Johdon lausunto

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus vastuullisuusraportissa 2020

2020 oli poikkeuksellinen ja haastava vuosi koko maailmassa, mutta myös Orionille yrityksenä. Missiostamme rakentaa hyvinvointia ja roolistamme varmistaa, että lääkkeitä on saatavana niitä tarvitseville, tuli tärkeämpi kuin koskaan ennen. Luotettava lääkkeiden toimittaminen sekä potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus olivat keskeisessä asemassa nopeasti muuttuvassa globaalissa ympäristössä.

Toimintojen turvaaminen pandemian aikana

Vuoden aikana oli etusijalla turvata liiketoiminnan jatkuvuus, jolla varmistetaan, että lääkkeitä on saatavana niitä tarvitseville potilaille. Teimme lukuisia toimenpiteitä pitääksemme huolta potilaiden ja työntekijöidemme turvallisuudesta. Eri työntekijäryhmät olivat pandemian aikana eri asemassa, sillä jotkut jatkoivat työtään paikan päällä tuotantolaitoksissa ja laboratorioissa, kun taas toisten täytyi äkisti siirtyä etätöihin. Mikään näistä sijaintipaikoista ei osoittautunut helpoksi työn näkökulmasta. Meidän kaikkien oli totuttava uuteen työympäristöön, ja olen ylpeä siitä, miten hyvin olemme selvinneet siitä yrityksenä. Pandemia ei ole vielä ohi, joten jatkamme työskentelyä sopeutetuin tavoin ja teemme tarvittavat varotoimenpiteet. Aika näyttää, mitkä uudet ja innovatiiviset työtavat kulkevat mukanamme tulevaisuudessa.

Jatkuvaa työtä kestävän kehityksen edistämiseksi

Osana Orionin strategiaa olemme sitoutuneet tekemään jatkuvasti työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Tätä työtä ei pysäytetty pandemian vuoksi, vaan sen varmistaminen, että toimintamme on kestävää, on tullut meille yhä tärkeämmäksi. Konsernin kestävän kehityksen tavoitteissa rima on asetettu korkealle, ja kaikilla keskeisillä vastuullisuuden alueilla on saavutettu konkreettista edistystä. Jotkin tavoitteista, kuten energiatehokkuus, kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja työturvallisuus, perustuvat pitkän tähtäimen toimintoihimme.

Osana kolmivuotista strategista kehityshankettamme ”Vastuullisuus kaikessa toiminnassamme” loimme vastuullisuusohjelman, ja vuonna 2020 keskityimme lisäämään tietoisuutta kestävästä kehityksestä Orionin työntekijöiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Kehityshankkeen viimeisenä vuonna 2021 keskitymme varmistamaan, että työntekijät ja kumppanit sitoutuvat kestävään kehitykseen. Näin varmistamme entistä vahvemman perustan pyrkimyksillemme edistää jatkuvasti vastuullisuutta.

Vastuullisuus huomion keskipisteenä

Se, miten suoriudumme vastuullisuuden edistämisestä, kiinnostaa monia sidosryhmiämme yhä enemmän, mikä myös puskee meitä eteenpäin tavoitteiden saavuttamisessa ja tähtäämisessä vieläkin korkeammalle. Kasvaneen kiinnostuksen myötä on olennaista varmistaa tietojen eheys. Tämän vuoksi käynnistimme hankkeen, jossa kolmas osapuoli varmentaa valitut vastuullisuuden avainluvut, jotta voimme varmistua siitä, että tiedot ovat luotettavia ja laadukkaita.

Orionilaiset ovat olleet yhä kiinnostuneempia vastuullisuudesta, ja kestävämmän tulevaisuuden eteen työskentelyn nähdäänkin motivoivan työntekijöitä. Uusitun Pulssikyselyn tulokset osoittivat, että pyrkimyksissämme tuoda vastuullisuus osaksi päivittäistä toimintaamme on onnistuttu, koska 79 % vastaajista oli samaa mieltä tästä väittämästä. Hyvin onnistunut vastuullisuuden edistäminen on meille voimavara, kun houkuttelemme tulevia lääkealan ammattilaisia palvelukseemme.

Kestävää kehitystä tarkastellaan myös koko arvoketjun lävitse, ja se koskee myös Orionin kumppaneita ja toimittajia. Vuoden 2020 loppuun mennessä 98 % aktiivisista pakkausmateriaalien, raaka-aineiden ja tuotteiden toimittajista oli vahvistanut noudattavansa Orionin Code of Conduct -toimintaperiaatteita kolmansille osapuolille, joka asettaa vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset. Tämä on suuri saavutus vastuullisuuden edistämiseksi osaksi hankintaketjuamme. Olemme myös keskittyneet enemmän epäsuorien toimittajiemme kestävän kehityksen hallintaan, ja jatkamme tähän keskittymistä vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen kehittämiseksi.

Sitoutunut henkilöstö varmistaa menestyksen

Yrityksemme on hyvinvoinnin rakentaja, ja sen pätevät ja sitoutuneet työntekijät ovat avain menestykseen. Työntekijöidemme joustavuus ja sitoutuminen olivat ja ovat edelleen keskeisiä, kun toimimme lannistumatta koronapandemian aikana. Missiomme arvo on korostunut pandemian aikana, ja minä uskon, että tämä on vain lisännyt orionilaisten sitoutumista jokapäiväiseen työhönsä. Haluan kiittää kaikkia Orionin työntekijöitä, kumppaneita ja toimittajia arvokkaasta työpanoksesta vuonna 2020. Jatkamme hyvinvoinnin rakentamista yhdessä ja kestävällä tavalla.

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja