Alzheimerin taudin vaiheet

Alzheimerin tauti jaetaan oireiden perusteella neljään vaiheeseen, jotka etenevät yksilöllisesti. Alzheimerin taudin kesto voi vaihdella 2–20 vuoden välillä ollen keskimäärin 12 vuotta.

1. Varhainen vaihe

Varhaisessa vaiheessa läheiset huomaavat joitakin arkea haittaavia vaikeuksia, mutta sairastunut ei välttämättä itse tunnista niitä. Esimerkiksi oppimisen työläys, unohtelu, keskittymiskyvyn heikkeneminen, uupumus, masentuneisuus ja stressi voivat viitata varhaiseen Alzheimerin tautiin.

2. Lievä vaihe

Lievässä vaiheessa oireet voimistuvat, oppimiskyky heikkenee selvästi ja unohtelu lisääntyy. Potilas tunnistaa itsekin omat muistiongelmansa ja arjen hankaluudet. Potilas saattaa vetäytyä omiin oloihinsa ja jättää aiemmat harrastuksensa. Sanojen löytäminen ja nimeäminen vaikeutuu. Taloudellisten asioiden hoidossa on hankaluutta ja niiden sujuvuus sekä aloitekyky heikkenevät. Myös harhaluuloja, ahdistuneisuutta ja ärtyneisyyttä voi esiintyä.

3. Keskivaikea vaihe

Keskivaikeassa vaiheessa toimiminen arjessa ei enää onnistu omin avuin. Tavarat ovat kadoksissa, ruoanlaitto ei onnistu eikä pukeutuminen ja peseytyminen ole asianmukaista. Potilas voi eksyä jo tutussakin ympäristössä eikä hän enää hahmota itse arjen vaikeuksia. Univalverytmin häiriöt, harhaluulot ja harhat lisääntyvät. Menneisyys ja nykyisyys sekoittuvat. Sosiaaliset kyvyt kuitenkin säilyvät yleensä hyvinä.

4. Vaikea vaihe

Vaikeaan vaiheeseen siirryttäessä arkiselviytyminen heikkenee entisestään ja oireisto korostuu. Vaikean vaiheen edetessä potilas tarvitsee laitoshoitoa tai jatkuvaa apua. Hän ei useinkaan tunnista läheisiään ja muisti toimii vain satunnaisesti. Potilas elää usein omaa lapsuuttaan. Puhe- ja liikuntakyky heikkenevät ja jähmeys lisääntyy. Käytösoireet, kuten levottomuus, aggressiivisuus ja apaattisuus yleistyvät.

Juttua varten on haastateltu kliinistä tutkimusjohtajaa Merja Hallikaista Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksiköstä.