Johdon lausunto

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus vastuullisuusraportissa 2021

Kuluneena vuonna epävakaudesta tuli pysyvä tekijä toimintaympäristössämme. Koronapandemian jatkuessa keskityimme pitämään yllä liiketoimintaamme lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi. Hybridityöstä tuli uusi normaali toimistotyöntekijöille. Päivitimme työohjeita nopeasti aina tarvittaessa myös vuonna 2021. Muuttuva ympäristö on vaatinut Orionin työntekijöiltä ja kumppaneilta joustavuutta ja palautumiskykyä, ja väsymyksen merkkejä on jo ollut nähtävissä pandemian jatkumiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Kaikesta huolimatta vuosi oli meille jälleen menestyksekäs.

Nostamme rimaa

Keskitymme edelleen kasvutavoitteisiimme ja liiketoimintamme vastuullisuuteen. Ensiluokkaiset kumppanit ja osaavat työntekijät ovat keskeisiä menestystekijöitä epävakaassa ympäristössä. Päätimme nostaa rimaa Orionin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, koska olemme edistyneet vuosien kuluessa erinomaisesti tavoitteidemme saavuttamisessa. Vuonna 2021 asetimme kunnianhimoiseksi tavoitteeksi omien toimintojemme hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Vaikka olemme matkalla kohti tavoitteemme saavuttamista, hiilineutraalius tulee edellyttämään jatkuvia investointeja energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Myös pienemmillä arjen teoilla on merkitystä hiilineutraaliuden saavuttamisessa, ja jaamme näitä tarinoita sidosryhmillemme vuonna 2021 alkaneessa Rimannostajat-kampanjassa.

Tulevaisuutta rakennetaan datalla

Strategisena tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaa 1,5 miljardin euron liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä. Data on merkittävä menestystekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Siksi investoimme tiedonhallintajärjestelmiemme uudistamiseen useilla liiketoiminta-alueilla. Tämä tarkoittaa sekä tietojärjestelmien päivittämistä että monien keskeisten liiketoimintaprosessien muutoksia. Orionilaiset vievät muutosta eteenpäin, ja uusien järjestelmien ja toimintamallien käyttöönotto on päätavoitteitamme tulevina vuosina.

Data mahdollistaa myös vastuullisuutemme jatkuvan parantamisen. Se on keskeinen tekijä tavoitteiden asettamisessa ja edistyksen tehokkaassa seurannassa. Olemme vahvistaneet ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvää raportointiamme. Esimerkiksi vuonna 2021 tehty Orionin kasvihuonekaasupäästöjen arviointi auttoi meitä ymmärtämään arvoketjumme ympäristövaikutuksia entistä paremmin. Näiden vaikutusten minimointi edellyttää yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, koska vastuullisuutta rakennetaan yhteistyöllä.

Vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme

Kolmevuotinen strateginen Sustainability in everything we do -hankkeemme päättyi vuonna 2021. Sen tavoitteena oli sisällyttää vastuullisuus Orionin toimintoihin. Hankkeen myötä loimme Orionin vastuullisuusohjelman, vahvistimme vastuullisuuden jatkuvan parantamisen kulttuuriamme ja lisäsimme työntekijöidemme tietoisuutta ja sitoutumista vastuullisuuskysymyksien osalta. Vastuullisuustyö vahvistaa edelleen liiketoimintojemme vastuullisuutta, kun teemme sitä sitoutuneiden työntekijöiden ja kumppanien avulla. Haluankin tässä yhteydessä kiittää Orionin työntekijöitä ja kumppaneita riman nostamisesta vuonna 2021!

Kun kirjoitan tätä 26.4., Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt koko maailmaa. Orion tuomitsee sodan kaikissa muodoissa. Tunnemme suurta huolta työntekijöistämme Ukrainassa, ja ajatuksemme ovat heidän luonaan ja kaikkien niiden luona, joiden elämään sota on vaikuttanut. Pidämme säännöllisesti yhteyttä työntekijöihimme Ukrainassa ja teemme kaikkemme auttaaksemme heitä ja heidän läheisiään. Orion on myös toimittanut humanitaarista apua ukrainalaisille kansainvälisten järjestöjen kanssa. Olemme antaneet taloudellista tukea Suomen Punaiselle Ristille ja lahjoittaneet lääkkeitä International Health Partners -järjestön kautta Ukrainaan. Orionin tavoitteena on varmistaa luotettavat toimitukset kaikille lääkkeitä tarvitseville potilaille.

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja