Johdon lausunto

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen lausunto vastuuraportissamme vuodelta 2018

Orion on suomalainen lääkkeitä ja itsehoitotuotteita kehittävä yhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Toimintamme lähtökohta ja perusedellytys on liiketoiminnan vastuullisuus, jonka varaan yrityksen menestys rakentuu. Yritysvastuun ja kestävän kehityksen hallinta ja edistäminen sekä niistä raportointi ovat erottamaton osa yhtiön jatkuvaan kehittämistä.

Yritysvastuu ei ole Orionin muusta toiminnasta erillinen hanke, vaan sen tulee olla kiinteä osa päivittäistä toimintaamme. Yritysvastuu on kaikille orionilaisille yhteinen asia, jossa jokaisen on oltava mukana. Tulevina vuosina panostamme entistä enemmän siihen, että yritysvastuu saadaan paremmin osaksi koko yhtiön toimintaa.

Yritysvastuun integroiminen kaikkeen toimintaan on matka, joka muuttaa muotoaan, ja maali siirtyy koko ajan edemmäs. Siksi hanke ei ole koskaan valmis, mutta tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluttua yritysvastuu on nykyistäkin kiinteämmin osa toimintaa ja Orion kykenee reagoimaan vastuullisuushaasteisiin, tarttumaan tilaisuuksiin ja vastaamaan sidosryhmien vaatimuksiin nykyistä ketterämmin.

Viime vuonna Orion teki laajan olennaisuusarvioinnin määrittääkseen keskeisimmät yritysvastuuaiheet. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tärkeää, ja halusimme pyytää sidosryhmiltämme näkemyksiä yritysvastuuaiheiden olennaisuudesta. Saimme kyselyyn yli 1 440 vastausta keskeisten sidosryhmien edustajilta. Olemme kiitollisia kaikille näkemyksiään kertoneille, ja saimme arvokasta tietoa yritysvastuuaiheista, jotka ovat sidosryhmiemme mielestä erityisen merkityksellisiä Orionille ja liiketoiminnallemme nyt ja tulevaisuudessa.

Analyysin pohjalta olemme määrittäneet tärkeimmät yritysvastuuteemat. Orionin toiminnan ja yritysvastuun keskipisteessä on potilasturvallisuus ja lääkkeiden toimitusvarmuuden takaaminen. Toinen tärkeä teema on liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys, vastuullisesti toimiminen. Kolmas tärkeä asia on lääkkeiden ja muiden tuotteiden valmistus ekologisesti kestävällä tavalla, ja neljäs on vastuu työntekijöistämme, orionilaisista. Näille neljälle teemalle asetamme tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Näihin teemoihin liittyy vahvasti myös taloudellinen vastuu, joka on Orionille myös erittäin tärkeää. Pidämme huolta kannattavuudestamme ja kilpailykyvystämme ja olemme sitoutuneet vaikuttamaan koko arvoketjuumme positiivisesti.

Lääkeyhtiönä perimmäinen tavoitteemme on auttaa potilaita hoitamaan sairauksiaan ja parantamaan hyvinvointiaan tehokkaasti ja turvallisesti. Teemme koko ajan töitä sen eteen, ja tulokset ovat hyviä. Tuotteiden takaisinvedot ovat vähentyneet viimeisten viiden vuoden aikana. Lisäksi olemme valmistautuneet serialisointiin ja tuotteiden peukaloimisen estoa koskeviin vaatimuksiin usean vuoden ajan, ja turvaominaisuuksien käyttöönotto etenee suunnitellusti. Nämä lääkeväärennöksiä ehkäisevät toimet parantavat potilasturvallisuutta entisestään.

Vuonna 2018 onnistuimme myös kohentamaan tietoisuutta sisäisesti, kehittämään osaamista ja päivittämään prosesseja, jotta yritysvastuu on entistä paremmin integroitu hankintaorganisaation arkeen. Vuoden aikana myös koulutimme toimittajia, tarkistimme yritysvastuun auditointiohjelmaa ja laajensimme sitä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista yritysvastuuseen kiinnittämällä enemmän huomiota esimerkiksi työoloihin ja eettisyyteen. Teemme jatkuvasti töitä toimitusketjun vastuullisuuden taataksemme.

Kestävä kehitys ja pyrkimys päästä asetettuihin tavoitteisiin toimintaa jatkuvasti parantamalla ovat hitsautuneet osaksi Orionin päivittäistä työtä ja yrityskulttuuria. Meille vastuullisuus on yhteisiin arvoihimme erottamattomasti kuuluva periaate. Se tarkoittaa huolenpitoa, joka heijastuu kaikkeen, mitä teemme.

 

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja