Vastuullisuusohjelma

Orionin vastuullisuusohjelma asettaa suuntaviivat vastuullisuuden kehittämistyölle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vastuullisuusohjelma pitää sisällään neljä teemaa: Potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus, Vastuu ympäristöstä -tuotanto vastuullisella tavalla, Huolenpito orionilaisista sekä Liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys.

Orionin missio, arvot ja strategia ohjaavat vastuullisuustyön jatkuvaan kehittämiseen. Koemme, että yrityksenä meillä on vastuu työskennellä proaktiivisesti kohti tuottamiemme hyötyjen maksimointia ja aiheuttamiemme negatiivisten vaikutusten minimointia. Uskomme ylipäätään, että voimme kehittyä vastuullisuuden saralla aina.

Olemme luoneet Orionille vastuullisuusohjelman yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, jotta saavuttaisimme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteemme ja jotta kykenisimme kehittämään vastuullisuustyötämme systemaattisesti. Vastuullisuusohjelma ohjaa sekä päivittäisiä valintojamme että pitkäjänteisempää kehitystyötämme.

Ohjelmaa pitää sisällään neljä teemaa, jotka olemme tunnistaneet Orionin vastuullisuustyön kannalta olennaisimmiksi. Nämä teemat ovat potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus, vastuu ympäristöstä -tuotanto vastuullisella tavalla, huolenpito orionilaisista sekä liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys.

Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen edellä mainittuihin teemoihin kytkeytyvät vastuullisuuslupaukset ja –tavoitteet, toimenpiteet sekä KPI-mittarit, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Lue lisää vastuullisuusohjelmamme teemoista alta.