Vastuullisuusraportti 2020

Orion-konsernin vastuullisuusraportti vuodelta 2020 on julkaistu 28.4.2021.

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Raportissa kerromme olennaisista vastuullisuuden aiheista. Lääkeyhtiölle on tärkeää hallita, ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan vastuullisuutta varmistaen myös potilasturvallisuuden ja laadun koko tuotteen elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Orion-konserni on julkaissut vuosittain yritysvastuuraportin vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2020 raportissamme, omien toimintojemme lisäksi, kerromme toimialalle ja yhteiskunnallisesti tärkeistä vastuullisuusasioista.

Vuoden 2020 vastuullisuusraporttiin voi tutustua täältä.