Siirry pääsisältöön

Orionin yt-neuvottelut päättyivät. Suomessa vähennetään noin 205 henkilöä

Orion Oyj:ssä marraskuussa käynnistyneet, erityisesti lääketutkimuksen ja tuotekehityksen toimintamallin ja -rakenteen muutokseen painottuneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen perusteella on päätetty vähentää yhtiön palveluksesta Suomessa yhteensä noin 205 henkilöä, joista irtisanomisen kautta noin 175 ja eläke- ja muin järjestelyin noin 30 henkilöä. Neuvottelujen arvioitiin alun perin saattavan johtaa enimmillään 300 henkilön vähennyksiin. Orion kirjaa vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle alustavan arvion mukaan noin 3,9 miljoonan euron suuruiset, järjestelyihin liittyvät kertaluonteiset kulut.
 
Henkilöstömäärä vähenee irtisanomisen kautta Espoossa noin 105 henkilöllä, Turussa noin 55 henkilöllä ja Kuopiossa noin 15 henkilöllä. Vähennykset tapahtuvat pääosin vuoden 2009 alkupuoliskon kuluessa.
 
Järjestelyistä aiheutuvista henkilöstö- ja muista kustannuksista vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle kirjattavan noin 3,9 miljoonan euron suuruisen kertaluonteisen kuluerän määrä tarkentuu Orionin vuoden 2008 tilinpäätökseen, jota koskeva tiedote julkaistaan 6.2.2009. Kuluerä ei anna aihetta tarkentaa viimeksi osavuosikatsauksen 1-9/2008 yhteydessä koko vuodelta annettua näkymäarviota, jonka mukaan liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman edellisvuotisesta.  Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu 6 miljoonan euron kertakorvaus vuonna 2007, patenttioikeudenkäyntien kulut, joita kaudella 1-9/2008 oli kertynyt 4,4 miljoonaa euroa, ja T&K:n uudelleenjärjestelyihin liittyvä noin 3,9 miljoonan euron kulukirjaus.
 
Uudella lääketutkimuksen ja -kehityksen toimintamallillaan Orion mahdollistaa aikaisempaa joustavamman toimintatavan ja kustannusrakenteen, joilla se varautuu varmistamaan toimintaedellytyksensä ja kilpailukykynsä myös jatkossa, kun yhtiön tärkeimpiä tuotteita suojaavien peruspatenttien voimassaolo päättyy ensi vuosikymmenen alkupuolella. Yhtiö suuntaa lisää panostusta sekä yliopistojen että muiden lääkeyhtiöiden kanssa tehtävään aikaisen vaiheen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön ja toisaalta jakaa kustannuksia kliinisissä vaiheissa muiden toimijoiden kanssa. Näin Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja täten vahvistaa strategista kyvykkyyttään toimia jatkossakin uusia lääkkeitä tarjoavana, lääketutkimusta ja -tuotekehitystä tekevänä yrityksenä.
 
 
Orion Oyj
 
 
Timo Lappalainen             Olli Huotari
Toimitusjohtaja                Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
Yhteyshenkilöt:
Timo Lappalainen, toimitusjohtaja, puh. 010 426 3692 (tavoitettavissa alkaen noin klo 11.00)
Kirsi Nurmela, henkilöstöjohtaja, puh. 010 426 4343
Analyytikot: Jari Karlson, talousjohtaja, puh. 010 426 2883
 
 
 
ORION
 
Orion Oyj tutkii ja kehittää innovatiivisia lääkkeitä sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 683,6 miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhtiö panosti 98,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa noin 3 300 henkilöä. Konsernin Suomessa toimivissa yksiköissä henkilöstöä oli noin 2 700. Orion Oyj:n kotipaikka ja pääkonttori ovat Espoossa. Tietoja yhtiöstä on saatavilla osoitteessa www.orion.fi. Orion-konsernin tilinpäätös vuodelta 2008 julkaistaan 6.2.2009.
 
 
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi