Vastuu lääkkeen koko elinkaaresta

Jokainen meistä lääkkeiden kuluttajista voi vaikuttaa ympäristökuormaan omilla arkisilla valinnoillaan, muistuttaa Orionin toimitusketjun johtaja Liisa Hurme Lääkkeetön Itämeri -kampanjan blogissa.

Ensimmäisen kerran kuulin ja ymmärsin Itämeren tilanteen 1980-luvulla, opintojeni aikana Tvärminnen biologisella tutkimusasemalla. Siihen aikaan lajikadosta ja Itämeren rehevöitymisestä puhuttiin ahkerammin asiantuntijapiireissä kuin julkisuudessa. Kyseiset aiheet vaikuttavat jokaisen elämään, ja nyt, kun niiden tärkeys on meidän kaikkien tiedossa, voimme kantaa oman vastuumme.

Itämeri ei voi hyvin, sen on varmasti moni nähnyt omin silmin tänäkin kesänä. Lähimeremme tervehdyttämiseen tarvitaan sekä poliittisia päätöksiä että konkreettisia toimia, joihin me kaikki voimme vaikuttaa. Tänä kesänä orionilaiset ovat esimerkiksi keränneet roskia Itämeren rannoilta Tiimitalkoissa osana #MEIDÄNMERI-kampanjaa. Tähän mennessä olemme keränneet rannoilta jo yli 1000 ämpärillistä roskia – kiitos siitä kaikille talkoisiin osallistuneille.

Varmaa on myös se, että Itämeren tilaa voidaan osaltaan parantaa muun muassa vähentämällä edelleen lääkkeiden valmistuksessa, pakkaamisessa, kuljetuksessa ja hävittämisessä syntyviä päästöjä.

Lääkejäämäpäästöjä leikattu merkittävästi

Liisa Hurme

Työnantajani Orion on sikäli poikkeuksellinen lääkealan toimija, että kaikki sen tehtaat ja myös suurin osa tutkimus- ja kehitystoiminnoista sijaitsevat Suomessa. Voimme osaltamme vaikuttaa moneen kohtaan lääkkeiden tuotantoketjussa ja elinkaaressa, jotta Itämeren ja luonnon tila kehittyy elinvoimaisempaan suuntaan.

Valmistuksessa käytettävät raaka-aineet hankimme luotettavilta toimittajilta, joita me myös koulutamme vastuullisuusasioissa. Lisäksi teemme toimittajille vastuullisuustarkastuksia varmistaaksemme, että he noudattavat yhdessä sovittuja toimintatapoja.

Sujuvat lääkkeiden ja lääkeaineiden valmistusprosessit ovat sekä kustannus- ja energiatehokkaita että hyväksi ympäristölle. Mitä vähemmän resurssi- ja materiaalihukkaa syntyy, sitä vähemmän kuormitamme ympäristöä ja joudumme kuljettamaan esimerkiksi jätteitä.

Lääkkeiden valmistuksessa alkupää on ympäristön kannalta raskain vaihe. Lääkeaineiden valmistus on kemian prosessiteollisuutta, jossa käytetään paljon liuottimia, kemikaaleja ja vettä. Yksi Orionin tärkeimpiä tavoitteita onkin vaarallisen jätteen minimointi.

Noin kymmenen viime vuoden aikana olemme saaneet lääkejäämäpäästöt vähenemään merkittävästi muun muassa kehittämällä tuotannossamme syntyvien jätevesien hallintaa. Biologiselle puhdistamolle soveltumattomat jätevedet ohjataan jo tehtailla säiliöihin, joissa ne kuljetetaan käsiteltäviksi ongelmajätelaitokselle. Ylimääräinen vesi haihdutetaan ja jäännös poltetaan muiden vaarallisten jätteiden kanssa, jolloin jäämät tuhoutuvat sataprosenttisesti.

Myös pakkaukset ovat merkittävä osa vaikuttavuusketjussa. Lääkkeiden pakkaamiseen liittyy paljon rajoituksia ja viranomaismääräyksiä. Nämä rajoitukset huomioon ottaen teemme kaikkemme, jotta käyttämämme pakkaukset kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Käytämme lääkkeiden ulkopakkauksissa pääosin pakkausmateriaaleja, jotka on valmistettu suomalaisesta puusta. Väreinä käytetään luonnonmateriaaleja.

Pakkaussuunnittelussa otamme huomioon etenkin lääkkeiden säilyvyyden ja pakkauskoot, jotta lääkkeitä ei jouduttaisi turhaan hävittämään. Jos hävittämiseen kuitenkin päädytään, pakkauksissa on aina mukana ohjeet lääkkeiden asianmukaiseen hävittämiseen. Hyvät käytännön ohjeet löytyvät myös esimerkiksi Orionin sivustolta.

Lääkkeiden loppukäyttäjälläkin on valtaa ja vastuuta

Lääkkeiden valmistuksen eri vaiheet ovat yhdessäkin vain osa vastuullisen toiminnan kokonaisuutta. Suurimmat ympäristöhaasteet osuvat lääkkeiden elinkaaren loppupuolelle.

Arvioiden mukaan 88 prosenttia luontoon kulkeutuvista lääkeaineista on lähtöisin lääkkeiden käytöstä ja 10 prosenttia niiden epäasiallisesta hävittämisestä. Tuotannon osuudeksi jää kaksi prosenttia. Siksi toiminnan vastuullisuuteen pitää panostaa lääkkeiden koko elinkaarella. Jokaisella osapuolella on tärkeä rooli, ja haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa.

Myös jokainen meistä lääkkeiden kuluttajista voi vaikuttaa ympäristökuormaan omilla arkisilla valinnoillaan – kun emme osta lääkkeitä valtavia määriä varastoon, kun hankimme tarkoituksenmukaisen kokoisia lääkepakkauksia, ja kun käytämme lääkärin määräämät lääkekuurit loppuun. Ja ennen kaikkea: kun hävitämme vanhenemaan päässeet tai turhiksi käyneet lääkkeet oikein. Emme heitä niitä sekajätteeseen tai huuhdo niitä viemäriin, vaan viemme ne apteekkiin.

Liisa Hurme
Senior Vice President
Orion

www.laakkeetonitameri.fi

 

 4.9.2020

Avainsanat: