Vastuullisuusraportti 2021

Orion-konsernin vastuullisuusraportti 2021 on julkaistu 28.4.2022.

Vuoden 2021 vastuullisuusraporttiin voi tutustua täältä.

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Raportissa kerromme olennaisista vastuullisuuden aiheista. Lääkeyhtiölle on tärkeää hallita, ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan vastuullisuutta varmistaen myös potilasturvallisuuden ja laadun koko tuotteen elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Orion-konserni on julkaissut vuosittain yritysvastuuraportin vuodesta 2009 alkaen.