Tunnustuksia saavutuksistamme

Olemme iloisia ja ylpeitä hyvinvointia rakentavista saavutuksistamme. Tässä joitakin esimerkkejä niistä saamistamme tunnustuksista ja palkinnoista.

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinto 2014

Orion Oyj ja PerkinElmer Oy jakoivat keskenään Kemianteollisuus ry:n 15.4.2014 myöntämän, 20 000 euron suuruisen Innovaatiopalkinnon. Orion palkittiin kehitteillä olevasta Alzheimerin taudin lääkehoidosta ja PerkinElmer kehittämästään järjestelmästä immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä.

Alzheimerin taudin häiriöt muodostavat väestön ikääntyessä jatkuvasti pahenevan ongelman. Orionin omaan molekyyliin perustuva lääkekeksintö vaikuttaa uudentyyppisillä mekanismeilla Alzheimerin taudin neuropsykiatrisiin oireisiin. Orion tutkii lääkettä parhaillaan kliinisissä potilastutkimuksissa yhteistyössä lääkeyhtiö Janssen Pharmaceuticalsin kanssa.

Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palvelujen luomiseen. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi, ja voittajat valitsee Kemianteollisuuden Tieteellinen neuvottelukunta. Vuonna 2014 palkittiin terveydenalan innovaatiot, jotka voivat merkittävästi parantaa elämänlaatua.

"Innovaatiopalkinnon saajat ovat loistavia esimerkkejä suomalaisesta korkean teknologian osaamisesta ja siitä, että Suomessa tapahtuu paljon kehitystä ja hyviä asioita. Voittajat edustavat kemianteollisuutta parhaimmillaan ─ keksintöjä ja innovaatioita, joilla lisätään hyvinvointia ja kehitetään yhteiskuntaa", sanoi Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä palkintojen jakotilaisuudessa 15.4.2014.

Vuoden liikuttaja 2012

Maaliskuussa 2013 Orion vastaanotti Työpaikkaurheilu Espoo ry:n myöntämän Vuoden liikuttaja 2012 -palkinnon tunnustuksena toimivasta ja pitkäjänteisestä työpaikkaliikunnan järjestämisestä ja tukemisesta. Orion kannustaa monin tavoin henkilöstöään liikkumaan ja huolehtimaan fyysisestä kunnostaan. Orion tukee etenkin henkilöstön perustamia joukkuelajikerhoja, joissa tiimihengen ja hyvinvoinnin rakentamisen lisäbonuksena harrastajat motivoituvat turnausmenestyksestä ja yhdessä tekemisestä.

Opiskelijoiden arvostama työpaikka

Työnantajamielikuvatutkimuksia tekevän Universumin toteuttamassa opiskelijatutkimuksessa Orion nousi vuonna 2013 Suomen toiseksi ihanteellisimmaksi työnantajaksi tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa. Tekniikan alan ihannetyönantajat olivat opiskelijoiden mielestä vastuullisempia kuin muut. Orion teki upean nousun 11. sijalta kakkoseksi. Tutkimukseen vastasi yhteensä 10 519 yliopisto- tai korkeakouluopiskelijaa, joista tekniikan alan diplomi-insinööri- ja insinööriopiskelijoita oli 2 939. 

Laatukeskuksen tunnustus Orionille toiminnan laadusta 2011

Laatukeskus palkitsi Orionin Recognised for Excellence -tunnustuksella toiminnan erinomaisesta laadusta marraskuussa 2011.  Laatutunnustus pohjautuu EFQM:n (European Foundation for Quality Management) laatupalkinnon kriteereihin, joiden valossa arvioidaan yrityksen johtamista, strategiaa, henkilöstö- ja yhteistyökumppanuuskäytäntöjä, prosesseja, asiakkuuksien hoitoa sekä toiminnan tulosta useilla suoritusmittareilla. Tunnustus kertoo saajansa täyttäneen EFQM:n erinomaisuuden mallin tiukat kriteerit (EFQM Excellence Model). 

Recognised for Excellence -tunnustuksen vastaanotti maailman laatupäivänä 10.11.2011 toimitusjohtaja Timo Lappalainen. Hänen mielestään tunnustus erinomaisuudesta on hieno kiitos siitä, että Orionilla laatu on sisäänrakennettuna kaikkeen toimintaan ja että yhtiö kehittää sitä erilaisilla, isoillakin hankkeilla ja myös yhteistyökumppaneidensa kanssa. – Jokainen meistä tekee laadun uudelleen joka päivä. Muistamme myös, että tuotteidemme käyttäjä voi olla kuka tahansa läheltämme, tai vaikkapa me itse.

Lappalainen alleviivaa, että laatu syntyy yrityksessä päivittäin kovalla työllä: – Kaikille terveydenhuollon parissa työskenteleville yrityksille on selvää, että laatu on toimiluvan edellytys. Laatu ja turvallisuus ovat arvoissamme, ja ne ovat vahvasti mukana tuotteen alkuvaiheen kehityksestä koko elinkaaren ajan.

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto 2010 Orion Diagnosticalle

Orion Diagnostica Oy:n ja VTT:n yhdessä kehittämä pintapuhtaustesti Orion Clean Card® PRO palkittiin Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnolla keväällä 2010. Tuote on uudenlainen pintojen puhtauden arviointiin ja seurantaan tarkoitettu kemiallinen testi, joka valmistetaan painamalla. Testi on helppo ja nopea käyttää. Tutkittava pinta kostutetaan ja pyyhitään testikortilla. Tulos voidaan lukea välittömästi. Värinmuutos ilmaisee, että pinta ei ole riittävän puhdas ja siinä on valkuaisainejäämiä.

Innovaation kehitystyössä on yhdistetty menestyksekkäästi kemian osaamista, erilaisia materiaaleja ja painoteknologiaa uudella innovatiivisella tavalla. Perusteluissaan tieteellinen neuvottelukunta painottikin innovaation poikkitieteellisyyttä sekä yritys- ja tutkimussektorin tuloksellista yhteistyötä. Tuotteella on laajat hyödyntämismahdollisuudet pintojen puhtauden toteamisessa esimerkiksi elintarvikealalla ja sairaaloissa.