Yhteistyötä avoimin kortein

Orion julkistaa vuosittain taloudelliset sitoumuksensa terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Läpinäkyvyys on hyvän yhteistyön edellytys. Avoin yhteistyö tähtää potilaiden parhaaseen hoitoon.

Orion järjestää vuosittain lukuisia koulutustilaisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille yhdessä lääkäriyhdistysten tai muiden terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Kun roolit ja vastuut ovat selkeitä, yhteistyö lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välillä on erittäin hedelmällistä ja onnistunutta.

Koulutustilaisuuksien aiheiksi valitaan ajankohtaisia aiheita. Osallistujille on tärkeää, että koulutuksen sisältö ei ole liian kaupallinen, vaan sisältö koetaan lääketieteellisesti kiinnostavaksi. Tilaisuuksien luennoitsijat ovat lähes aina Orionin ulkopuolisia, neutraaleja toimijoita: usein lääkäreitä tai muita terveydenhuollon ammattilaisia.

Koulutustilaisuudet ovat foorumi, jossa orionilaiset voivat esittää omassa puheenvuorossaan uusia tutkimustuloksia tai pitää tuote-esittelyjä. Usein tilaisuuden yhteydessä pidetään pienimuotoista näyttelyä, jossa osallistujat voivat tutustua tuotteisiin. Vapaamuotoiset keskustelut tilaisuuksien alussa tai tauoilla ovat myös tärkeitä. Niitä pitävät arvossa niin osallistujat kuin orionilaisetkin.

Satoja pieniä ja suurempia koulutustilaisuuksia

Yksi suurista vuosittaisista koulutustilaisuuksista on Eväitä päivystykseen -kurssi Lääkäri-tapahtumassa Helsingissä, johon osallistuu lähes 1000 loppuvaiheen lääketieteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Tämä opiskelijoiden koulutustilaisuus täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto ovat vuosien saatossa suunnitelleet ja toteuttaneet tilaisuuden yhdessä Orionin kanssa.

Nuorten Lääkärien yhdistyksen eli NLY:n pienryhmäkoulutukset ovat perinteinen täydennyskoulutusmuoto erityisesti erikoistuville lääkäreille. NLY suunnittelee koulutusten luentosisällön ja kutsuu luennoitsijat. Aiheiden valinta ja tilaisuuden toteutus tapahtuu yhteistyössä Orionin kanssa.

Orion järjestää vuosittain satoja erikokoisia koulutuksia niin lääkäreille, apteekkilaisille kuin hoitajille. Digitaalisuus on lisääntynyt myös koulutuksien toteutuksen osalta: yhä useampi koulutus järjestetään striimaamalla. Striimejä on tarjolla myös kansainvälisistä kongresseista. Näin Suomessa olevat osallistujat pääsevät kuuntelemaan huippuluennoitsijoita matkaamatta paikan päälle.

Apteekkilaiset ovat innokkaita osallistumaan netin kautta tapahtuviin koulutustilaisuuksiin. Yksi suosituimmista koulutustilaisuuksista on Orion kouluttaa, joka kerää runsaasti osallistujia.

Tieto tuotteista tärkeää lääkehoidon onnistumiseksi

Lääkehoito kehittyy jatkuvasti, ja vastaavasti terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat koulutusta uusista hoidoista. Koulutus tähtää potilaiden hoidon jatkuvaan parantamiseen ja lääkkeiden oikeaan sekä turvalliseen käyttöön.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on tärkeää, jotta uusin tieto Orionin tuotteista ja uusista innovaatioista välittyy eteenpäin. Silkka mainonta, verkkosivut tai sähköpostiviestintä eivät riitä, vaan tarvitaan koulutustilaisuuksien ja lääke-esittelyjen kaltaisia foorumeja. Niissä asioista päästään keskustelemaan kasvokkain.

Uusien tuotteiden lisäksi Orionilla on myös laaja vanhempien tuotteiden portfolio, jossa tapahtuu muutoksia tai tuoteperheen laajennuksia. Myös pitkään käytössä olleiden tuotteiden osalta voi tapahtua muutoksia hoitokäytännöissä, ja silloin on tärkeää, että lääkärit ovat tietoisia niistä hoitaessaan potilaita.

Lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilas käyttää lääkettä oikein ja saa uusimman siihen liittyvän tiedon. Farmaseuttien ja hoitajien rooli korostuu, kun he tapaavat potilaita apteekeissa ja ohjeistavat näitä lääkkeen oikeassa käytössä.

Lääkärit suhtautuvat yhteistyöhön positiivisesti

Orionin koulutustilaisuuksissa oli 200 luennoitsijaa vuonna 2018. Orion maksoi heille esityksien valmistelusta ja esityksistä luentopalkkioita yhteensä 192 000 euroa. Orion on kiitollinen siitä, että terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat positiivisesti pyyntöihin tulla luennoimaan. On ilman muuta luottamuksen osoitus, että vuonna 2018 jopa 89 prosenttia luennoitsijoista hyväksyi tietojensa julkaisemisen yhteistyöraportissa.

Luentopalkkioiden lisäksi Orion julkaisee terveydenhuollon organisaatioille maksetut näyttelymaksut, jotka mahdollistavat monien jatkokoulutusten järjestämisen. Vuonna 2018 näitä maksuja oli 331 000 euroa. Orion julkistaa myös yhteenvetona kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tutkijalääkäripalkkiot sekä konsultaatiopalkkiot, joiden arvo vuoden 2018 osalta suomalaisille asiantuntijoille oli yhteensä 133 000 euroa.

Vuoden 2018 yhteistyöraportti julkistettiin kokonaisuudessaan 13. kesäkuuta 2019.

 

Peter Lindström, markkinointijohtaja

Paula Rytilä, lääketieteellinen johtaja

 

13.6.2019