Orionin vastuullisuusraportti 2021: Ilmastotavoitteissa nostettiin rimaa, päämääränä oman toiminnan hiilineutraalius 2030

Pitkittyneen pandemian keskellä Orion turvasi lääkkeiden saannin ja kiritti ilmastotyötään. Oman toiminnan ohella vastuullisuustyö kohdistuu yhä vahvemmin koko arvoketjuun, kertoo Orionin vastuullisuusraportti 2021.

Orionin toiminnan ytimessä on potilasturvallisuus, ja se on tärkein osa-alue myös vastuullisuustyössä. Vuonna 2021 koronapandemian jatkuessa Orionilla tehtiin kovasti töitä lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.

”Onnistuimme jopa hieman parantamaan lääkkeellisten tuotteiden saatavuutta Suomessa”, kertoo Saara Hämäläinen, Corporate Responsibility Manager.

”Tämä on hieno osoitus siitä, että pystymme toteuttamaan Orionin perustavanlaatuisen tarkoituksen myös kriisin keskellä.”

Vastuullisuustyössä rima nostetaan aina korkeammalle

Poikkeusajat eivät muutenkaan hidastaneet Orionin työtä vastuullisuuden edistämiseksi. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen osalta yhtiön aiempi vähennystavoite oli 75 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, ja siihen oltiin jo hyvää vauhtia etenemässä. Mutta yhtiö päättikin vuonna 2021 nostaa rimaa kunnolla ja sitoutua vielä tiukempaan tavoitteeseen.

Uusi päämäärä on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Samaan, aina parempaan tähtäävään ajatteluun kannustettiin myös vuoden aikana Rimannostajat-kampanjalla, jossa esiteltiin orionilaisten käytännön ilmastotekoja, isoja ja pieniä.

Päästöjä vähennetään muun muassa energiatehokkuusohjelman toimilla. Ohjelmassa päästiin reilusti etuajassa vuodelle 2025 asetettuihin tavoitteisiin.

Merkittävä investointi energiatehokkuuden saralla vuonna 2021 oli Orionin Turun-toimipisteeseen valmistunut aluelämpölaitos, joka hyödyntää tuotannosta tulevan hukkalämmön tuotantotilojen lämmitykseen ja viilennykseen.

Katse omasta toiminnasta koko arvoketjuun

Orionin hiilineutraaliustavoite koskee konsernin omia toimintoja, mutta yhtiö keskittyy sekä ilmastotoimissa että muussa vastuullisuustyössä myös omaa tonttia laajemmalle alueelle.

”Emme ole vastuussa vain omasta tuotannostamme vaan kaikista askeleista arvoketjussa, olipa kyse lääkkeiden kehittämisestä tai tuotteista, joita valitaan tuoteportfolioomme. Tai siitä, mistä ja miten raaka-aineet ja valmiit tuotteet hankitaan – ja että myös tuotteiden markkinointi ja jakelu tapahtuvat vastuullisesti”, Hämäläinen sanoo.

Vuonna 2021 Orion arvioi kvantitatiivisesti koko arvoketjunsa hiilidioksidipäästöt, ja seuraavaksi ovat vuorossa tiekartta sekä konkreettiset toimenpiteet myös näiden päästöjen vähentämiseksi.

Orion vie myös työturvallisuuskulttuuria entistä vahvemmin toimintamaihin ympäri maailmaa. Lisäksi yhtiö teetti ensimmäisen konsernitason ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin.

Uudenlaisen toimintatavan juurruttamista: vastuullisuus kuuluu kaikille

Orionin vastuullisuustyön perusajatuksena ovat konkreettiset teot, yhdessä tehtynä. Uudenlaista toimintatapaa on juurrutettu kolmivuotisella Sustainability in everything we do -kehityshankkeella, joka päättyi vuonna 2021.

”Nykyään orionilaiset tunnistavat yhä aktiivisemmin vastuullisuusnäkökulmat omassa työssään ja prosesseissa, joiden parissa he työskentelevät. Ja he myös tuovat esille ajatuksia, ehdotuksia ja tarpeita vastuullisuustyölle”, Hämäläinen sanoo.

Yksi esimerkki osallistavasta vastuullisuuskulttuurista on ihmisoikeustyöryhmä, jossa on jäseniä läpi konsernin. Ryhmän työ poiki Orionin ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn, jonka tulosten perusteella päätettiin perustaa Employee Resource Group eli henkilöstön työryhmä, jossa keskustellaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä siitä, miten niitä halutaan Orionilla edistää.

Lainsäädäntö kirittää Orionin vastuullisuustyötä ja -viestintää

Orionin vastuullistyön laatu on huomioitu myös talon ulkopuolella, kun maailmanlaajuisesti eri toimijoiden yritysvastuuta arvioiva EcoVadis myönsi Orionille hopeatason tunnustuksen. Arviossa tarkastellaan laajasti vastuullisuuden eri osa-alueita, kuten ympäristö-, ihmisoikeus- ja työoikeusasioita sekä vastuullista hankintaa.

Tunnustus kertoo, että oikeita asioita tehdään jo nyt, mutta Hämäläinen painottaa, että vastuullisuustyössä on pysyttävä muuttuvan toimintaympäristön perässä: tiukentuva lainsäädäntö on kova kirittäjä.

”EU-tasolla regulaatio kehittyy hurjan nopeasti, ja tulevina vuosina meidän pitää pystyä kertomaan yhä enemmän vastuullisuusvaikutuksistamme, vastuullisuusriskien hallinnasta ja toimenpiteiden edistymisestä. Lisäksi vastuullisuustietojen laatuun ja luotettavuuteen liittyvät näkökulmat korostuvat entisestään.”

Vuonna 2022 yksi päämäärä on asettaa Orionin vastuullisuustyölle entistä selkeämpiä tavoitteita, kuten ilmastotoimissa on jo tehty.

”Silloin myös suunta, jota kohti halutaan edetä, on selvä – ja pystymme aiempaa paremmin määrittelemään oikeat toimenpiteet”, Hämäläinen sanoo.

Teksti: Sanna Jäppinen

 

Orionin vastuullisuusraportti 2021 julkaistiin 28.4.2022

Avainsanat: