Orionin vastuullisuusraportti 2020: Pandemia korosti entisestään potilasturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden merkitystä

Poikkeusvuonna Orion kykeni jopa parantamaan lääkkeiden saatavuutta. Tärkeitä saavutuksia olivat myös eettisten pelisääntöjen juurruttaminen koko hankintaketjuun ja henkilökunnan vastuullisuustietämyksen vahvistaminen.

Kun puhutaan Orionista ja vastuullisuudesta, ehdottomia kärkisasioita ovat aina potilasturvallisuus ja siihen tiiviisti kytkeytyvä lääkkeiden saatavuuden varmistaminen. Koronavuonna 2020 ne kohosivat entistäkin tärkeämmiksi.  

Orionin lääkkeiden saatavuus pysyi hyvänä koko vuoden, ja vuoden loppua kohden pystyimme jopa parantamaan sitä”, sanoo Saara Hämäläinen, Corporate Responsibility Specialist  

Ei riittänyt, että mukautimme vain omaa toimintaamme, sillä lääketeollisuus on vahvasti verkottunutta. Etunamme ovat olleet pitkät perinteet tiiviistä yhteistyöstä hankintaketjussa toimittajiemme kanssa.”  

Vaikea vuosi vahvisti kokemusta työn merkityksellisyydestä 

Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen kiittää vastuullisuusraportissa erityisesti osaavaa ja omistautunutta henkilökuntaa, jolle vastuullisuuden jatkuva parantaminen on tärkeä motivaattori. 

Noora ParonenHead of Corporate Responsibility, arvioi, että korona-aika on entisestään vahvistanut orionilaisten käsitystä työn tärkeydestä.   

Aika on vaatinut joustavuutta ja innovatiivisuutta – ja samalla se on merkinnyt meille yhteen hiileen puhaltamista merkityksellisten asioiden äärellä“, hän sanoo.  

Poikkeusolot ovat myös opettaneet orionilaisille uusia toimintatapoja, joista voi olla hyötyä jatkossakin perinteisten ratkaisujen rinnallaEsimerkiksi tuotteiden laadunvalvonta on tärkeä osa toimintaa, ja vuonna 2020 suurin osa auditoinneista pystyttiin hoitamaan etänä.  

Päästövähennystavoitteesta yli puolet saavutettu 

Isona saavutuksena voi pitää, että poikkeusajasta huolimatta Orion onnistui edistämään kaikkia vastuullisuusohjelmansa neljää osa-aluettapotilasturvallisuuden rinnalla tuotteiden valmistusta ympäristön kannalta kestävästi, eettistä ja läpinäkyvää liiketoimintaa sekä orionilaisten hyvinvointia.  

Ympäristötoimissa kehitys on raportin mukaan ollut tasaisen hyvää, vaikka koronan takia esimerkiksi yksi energiatehokkuushanke jouduttiin siirtämään vuodelta 2020 vuoteen 2021. 

Viivästymisestä huolimatta energiatehokkuusohjelmamme tavoitteesta on saavutettu jo 53 prosenttia”, Saara Hämäläinen toteaa.  

”Myös päästövähennyksissä on päästy yli puolivälin eli Orion on vähentänyt kasvihuonekaasuja 58 prosenttia suhteessa vertailuvuoteen 2016.” 

Koko henkilökunta on koulutettu eettisen liiketoiminnan periaatteisiin 

Paronen muistuttaa, että vastuullisuudessa on kyse pitkistä prosesseista, jotka vaativat johdon sitoutumista ja asioiden sinnikästä edistämistä. Nykyään tiedostetaan hyvin, että vastuuta ei voi ulkoistaa tai keskittää vain pienelle porukalle, ”vastuullisuusosastolle”, vaan sen täytyy näkyä kaikessa toiminnassa.  

Orionissa vastuullisuuden kulttuuri näyttää levinneen läpi organisaationhenkilöstökyselyssä lähes 80 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että vastuullisuus on integroitu osaksi jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa 

Jaettua vastuullisuutta vahvistetaan Sustainability in everything we do -hankkeen avulla, ja vuonna 2020 panostettiin henkilökunnan tietoisuuden lisäämiseen. Esimerkiksi vuonna 2019 päivitetyt eettisen liiketoiminnan toimintaperiaatteetCode of Conducthaluttiin jalkauttaa ympäri yritystä.  

Code of Conduct -koulutus on pakollinen kaikille orionilaisille, kesätyöntekijöistä lähtien, ja verkkokoulutuksen suoritti yli 3 400 henkilöä vuonna 2020”, Saara Hämäläinen kertoo.  

”Lisäksi julkaisimme vastuullisuusverkkokoulutuksen, joka perehdyttää orionilaiset vastuullisuuden käsitteeseen, vastuullisuusohjelmaamme sekä siihen, mitä yritysvastuu juuri Orionilla tarkoittaa.” 

Eettiset pelisäännöt pätevät läpi hankintaketjun 

Olennainen osa yritysvastuuta on vastuullisuuden ulottaminen omaa toimintaa laajemmalle. Eettiset toimintaperiaatteet koskevat myös kaikkia Orionin toimittajiaKumppaneilta edellytetään sitoutumista toimittajia koskevaan eettiseen ohjeistoon, Third Party Code of Conduct. 

Vastuullisen hankintaketjun prosesseja on viime vuosina vahvistettu asteittainUudistus alkoi suorien hankintojen eli raaka-aineiden, pakkausmateriaalien sekä valmiiden lääke- ja itsehoitotuotteiden toimittajien parissa, ja nyt sitä on laajennettu epäsuoriin hankintoihin, kuten palveluiden ostoon.  

Vuoden 2020 aikana suorien hankintojen toimittajista jo 98 prosenttia on sitoutunut eettiseen ohjeistoomme”, Saara Hämäläinen iloitsee. 

Hämäläinen muistuttaa myös siitä, että viime vuonna Orionin vastuullisuuden tietyt avainluvut on varmentanut kolmas osapuoli.  

”Haluamme parantaa myös vastuullisuusraportointimme laatua ja luotettavuutta.” 

 

Orionin vastuullisuusraportti 2020 julkaistiin 28.4.2021. 

Teksti: Sanna Jäppinen

Avainsanat: