Siirry pääsisältöön

Orion ja Hospira, Inc. haastavat oikeuteen Sandoz-yhtiöt Yhdysvalloissa puolustaakseen Precedex® -alkuperälääkettä suojaavia US-patenttejaan

Orion Oyj Pörssitiedote 4.9.2009 klo 21.50

Orion ja Hospira, Inc. haastavat oikeuteen Sandoz-yhtiöt Yhdysvalloissa puolustaakseen Precedex® -alkuperälääkettä suojaavia US-patenttejaan

Orionin mukaan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa
  
Orion Oyj on aloittanut yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International Gmbh ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia seuraavia patentteja: Orionin patentti nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteinen patentti nro 6,716,867.

Sandoz Inc. hakee lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg emästä/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira, Inc. Precedex on Yhdysvalloissa hyväksytty tehohoitorauhoitteeksi, jota voidaan antaa jatkuvana suonensisäisenä infuusiona enintään 24 tunnin ajan potilaille, joiden hengitystä avustetaan intubaatioputken kautta, sekä sellaisille ei-intuboiduille potilaille, jotka tarvitsevat rauhoitetta ennen kirurgisia tai muita toimenpiteitä tai niiden aikana.

Kuten heinäkuussa 2009 on tiedotettu, Orion Oyj sai tiedon, että Sandoz Inc. oli jättänyt Yhdysvaltain lääkeviranomaiselle, FDA:lle (Food and Drug Administration) käsittelyyn myyntilupahakemuksen, johon liittyvä niin sanottu Paragraph IV -sertifikaatti kyseenalaistaa Orionin ja Hospiran em. patentit.

Aloitettuaan oikeudenkäynnin 45 päivän kuluessa Paragraph IV -sertifikaattia koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta Orion Oyj ja Hospira, Inc. ovat automaattisesti oikeutettuja 30 kuukauden ajanjaksoon, jonka aikana FDA ei voi hyväksyä myyntilupahakemusta, ellei patenttiloukkausoikeudenkäynti johda mainitun ajan kuluessa mainittujen Orionin ja Hospiran patenttien kannalta negatiiviseen lopputulokseen. Näin ollen geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa. Orion Oyj ja Hospira, Inc. tulevat puolustamaan Precedex -lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia.

Orion arvioi, että sille nyt aloitetusta oikeudenkäynnistä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin Yhdysvalloissa meneillään olevien entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Aloitettu patenttiloukkausoikeudenkäynti ei aiheuta muutosta Orionin koko vuoden 2009 näkymäarvioon, joka on annettu Orion-konsernin 7.8.2009 julkaistussa osavuosikatsauksessa 1-6/2009.

Orion
Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2008 oli 711 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 90 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa 3 300 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 700 henkilöä ja loput 600 muissa Euroopan maissa. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.


Orion Oyj

Timo Lappalainen Olli Huotari
Toimitusjohtaja Johtaja, Esikuntatoiminnot


Lisätietoja:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054


Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi