Siirry pääsisältöön

Orion Oyj : Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2012

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2012 KLO 16.30

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2012

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti vuodelta 2011 maksettavaksi osingoksi 1,30 euroa osaketta kohden. Lisäksi osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautuksena 0,12 euroa osaketta kohden. Osingonjaon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 23.3.2012 ja maksupäivä 4.4.2012. 
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita.
  • Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen Eero Karvonen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Timo Maasilta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2011.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.3012 ja maksupäivä 4.4.2012. 

Pääoman palautus 0,12 euroa osaketta kohden
Osakkeenomistajille päätettiin jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena 0,12 euroa osaketta kohden. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 23.3.3012 ja maksupäivä 4.4.2012.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. 

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.-30.3.2012 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallitukseen uutena jäsenenä Timo Maasilta.
Puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä Timo Maasilta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuilla osoitteessa www.orion.fi/yhtiokokous2012 viimeistään 3.4.2012.


Orion Oyj

 

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot


                                   

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.
Orionin liikevaihto vuonna 2011 oli 918 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 400 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.