listausta Helsingin Pörssiin 2.1.2006 alkaen

Orion Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2005 hyväksyi Orion Oyj:n hallituksen ehdotuksen yhtiön jakautumisesta kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Jakautumispäätöksen seurauksena astuvat voimaan Orion Oyj:n hallituksen 8.11.2005 julkistaman päätöksen mukaiset yhtiön optio-ohjelmaa 2001 koskevat uudet määräajat seuraavasti:
 
Yhtiö hakee vuoden 2001 optio-ohjelman D-optioiden listaamista Helsingin Pörssiin 2.1.2006 alkaen. Mainittuja optioita on yhteensä 450.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 900.000 Orionin B-osaketta. Osakkeiden merkintäaika 2001D-optioilla alkaa 2.1.2006 ja päättyy 31.5.2006. Optioilla 2001A/B ja 2001C, joilla merkintäaika on jo alkanut, merkintäaika päättyy 31.5.2006. Viimeinen mahdollinen kaupankäyntipäivä optioilla Helsingin Pörssissä on 23.5.2006.
 
Orion Oyj:n B-osakkeen nykyinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2001A/B on 10,27 EUR ja se vähenee osakekohtaisen osingon verran jokaisena osingonjaon täsmäytyspäivänä. Ohjelman C-optiot oikeuttavat merkitsemään B-osakkeita hintaan 8,835 EUR ja D-optiot hintaan 8,86 EUR osaketta kohden. C- ja D-optioilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alentavat hallituksen määrittämät, tavanomaisesta osinkopolitiikasta poikkeavat erityisosingot.
 
Rahoitustarkastus on 24.8.2004 myöntänyt yhtiölle poikkeusluvan vuoden 2001 optio-ohjelmaan kuuluvia optio-oikeuksia koskevan listalleottoesitteen julkistamisesta.
 
Tiedot optio-ohjelmasta esitetään yhtiön kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille osakepääomaa selostavassa jaksossa.
 Orion Oyj
 
 
Jukka Viinanen                        Jari Karlson
Toimitusjohtaja                        Talousjohtaja                                                   
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi