Orion on suomalaisten lääkekaappi

Orion toteuttaa vastuullista lääkehoitoa ja toteaa arvolupauksessaan haluavansa olla suomalaisten oma lääkekaappi. Sen pohjalta Orion toimii usean lääkevalmisteen ainoana valmistajana tai lääkkeentoimittajana Suomessa.

Orion on lähes 50 lääkkeen kohdalla Suomen ainoa valmistaja tai lääkkeentoimittaja. Yhteensä tällaisia lääkkeitä eri vahvuuksineen ja pakkauskokoineen on toistasataa, ja kaikkiaan niitä käyttää Suomessa useita satoja tuhansia ihmisiä.

Lääkkeissä on isojen sairausryhmien valmisteita, kuten sydän- ja verisuoni- sekä kipulääkkeitä ja masennuksen ja ahdistuksen hoitoon käytettyjä psyykenlääkkeitä. Orion toimittaa Suomeen kuitenkin myös lääkkeitä, joissa käyttövolyymit ovat pieniä, vain muutaman kymmenen tai sadan potilaan luokkaa. Lääkettä käyttäville potilaille ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä. Tästä esimerkkinä ovat tietyt tuberkuloosilääkkeet.

Orionin lääketieteellinen johtaja Paula Rytilä kertoo, että yhteinen nimittäjä näille lääkkeille on, että ne ovat tärkeä osa vakiintunutta, suomalaista hoitokäytäntöä.

”Monet näistä lääkkeistä ovat olleet käytössä pitkään, jopa 1960-luvulta saakka. Niillä on maassamme vakiintunut käyttäjäkuntansa. Se, että lääke on vanha, ei tarkoita automaattisesti, että hoitomuoto olisi vanhentunut”, Rytilä sanoo.

”Suomalaiset lääkärit ja heidän potilaansa luottavat näiden lääkkeiden saatavuudessa Orioniin. Pitkään markkinoilla olleiden lääkkeiden käyttö ja turvallisuus tunnetaan yleensä hyvin.”

Suomalaiset luottavat Orioniin

Miksi Orion sitten valmistaa myös pieniä, markkina-arvoltaan vaatimattomia lääkkeitä? Sille on reseptilääkkeiden markkinointijohtaja Peter Lindströmin mukaan useampi syy.

”Monien näiden valmisteiden alkuperäinen toimittaja on Orion, joka aikanaan on tuonut lääkkeen suomalaisten käyttöön. Ne ovat tulleet vuosien ja vuosikymmenten saatossa tutuiksi ja tärkeiksi lääkkeiksi tietyille potilasryhmille. Emme halua pettää näiden potilaiden ja heitä hoitavien lääkäreiden luottamusta.”

Rytilän ja Lindströmin mukaan Orion pohjaa roolinsa ainoana lääkkeenvalmistajana tai lääkkeentoimittajana arvolupaukseensa. Sen mukaan Orion on vastuullinen toimija ja pyrkii toimimaan suomalaisten lääkekaappina.

”Teemme intensiivisesti töitä pitääksemme tämän lupauksen, ja myös pienivolyymisten ja harvinaisten lääkkeiden valmistaminen ja jakelu Suomessa kuuluu tärkeänä osana portfolioomme”, Rytilä painottaa.

Arvolupaus lääkevaihdon käynnistyttyä

Lindström kertoo, että joka kolmas suomalaisesta apteekista ostettu lääkepakkaus on Orionin tuote. Tämä velvoittaa.

”Annoimme arvolupauksemme vuonna 2003 sen jälkeen, kun Suomessa astui voimaan geneerinen substituutio eli lääkevaihto”, Lindström sanoo.

”Lähdemme siitä, että vastaamme hintakilpailuun mutta pyrimme pitämään tuotteen saatavilla, vaikka hinnat laskisivat. Lääkärin on tärkeää voida tietää, että orionilainen valmiste on saatavilla, kun hän määrää lääkkeen potilaan hoitoon.”

Lindströmin mukaan myös apteekin lääkeneuvonnan rooli on korostunut. Potilaan kannalta on tietysti tärkeää saada tuttu lääkkeensä.

Potilasturvallisuus etusijalla

Ainoana valmistajana tai lääkkeentoimittajana Orion ottaa vastuuta myös potilasturvallisuudesta. Mainitusta lähes 50 tuotteen ryhmästä löytyy yksittäisiä sairauksia, joissa Orionin tuote on ainoa, joka sopii potilaalle. Silloin Orionin rooli on kansanterveydellisesti iso.

Mukana on myös lääkkeitä, joita käytetään laajasti. Tästä esimerkki on verenohennuslääke varfariini, jota käyttää noin 140 000 potilasta.

”Potilasturvallisuus olisi vakavasti uhattuna, jos me jostakin syystä emme kykenisi toimittamaan lääkettä. Jotkut Orionin valmisteista ovat potilaskriittisiä lääkkeitä, ne eivät yksinkertaisesti saa loppua markkinoilta”, Rytilä ja Lindström painottavat.

Palaute terveydenhuollon ammattilaisilta tärkeää

Orion tekee tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Sen myötä Orion kuulee monesti myös ideoita ja tarpeita lääkkeistä, joita tarvittaisiin potilaiden hoidossa.

Tästä yhtenä esimerkkinä on yhteydenotto viime vuodelta, jossa useat lääkärit ja muun muassa Aivoliitto pyysivät Orionia tuomaan markkinoille lääkkeen, jolla hoidetaan aivoverenkiertohäiriöitä – alkuperäinen valmistaja oli päättänyt lopettaa maailmanlaajuisen tuotannon.

”Lääke ehkäisee verisuonitukoksia, ja monille aivoinfarktin sairastaneille potilaille se on elintärkeä lääke”, Rytilä kertoo.

Orion halusi vastata kansalliseen tarpeeseen, sillä lääkettä tarvitsee noin 30 000 suomalaista potilasta vuodessa.

”Lääkkeen valmistuksen jatkaminen teetti huomattavan paljon töitä, mutta lopputulos oli onnistunut: potilaat eivät jääneet ilman lääkettään.”

 

Teksti: Essi Kähkönen

30.1.2020

 

Avainsanat: