Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2017 KLO 16.00

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti maksettavaksi osingoksi yhteensä 1,55 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2017 ja maksupäivä 31.3.2017.
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
  • Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen, ja Heikki Westerlund sekä uusina jäsenenä Ari Lehtoranta ja Hilpi Rautelin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund.
  • Hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttamiseksi.

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tlinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2016.

 

Osakekohtainen osinko yhteensä 1,55 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,35 euroa osaketta kohden sekä lisäksi Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2017 ja maksupäivä 31.3.2017.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 27.4.-4.5.2017 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2017. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtajaksi Heikki Westerlund

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä uusina jäseninä Ari Lehtoranta ja Hilpi Rautelin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää siten, että 5 §:n viimeinen virke, joka koskee hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää (67 vuotta), poistettiin. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 5 § on kokonaisuudessaan seuraava:

"Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan."

Lisäksi yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti muutettiin vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti on kokonaisuudessaan seuraava:

"Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö."

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuille http://www.orion.fi/yhtiokokous2017 viimeistään 5.4.2017.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
  Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 

                                                                                                                                   
Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 074 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 1917 perustettu Orion viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2017.