Yritysvastuuraportti 2018

Orion-konsernin yritysvastuuraportti vuodelta 2018 on julkaistu 29.4.2019.

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Raportissa kerromme olennaisista vastuullisuuden aiheista. Lääkeyhtiölle on tärkeää hallita, ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan vastuullisuutta varmistaen myös potilasturvallisuuden ja laadun koko tuotteen elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Orion-konserni on julkaissut vuosittain yritysvastuuraportin vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2018 raportissamme, omien toimintojemme lisäksi, kerromme toimialalle ja yhteiskunnallisesti tärkeistä vastuullisuusasioista.

Vuoden 2018 vastuullisuusraporttiin voi tutustua täältä.