Orion jatkaa työtä Itämeren suojelemiseksi tukemalla #MEIDÄNMERI-kampanjaa

”Yhdistämällä voimamme Itämeri on vielä mahdollista pelastaa”, sanoo Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen. John Nurmisen Säätiön uudessa #MEIDÄNMERI-kampanjassa seikkailevat myös juhlavuottaan viettävät Muumit.

Orion on ollut Itämeren suojelun puolesta toimivan John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppani vuodesta 2018 lähtien, ja työ jatkuu vuonna 2020. Tänä vuonna Orion on mukana tukemassa #MEIDÄNMERI-kampanjaa.

”Itämeren ja ympäristön hyvinvointi ovat Orionille tärkeä asia, ja olemme jo vuosia tehneet ympäristön suojelun hyväksi enemmän kuin lain vaatimat toimet”, Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen sanoo.

Itämeren tilan kohentaminen on Orionille luontevaa siitäkin syystä, että konsernilla on toimintaa kaikissa sitä ympäröivissä maissa.

”Toivottavasti kampanja nostaa tärkeän asian entistäkin useampien kansalaisten tietoisuuteen kaikissa Itämeren rantavaltioissa. Yhdistämällä voimamme #MEIDÄNMERI on vielä mahdollista pelastaa. Onkin hienoa, että kampanjan viestinä on, että yhteistyöllä Itämeri pelastuu”, Lappalainen toteaa.

Kampanja julki Venemessuilla helmikuussa, Itämeripäivä elokuussa 

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, ja sen puhdistamiseksi tarvitaan välittömiä toimia, John Nurmisen Säätiö muistuttaa. #MEIDÄNMERI-kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja kerätä miljoona euroa säätiön työhön meren ja sen kulttuuriperinnön pelastamiseksi. 

John Nurmisen Säätiö toteuttaa kampanjan yhdessä Moomin Charactersin kanssa, ja tutut Muumi-hahmot kutsuvat yrityksiä ja kansalaisia mukaan suojelemaan yhteistä mertamme. Vuosi 2020 on Muumien juhlavuosi, sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta Tove Janssonin ensimmäisen Muumi-tarinan julkaisusta.

Kampanja alkaa vuoden alussa, ja suurelle yleisölle se esitellään helmikuussa Venemessuilla. Tapahtumia ja toimintaa on luvassa ympäri vuoden, ja kansalaisia aktivoidaan mukaan esimerkiksi Itämeripäivänä 27. elokuuta.

John Nurmisen Säätiö lanseerasi Itämeripäivän vuonna 2019. Säätiö toivoo, että teemapäivästä muodostuu traditio, jonka avulla lisätään tietoisuutta meren tilasta ja samalla myös juhlistetaan Itämerta.  

Orionin tuella merestä on poistettu 380 000 kiloa sinilevää

Orion tukee #MEIDÄNMERI-kampanjaa lahjoittamalla vuonna 2020 John Nurmisen Säätiölle 48 000 euroa, jonka säätiö kanavoi eri Itämeri-hankkeisiinsa.

Itämeren suurin ja näkyvin ympäristöongelma on rehevöityminen. Kymmenellä eurolla merestä saadaan poistettua 40 kiloa sinilevää. Orion on lahjoittanut vuosina 2018–2019 John Nurmisen Säätiölle yhteensä 96 000 euroa, ja tähän mennessä yhtiön tuella merestä on saatu poistettua jo noin 380 000 kiloa levää.

Yleislahjoituksen ohella Orion tukee #MEIDÄNMERI-kampanjaa oman keräilykampanjansa avulla. Jo vuosia pyörineessä suositussa kampanjassa kuluttajat saavat leimoja ostaessaan apteekista Orionin itsehoitotuotteita, ja kun leimoja on riittävä määrä, asiakas voi valita mieleisensä tavarapalkinnon. Nyt palkinnon voi halutessaan muuttaa aineettomaksi lahjaksi Itämeren hyväksi.

”Tarjoamme ensi kevään ja syksyn keräilykampanjassa mahdollisuuden tehdä lahjoituksen 40 sinileväkilon poistamiseksi Itämerestä. Asiakkaamme ovat toivoneet aineetonta lahjavaihtoehtoa, ja #MEIDÄNMERI-kampanjan avulla voimme vastata toiveisiin”, sanoo Orionin Suomen kaupallisten toimintojen johtaja Janne Maksimainen.

 

Työ Itämeren hyväksi täydentää arjen ympäristötoimia  

Orionin Head of Corporate Responsibility Noora Paronen muistuttaa, että ympäristön tilasta huolehtiminen on Orionille jatkuva prosessi, jota kampanjat ja lahjoitukset Itämeren hyväksi täydentävät.

”Kehitämme koko ajan omaa toimintaamme ympäristön kannalta yhä vastuullisemmaksi”, Paronen kertoo.

Orion on esimerkiksi saanut laskettua vesistöihin kulkeutuvat lääkejäämäpäästöt minimiin, kun suurin osa jätevesistä ohjataan riskiperusteisesti haihdutukseen ja jäämät poltetaan. Myös energiatehokkuutta on parannettu ja useita energiansäästötoimia toteutettu onnistuneesti. Vuosille 2017–2025 asetetusta kunnianhimoisesta energiansäästötavoitteesta on saavutettu jo 40 prosenttia.

”Vuoden 2018 lopulla Orion asetti myös ensimmäistä kertaa itselleen ilmastotavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä on tavoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 75 prosenttia vuoden 2016 tasosta”, Paronen kertoo.

Tavoitetta kohti on jo otettu merkittäviä askelia. Tällainen on esimerkiksi päätös siirtyä käyttämään vuonna 2019 sataprosenttisesti vihreää, vesivoimalla tuotettua sähköä. Tämä vastaa noin 40 prosenttia Orionin energiankulutuksesta.

 

Ympäristövastuussa Orion käsittää oman tonttinsa laajasti 

Ympäristövastuu ei koske vain Orionin omaa tuotantoa, vaan se kulkee läpi koko lääkkeiden elinkaaren. Uusien tuotteiden ympäristöriskit arvioidaan, raaka-aineet hankitaan vastuullisilta toimittajilta, lääkkeiden pakkauskoot suunnitellaan käyttötarpeiden mukaan ja pakkausmateriaaleja kehitetään entistä ekologisemmiksi.

Tärkeää on myös kuluttajien ja terveydenhuollon ammattilaisten valistaminen lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä ja vanhojen lääkkeiden hävittämisestä.

”Kaikkia haasteita emme pysty ratkaisemaan yksinämme. Tarvitaan myös sidosryhmien välistä yhteistyötä, ja tämä onnistuu olemalla mukana esimerkiksi John Nurmisen Säätiön hankkeissa”, Paronen toteaa.