Orionin koulutusyhteistyö terveysammattilaisten kanssa vahvistaa potilasturvallisuutta – tiedot julkistetaan vuosittain

Orion kouluttaa lääkäreitä ja apteekin henkilökuntaa jakamalla tutkittua, puolueetonta ja ajantasaista tietoa. Näin lääkeyhtiö varmistaa oikeaa ja turvallista lääkehoitoa. Avoimuus on Orionin koulutusyhteistyön oleellisimpia arvoja.

Koulutusyhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on aina ollut Orionille merkityksellinen asia. Yhteistyö muun muassa lääkäreiden kanssa on tärkeää esimerkiksi Orionin tutkimukselle ja tuotekehitykselle. 

”Orionilla kehitetään omia alkuperälääkkeitä, ja näihin tutkimusprojekteihin me tarvitsemme lääkäritutkijoiden sekä kliinikkojen osaamista – ovathan potilaat siellä klinikassa. Lääkärit ovat aina aktiivisessa roolissa tutkimustemme suunnittelussa”, kertoo Orionin lääketieteellinen johtaja Paula Rytilä. 

Kun puhutaan Orionin koulutuksellisesta yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, on hyvä muistaa, että Orionilla on kattavin reseptilääkevalikoima Suomessa. Näin huomauttaa Orionin markkinointijohtaja Peter Lindström. 

”Reseptilääkkeiden markkinointia ja niitä koskevaa viestintää saa kohdistaa vain ja ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille, käytännössä siis lääkäreille ja apteekin farmaseuttiselle henkilökunnalle. Potilaan hoitomyöntyvyydelle on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on uusin ja ajankohtaisin tieto lääkkeistä – oli kyseessä sitten Orionin uusi lääke tai geneerinen valmiste. Me käymme tapaamassa sekä lääkäreitä että apteekkilaisia ja varmistamme, että he pysyvät lääkkeistämme ajan tasalla silloinkin, kun hoitokäytänteet muuttuvat”, Lindström painottaa. 

Kaiken keskiössä turvallinen lääkehoito 

Kaikki Orionin koulutustoiminta tähtää lääkehoidon turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen parantamiseen – toisin sanoen potilasturvallisuuteen. Rytilä muistuttaa, että yhteistyö yksittäisten lääkäreiden, lääkäritutkijoiden, lääkärijärjestöjen, farmasiayhdistysten tai esimerkiksi apteekkarien kanssa lähtee potilaiden ja asiakkaiden tarpeista. 

”Haluamme jakaa sellaista informaatiota, joka on potilaiden hoidon osalta oleellista ja joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia heidän jokapäiväisessä työssään.” 

Siksi jokainen Orionin koulutustilaisuus valmistellaan yhdessä terveydenhuollon yksikön kanssa. 

”Viestintämme ei ole markkinointiviestintää tyyliin, että ”määrätkää meidän tuotteita”, vaan tietoa, joka kattaa koko kyseisen terapia-alueen hoitokäytännöt”, Rytilä painottaa. 

Neutraali ja ulkopuolinen – luennoitsija jakaa puolueetonta tutkimustietoa 

Suurin osa Orionin käyttämistä luennoitsijoista on ulkopuolisia ja neutraaleja henkilöitä, joiden luentojen sisältö pohjautuu tieteellisiin ja puolueettomiin tutkimuksiin. 

Yksi esimerkki tällaisista koulutustilaisuuksista on Helsingin Lääkäripäivien yhteydessä jo perinteeksi muodostunut tapahtuma lääketieteen opiskelijoille. Koulutustilaisuus on nimeltään ”Eväitä tk-päivystykseen”, ja siinä valotetaan terveyskeskuspäivystystä:  

”Tapahtuman sisältö suunnitellaan yhdessä Lääkäriliiton ja Medisiinariliiton kanssa. Tilaisuus kerää vuosittain jopa tuhannen opiskelijan kuulijajoukon”, Lindström kertoo. 

Rytilä muistuttaa, että Orionilla on lääkeyrityksenä velvollisuus varmistaa, että sen valmisteita käytetään oikein. 

”Koulutusyhteistyömme keskiössä on ajatus siitä, että autamme potilasta saamaan juuri sen lääkkeen, mikä hänelle kuuluu ja että hän käyttää sitä oikein. Meiltä voi myös kysyä, jos jokin lääkkeissämme askarruttaa – lääketiedustelunumeroomme tulee vuosittain tuhansia puheluita. Teemme myös valtavan määrän potilasohjeita, joita jaamme ammattilaiskentälle.” 

Palkkiot julki avoimesti 

Orionin terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetut taloudelliset etuudet julkaistaan osana vuosittaista vastuullisuusraporttia. Tänä vuonna Orionin maksamat korvaukset julkistettiin 14. päivä kesäkuuta. 

”Avoimuus ja läpinäkyvyys tässä asiassa on mielestämme välttämätöntä. Tarvitsemme jatkuvaa luottamusta sekä terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta että yhteiskunnalta”, Rytilä perustelee. 

Koulutusyhteistyöstä maksetut summat julkaistaan orion.fi-sivustolla. Raportissa ilmoitetaan muun muassa koulutusmäärät sekä se, millaisella rahasummalla Orion on ollut tukemassa terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutuksia.  

”Ilmoitamme myös kongresseihin osallistumiskustannukset ja niiden henkilömäärät sekä luennoitsijoidemme saamat luentopalkkiot. Kerromme palkkioita saaneiden henkilöiden nimet niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Kaikkiaan 86 prosenttia käyttämistämme luennoitsijoista kannattaa avoimuuspolitiikkaamme”, Lindström selventää. 

Orion noudattaa nämä tiedot julkistaessaan samaa linjaa, josta kansainväliset lääkeyhtiöt ovat sopineet yhteistyöjärjestöjensä kautta. Julkistukset ovat niin ikään linjassa Lääketeollisuus ry:n sekä Rinnakkaislääketeollisuus ry:n periaatteiden kanssa.  

”Julkistuksemme ovat tärkeä osa Orionin omaa lääkemarkkinoinnin eettistä ohjeistusta. Meillä ei ole lakisääteistä velvoitetta julkistaa maksamiamme korvauksia, mutta katsomme sen olevan oleellista turvallisen lääkehoidon ja siten viime kädessä potilasturvallisuuden kannalta”, Rytilä sanoo.  

Koulutukset toimineet hyvin myös pandemia-aikana 

Koronapandemia muutti voimakkaasti toimintaympäristöä myös Orionin koulutusyhteistyössä. Koulutustilaisuuksia jouduttiin perumaan tai ne siirtyivät verkkoon. 

”Virtuaaliset tilaisuudet ja kongressit opettivat meille ja koko terveydenhuollon kentälle paljon. Opimme, että yhteistyötä voidaan jatkaa, vaikka emme kokoontuisikaan samaan tilaan”, Rytilä toteaa. 

Lindström kertoo, että Orionin pandemia-ajan virtuaalisiin koulutustilaisuuksiin on paikoin osallistunut jopa runsaammin väkeä kuin joihinkin ennen pandemiaa järjestettyihin tapahtumiin. Osallistujien palaute on hänen mukaansa ollut hyvin positiivista. 

Vaikeat ajat ovat Rytilän mukaan haastaneet myös terveydenhuollon ydintoiminnon eli perussairauksien hyvän hoidon. 

”Orionille potilasturvallisuuden varmistaminen on samalla lääkkeiden saatavuuden takaamista. Olemme tehneet kovasti töitä myös pandemian aikana sen eteen, että suomalaiset saisivat lääkkeensä. Ja voin ilolla todeta, että siinä me olemme onnistuneet.” 

Teksti: Essi Kähkönen

14.6.2021

Avainsanat: