Vastuullisuusraportti 2019

Orion-konsernin yritysvastuuraportti vuodelta 2019 on julkaistu 29.4.2020.

Kestävä kehitys tarkoittaa Orionille sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden tasapainoista huomiointia, ja se on erottamaton osa yhteisiä arvojamme. Raportissa kerromme olennaisista vastuullisuuden aiheista. Lääkeyhtiölle on tärkeää hallita, ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan vastuullisuutta varmistaen myös potilasturvallisuuden ja laadun koko tuotteen elinkaaren ajan tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

Orion-konserni on julkaissut vuosittain yritysvastuuraportin vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2019 raportissamme, omien toimintojemme lisäksi, kerromme toimialalle ja yhteiskunnallisesti tärkeistä vastuullisuusasioista.

Vuoden 2019 vastuullisuusraporttiin voi tutustua täältä.