Siirry pääsisältöön

Orion ja Quintiles perustavat yhteisyrityksen lääkekehitystyötä varten

Orion ja yhdysvaltalainen Quintiles Transnational Corporation ovat solmineet aiesopimuksen yhteistyöyrityksen perustamisesta tarkoituksena edelleenkehittää eräitä Orion Pharman alkuperälääkkeitä, jotka tällä hetkellä ovat kliinisen tutkimuksen vaiheissa 1-3. Orionilla ja Quintiles-yhtiöllä tulee olemaan vähemmistöosuus uudessa yrityksessä ja enemmistöosuutta aiotaan tarjota kansainvälisille sijoittajille.
Orion ja Quintiles ovat valinneet joukon lääkekandidaatteja Orionin tutkimusportfoliosta uutta yritystä varten ja ryhtyvät nyt tarjoamaan ulkopuolisille sijoittajille mahdollisuutta sijoittaa pääomaa yritykseen.
Perustettava lääketutkimusyritys tulee olemaan itsenäinen, mutta Orion ja Quintiles tarjoavat sille lääkekehityspalveluja. Yritys perustetaan Yhdysvaltoihin ja sen tavoitteena on aloittaa varsinainen toimintansa vuoden 2002 kolmannella vuosineljänneksellä. LKT Jyrki Mattila, Orion New Ventures -yksikön johtaja, toimii uuden yrityksen valmistelusta vastaavan työryhmän vetäjänä.
Orion Pharma tarjoaa aluksi korkeintaan viisi lääkekandidaattia tutkimusportfoliostaan uuden yhtiön lisensoitaviksi. Kun lisärahoitus sijoittajilta on varmistunut, on mahdollista, että tutkimusyritys lisensoi lisää lääkeaihioita joko Orion Pharmalta tai muilta yrityksiltä. Orion aikoo pitää itsellään eräiden tuotteiden markkinointioikeuksia Yhdysvaltojen ulkopuolisten markkinoiden osalta.
Uudelle yritykselle tarjottavia Orion Pharman lääkekehitysprojekteja ovat ainakin levosimendaanin suun kautta annosteltava valmistemuoto krooniseen sydämen vajaatoimintaan, MPV-2426 -molekyyli (fadolmidiini), jota tutkitaan selkäydintilaan annosteltavana kipulääkkeenä, sekä tulehduslääkemolekyyli OR-1384 (oratsiponi), jota tutkitaan astmaan, krooniseen obstruktiiviseen eli ahtauttavaan keuhkosairauteen ja suolistotulehdukseen. Muista uudelle yritykselle alkuvaiheessa tarjottavista projekteista kerrotaan myöhemmin.
"Olemme tyytyväisiä saadessamme Quintiles-yhtiön yhteistyökumppaniksemme tähän uuteen ja mielenkiintoiseen yritykseen. Quintiles on maailmanlaajuisesti tunnettu ammattitaidostaan ja erityisosaamisestaan lääkekehittäjänä. Kun tämä yhdistetään Orion Pharman ainutlaatuisiin keksintöihin ja osaamiseen, syntyy merkittävä kilpailuetu", sanoo Orion-konsernin pääjohtaja Jukka Viinanen. "Orion Pharma tunnetaan hyvin keskisuurten eurooppalaisten lääkeyritysten joukossa kyvystään saada aikaan uusia lääkkeitä. Jo useat Orion Pharman lääkekeksinnöt ovat markkinoilla, ja eräiden osalta on meneillään suuria faasi 3:n potilastutkimuksia. Näiden tutkimusten hyvin suuret resurssivaatimukset estävät varhaisemmissa vaiheissa olevien lääkekandidaattiemme optimaalista etenemistä. Uuden, Quintilesin kanssa perustettavan yrityksen avulla aiomme nyt ylittää nuo esteet."
Quintiles Transnational -yhtiön hallituksen puheenjohtaja Dennis Gillings korostaa että, "Tällä sopimuksella Quintiles ja Orion yhdistävät virtuaaliorganisaation tehokkuuden molempien erinomaisten yritysten synergisiin vahvuuksiin. Asiantuntijuudellamme ja maailmanlaajuisilla voimavaroillamme voimme tarjota laajan valikoiman kehityspalveluita Orionin laadukkaan ja rikkaan tutkimusprojektiportfolion tueksi. Tämän uuden tutkimusyrityksen perustaminen merkitsee tärkeää kehitysvaihetta lääkekehityksessä."
Orion Pharma
Orion Pharma on tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvasti panostava lääkkeiden valmistaja ja markkinoija ja osa Orion-konsernia. Vuonna 2001 Orion Pharman liikevaihto oli 487 miljoonaa euroa. Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli noin puolet ja liikevoitosta noin kaksi kolmannesta. 60 % liikevaihdosta muodostuu kansainvälisestä toiminnasta. Suomessa Orion Pharma on johtava lääkemarkkinoija. Markkinointiyhtiöt ovat yhdeksässä Euroopan maassa. Viime vuosina Orion Pharma on tuonut markkinoille useita omaan tutkimukseen perustuvia lääkkeitä neljältä ydinterapia-alueeltaan, joita ovat keskushermostosairaudet, sydäntaudit ja tehohoito, hormoniterapiat ja hengitystieterapiat. Lääketutkimuspanostusten osuus oli 16 % Orion Pharman viime vuoden liikevaihdosta. Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet muodostavat kasvavan osuuden liikevaihdosta. Orion Pharman johtava tuote on Parkinson-lääke entakaponi, joka on markkinoilla jo yli 40:ssä maassa Comtess® ja Comtan® -nimisinä tuotteina. Hiljattain Orion Pharma on saanut useita myyntilupia sydämen akuuttiin vajaatoimintaan kehittämälleen ainutlaatuiselle Simdax® -lääkkeelle (levosimendaani). Hormonikorvaushoidon alueella kaksi uutta tuotetta on äskettäin saanut myyntiluvan useissa Euroopan maissa ja niiden markkinointia ollaan aloittamassa. Lisätietoja Orionista www.orion.fi.

Quintiles Transnational Corp.
Quintiles Transnational edistää terveydenhuoltoa tuottamalla monenlaisia palveluita, informaatiota ja yhteistyömalleja lääke-, biotekniikka- ja muille terveydenhuollon yrityksille. Sen pääkonttori sijaitsee Research Triangle Parkissa, Pohjois-Karoliinassa Yhdysvalloissa. Quintiles kuuluu sekä S&P 500 että Fortune 1000 -yritysten joukkoon. Lisätietoja yrityksestä www.quintiles.com.

Yhteyshenkilö
Viestintäjohtaja Kari Varkila, Orion Pharma, puh. 010 429 3325, gsm 050 429 3325Liitteenä:
Lisätietoja uudelle yritykselle lisensoitavista Orion Pharman lääkeaihioista


Levosimendaani tehostaa sydämen pumppausvoimaa uuden farmakologisen mekanismin, kalsiumherkistyksen, avulla. Sydämen pumppausvoima lisääntyy, kun levosimendaani kalsiumin läsnäollessa sitoutuu sydänlihassolujen troponiini C -nimiseen valkuaisaineeseen. Sitoutumisen seurauksena sydänlihaksen supistuvien valkuaisaineiden muoto muuttuu ja sydänlihas supistuu (sydän "pumppaa"). Lisäksi levosimendaani avaa kaliumkanavia verisuonten sileässä lihaskerroksessa ja sydänsoluissa ja aiheuttaa siten verisuonten laajenemisen, joka helpottaa verenkiertoa sydämessä. Tähänastiset tutkimustulokset ja lääkkeen kliininen käyttökokemus viittaavat siihen, että levosimendaani aiheuttaa vähemmän sydämen rytmihäiriöitä ja haitallisia vaikutuksia sydämen energiankulutukseen kuin perinteiset lääkehoidot. Levosimendaani-infuusio, kauppanimeltään Simdax®, on jo saanut myyntiluvan 15 maassa äkillisen, vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Yhdysvaltojen myyntilupaan tarvittavat faasi 3:n tutkimukset ovat meneillään.
Suun kautta annosteltavaa levosimendaani-valmistetta tutkitaan krooniseen sydämen vajaatoimintaan faasi 2:n potilastutkimuksissa.

MPV-2426 (fadolmidiini) on uusi selkäydintilaan annettava kipulääke, jota kehitetään leikkauksen ja synnytyksen jälkeisen sekä syöpään liittyvän kivun hoitoon. Farmakologisesti fadolmidiini toimii adrenergisen alfa-2 reseptorin agonistina eli vaikuttajana. Sen vaikutusmekanismi on ainutlaatuinen, joten siitä saattaisi muodostua täysin uuden tyyppinen kivunhoitolääke. Se tarjoaa merkittäviä etuja nykyisin käytössä oleviin hoitoihin verrattuna mahdollistamalla paremman kivunlievityksen, jonka seurauksena sekä potilaiden tyytyväisyys että hoidon kustannusten suhde siitä saatavaan hyötyyn ovat hyviä. Kivunlievitys on osoitettu useissa kokeellisissa malleissa. Ihmisillä tähän mennessä tehtyjen faasi 1 ja 2 tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että fadolmidiiniin käyttöön kipua lievittävillä annoksilla ei liity sellaisia haittavaikutuksia, jotka ovat tavanomaisia nykyisille opiaattilääkehoidoille tai paikallispuudutukselle. Sillä ei myöskään ole aiemmin käytetyille alfa-2 -reseptorivaikuttajille tyypillisiä haitallisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön. Kliiniset faasi 2:n potilastutkimukset jatkuvat edelleen.

Oratsiponi on immuunijärjestelmään paikallisesti vaikuttava aine, joka estää tulehdussolujen aktivoitumista ja tulehdusta edistäviä välittäjäaineita sitoutumalla valkuaisaineiden rikkiryhmiin. Tähänastiset kokeelliset tutkimukset ovat osoittaneet oratsiponin estävän tulehduksia tehokkaasti, ja siksi sitä, tullaan tutkimaan astman ja kroonisen ahtauttavan keuhkosairauden sekä suolistotulehduksen hoitoon. Kliiniset faasi 1:n tutkimukset sekä hengitysteihin että suolistoon annosteltavilla lääkemuodoilla on saatettu loppuun.


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
Viestintäjohtaja Anne Allo
Puh 010 429 3735
Fax 010 429 2801
sähköposti: anne.allo@orion.fi