Siirry pääsisältöön

Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä 1.1.2012 alkaen

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2011 KLO 12.30 Orion-konsernin Toimitusketju -linjatoiminnosta vastaava johtaja ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsen Pekka Konsi jää eläkkeelle vuoden 2012 alussa ja jättää nykyiset tehtävänsä 1.1.2012 lukien.

Toimitusketju -linjatoiminnosta vastaavaksi johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän jäseneksi on 1.1.2012 alkaen nimitetty DI, MBA Virve Laitinen, joka toimii tällä hetkellä Orionin Business Planning and Control -toiminnon johtajana.

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen toteaa:

"Pekka Konsin johdolla Orionin Toimitusketjun toimintoja on kehitetty vastaamaan lääkehuollon muuttuvia tarpeita. Minulla on ilo kiittää Pekkaa hänen monivuotisesta ansiokkaasta urastaan Orionilla. Pekan seuraajalla, Virvellä, on laaja kokemus Orionin toiminnoista ja sen toimitusketjusta. Toivotan Virven tervetulleeksi Orionin johtoryhmän jäseneksi."

Virve Laitisen henkilötiedot ovat liitteessä sekä kuva saatavilla myös Orionin kotisivulla  aineistopankissa: http://materialbank.orion.fi / Avoin osio / Johdon kuvia / Muut.


Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot

Yhteyshenkilö:

Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 050 966 3692

Liitteenä: Virve Laitisen henkilötiedot


LIITE   
Virve Laitisen henkilötiedot

Virve Laitinen

Diplomi-insinööri, tuotantotalous, Teknillinen korkeakoulu, Helsinki 1998

MBA, Henley Management College, UK, 2007 

s. 1972

Johtaja, Toimitusketju 1.1.2012 alkaen

Ura

Virve Laitinen tuli Orionin palvelukseen vuonna 1997. Hän on toiminut seuraavissa tehtävissä:

2007-2011 Talousosasto, Business Planning and Control, johtaja
 

2001-2006
 

Toimitusketju, teollistaminen ja sopimusvalmistus, päällikkö
 

1997-2000
 

Toimitusketju, kehitysinsinööri

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

Orion
Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita ja diagnostisia tuotteita. Orionin farmaseuttinen tutkimus- ja kehitystyö keskittyy seuraaviin ydinterapia-alueisiin: keskushermoston lääkkeet, syövän ja tehohoidon lääkkeet sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 850 miljoonaa euroa. Yhtiö sijoitti 85 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystyöhön. Vuoden 2010 lopulla konsernilla oli yhteensä 3 100 työntekijää, joista 2 450 Suomessa ja 650 muissa maissa. Orionin A- ja B-osakkeilla tehdään kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja osoitteesta www.orion.fi


                                   

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2010 oli noin 850 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti noin 85 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa noin 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 2 450 ja muissa maissa noin 650 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.


Liitteet