Orionin yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Suomessa – läpinäkyvyys parantunut vuonna 2020

14.6.2021 | Hyvän yhteistyön edellytys on, että asiat ovat läpinäkyviä. Kun toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeitä, yhteistyö lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välillä voi olla erittäin hedelmällistä ja onnistunutta.

Orionin julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetut taloudelliset etuudet osana vuosittaista vastuullisuusraporttiaan. Julkistamisen päämääränä on lisätä läpinäkyvyyttä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön. Julkistaminen tapahtuu nyt kuudetta kertaa. Julkistaminen koskee vuonna 2020 tapahtunutta yhteistyötä Suomessa. Julkaisemme muissa Euroopan maissa tapahtuneen yhteistyön näiden maiden verkkosivuillamme.

On erittäin myönteistä huomata, että suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista on antanut suostumuksensa tietojensa julkistukseen. Vuonna 2020 terveydenhuollon ammattilaisista 86 %  (84 %, 2019) antoi suostumuksensa julkaista luentopalkkiot raportissamme. Korkea läpinäkyvyys on tärkeä merkki molemminpuolisesta luottamuksesta.

Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukset

Orion tukee terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta Suomessa. Koulutukset järjestään yhteistyössä terveydenhuollon yksiköiden, lääkäriyhdistysten ja muiden terveydenhuollon ammatillisten yhdistysten kanssa. Koulutustilaisuuksien ohjelma on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin suunniteltua. Julkistamme koulutustapahtumien järjestämiseen liittyvät tapahtumakustannukset, muun muassa rekisteröintikustannukset ja näytteilleasettajakustannukset. Viime vuonna Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet näkyvät vuoden 2020 osalta yhteistyössä lääkeyritysten ja lääkärikunnan välillä. Useat koulutustilaisuudet peruttiin tai siirrettiin virtuaaliseksi. Fyysiset näyttelyt ja koulutustilaisuudet loistivat poissaolollaan, mutta Orion osallistui kuitenkin vuonna 2020 yli 35 näyttelyyn (121 vuonna 2019) ja käytimme noin 234 teur euroa näihin näyttelymaksuihin.

Luentopalkkiot

Koulutustilaisuuksien luennoitsijoille maksetaan yleisten suositusten mukainen luentopalkkio. Luentopalkkion suuruus riippuu luennon pituudesta, laajuudesta ja tarvittavasta valmistautumisajasta.

Keskimääräiset luentopalkkioiden suuruudet ovat: 

Lääkäri, asiantuntija, tutkija:
- 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 450 euroa
- 90 min. luento eri paikkakunnalla 650 euroa

Ylilääkäri, johtava asiantuntija, professori:
- 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 700 euroa
- 90 min. luento eri paikkakunnalla 850 euroa

Maksetut luentopalkkiot sekä luentotilaisuuksiin liittyvät matka- ja majoituskulut julkistamme henkilötasolla, jos luennoitsija on antanut siihen suostumuksensa. Jos luennoitsija ei ole antanut suostumustaan, julkistamme tiedot yhteenvetomuodossa.

Majoituskulut

Suurin osa Orionin tukemista terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksista tapahtuu paikallisesti eri puolilla Suomea ja ne ovat lyhytkestoisia. Niihin ei liity rekisteröintikuluja eikä matka- ja majoituskuluja.

Orionilla on Suomessa yli 2 500 työntekijää, joille järjestetään koulutusta Orionin omissa toimitiloissa. Orionin omia tiloja käytetään myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksissa. Näihin koulutuksiin ei myöskään yleensä liity matka- tai majoituskuluja. Koulutuskeskuksessa on kuitenkin mahdollisuus majoittua tarvittaessa. Majoittumisen arvo terveydenhuollon ammattilaiselle omissa tiloissamme on 47,00-65,00 € /vrk.

Vuoden 2020 osalta olemme raportoineet henkilötasolla myös Orionin omissa tiloissa yöpyneet terveydenhuollon ammattilaiset. Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet vähensivät voimakkaasti myös omissa tiloissamme vieraiden määrää.

Kansainväliset kongressit

Orion on vuosittain kutsunut terveydenhuollon organisaatioista edustajia muutamiin eurooppalaisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Kutsut on osoitettu terveydenhuollon yksikköön, joka itse nimeää edustajansa kongressiin. Kongressit liittyvät pääasiallisesti niihin terapia-alueisiin, joissa Orion tekee alkuperälääketutkimusta. Näihin ulkomaisiin kongresseihin liittyvät rekisteröinti-, matka- ja majoituskulut julkistetaan henkilötasolla, jos osallistuja on antanut siihen suostumuksensa.

Vuonna 2020 Orion kutsui 26  henkilöä osallistumaan fyysisesti- tai virtuaalisesti ulkomailla pidettävään kongressiin. Osallistujista 85 % on hyväksynyt tietonsa julkaisemisen.

Tutkimus- ja tuotekehitys (T&K)

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet raportointikaudelta julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tutkijalääkäripalkkiot sekä lääketutkimushankkeisiin liittyvät konsultaatiopalkkiot. Tähän raporttiin ei ole sisällytetty Orionin hallituksen lahjoituksia lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lisätietoa

Julkistetut summat eivät matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta sisällä arvonlisäveroa. Kaikki summat on ilmoitettu euroina. Tarkemmat vuoden 2020 tiedot löytyvät oheisesta taulukosta.

Sidonnaisuusraportti 2019
Sidonnaisuusraportti 2018
Sidonnaisuusraportti 2017