Orionin vastuullisuusraportti 2019: Tavoitteissa edettiin hyvin – myös lisäpanostuksia tarvitaan

Orion eteni hyvin ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa vuonna 2019. Tärkein arvo eli potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus pysyi hyvällä tasolla. Sen sijaan pyrkimys nollaan työtapaturmaan tarvitsee vielä lisäpanostuksia. Näin kertoo Orionin vastuullisuusraportti vuodelta 2019.

Orion vähensi kasvihuonekaasupäästöjään 55 prosenttia vuonna 2019 ja saattoi näin edistää kunnianhimoista ilmastotavoitettaan. Tähän siivitti Orionin siirtyminen toiminnassaan uusiutuvan sähkön käyttöön.

”Ilmastotavoitteessa etenemisen lisäksi kasvatamme eri sidosryhmien kanssa ymmärrystämme lääkeaineiden vaikutuksista ympäristöön ja jaamme tietoa”, Noora Paronen (Head of Corporate Responsibility) sanoo.

 ”Oman tuotantomme jätevesien hallintaan olemme panostaneet määrätietoisesti. Näin voimme minimoida ympäristöön päätyvien lääkeaineiden määrää omassa toiminnassamme.”

Orion raportoi ilmasto- ja ympäristötavoitteidensa etenemisestä vastuullisuusraportissaan, joka ilmestyi vuoden 2019 osalta huhtikuun 2020 lopulla.

Potilasturvallisuus on toimintamme perusta

Orionin vastuullisuusajattelu nojaa yrityksen arvoihin ja neljään peruspilariin, joista ympäristökulma – tuotteiden valmistaminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla – on yksi.

Merkittävin toimintaa ohjaava periaate on potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus, jonka ehdoilla kaikki muu toiminta ja ajattelu rakentuu.

”Potilasturvallisuus on koko toimintamme ydin ja perusta, jossa emme tee kompromisseja. Viime vuonna lääkkeiden saatavuus Suomessa oli hyvä, 97 prosenttia”, Saara Hämäläinen (Corporate Responsibility Specialist) toteaa.

”Lisäksi tuotteiden takaisinvedot ovat edelleen vähenemässä.”  

Vielä ei päästy nollaan työtapaturmaan

Huolenpito työntekijöistä on Orionin toiminnan kolmas peruspilari. Sen merkitys korostuu erityisesti nykyisenkaltaisina poikkeusaikoina, jolloin henkilöstö venyy tavallistakin enemmän.

Orion on muun muassa sitoutunut edistämään työturvallisuuttaan kohti tavoitetta, jossa vain nolla tapaturmaa on hyväksyttävä tulos. Orion on edistänyt työturvallisuustavoitettaan muun muassa laajoin koulutuksin.

”Olemme tehneet systemaattista työtä kohti nollan tapaturman tavoitetta, mutta työturvallisuusmittarit osoittavat, että emme valitettavasti vielä päässeet tähän tavoitteeseen. Jatkamme työtä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi”, Hämäläinen toteaa.

Kuluvana vuonna Orion jatkaakin henkilöstön kouluttamista työturvallisuutta edistäviin toimintatapoihin ja ajatteluun.

Kumppaneiden koulutus edistää koko ketjun vastuullisuutta

Neljäs Orionin toimintaa ohjaava peruspilari on liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys. Yrityksen Code of Conduct -ohjeisto kokoaa eettiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat päivittäistä työtä jokaisessa toimipisteessä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Samaa vastuullista toimintatapaa edellytetään myös yhteistyökumppaneilta. Uudistettu ohjeisto julkaistiin viime vuonna 14 kielellä.

Liiketoiminnan vastuullisuutta edistettiin lisäämällä hankinnan henkilöstön koulutusta. Toimittajien riskiarviointiprosessin avulla varmistetaan, että jokainen toimittaja täyttää Orionin vastuullisuusvaatimukset nyt ja myös jatkossa.

”Yhteistyökumppaneiden toimintaa kehitetään kouluttamalla heitä vastuullisuuden periaatteista ja seuraamalla niiden toteutumista. Isossa kuvassa se, että eri tahot ympäri maailman korjaavat toimiaan vastuullisemmiksi, vie kokonaisuutta eteenpäin. Meidän vastuumme on tehdä sitä työtä”, Paronen sanoo.

Vastuullisuus on arjen valintoja

”Vastuullisuus on jokaisen orionilaisen yhteinen tehtävä ja osa DNA:tamme. Vastuullisessa toiminnassa ei ole varsinaisesti mitään uutta, vaan se on osa jokapäiväistä arkeamme ja perustyötämme”, Paronen toteaa.

”Toimintaa voidaan kuitenkin parantaa tunnistamalla kohdat, joissa vastuullisuuden näkökulmasta katsottuna voisi tehdä parempia valintoja.”

Orionissa katsotaan, että vastuu tulee kantaa tuotteiden koko elinkaaresta. Ketjun täytyy olla eheä aina tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

 

Lue Orionin vuoden 2019 vastuullisuusraportti täältä.

 

 Teksti: Anni Turpeinen

 

Avainsanat: