Vastuullisuusohjelma

Orionin vastuullisuusohjelma asettaa suuntaviivat vastuullisuuden kehittämistyölle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vastuullisuusohjelma pitää sisällään neljä teemaa: Potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus, Vastuu ympäristöstä -tuotanto vastuullisella tavalla, Huolenpito orionilaisista sekä Liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys.

Lue lisää

Potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus

Potilasturvallisuus on Orionin yritysvastuun ja kaiken toiminnan keskipiste. Tuotevastuu nivoutuu kaikkeen toimintaamme. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja lääke- ja terveysviranomaisten määräyksiin perustuvat vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuus.

Lue lisää

Ympäristö

Orion panostaa ympäristövastuuseen tuotteiden koko elinkaaren ajan. Ympäristöasioiden hallinnan painopiste on materiaalien ja energian tehokkaassa käytössä, ilmastopäästöissä, jätevedessä sekä toimittajien ja kumppanien valinnan ja hallinnan menettelytavoissa.

Lue lisää

Huolenpito orionilaisista

Haluamme olla kiinnostava ja haluttu työpaikka, jossa vuorovaikutus toimii ja henkilöstö voi työnsä ääressä hyvin. Lue täältä, kuinka kannamme työnantajana vastuumme henkilöstöstämme ja työolosuhteistamme.

Lue lisää

Liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys

Taloudellisen vastuun johtaminen perustuu yhtiössämme selkeästi määritettyihin vastuisiin, tavoitteisiin ja niiden seurantaan sekä asianmukaisesti järjestettyyn sisäiseen valvontaan.

Lue lisää