Orion hyödyntää hävitettävää jäte-etanolia Itämeren typpikuorman pienentämiseen

Orionin tytäryhtiön Fermionin tehtaalla sivutuotteena syntyvää alkoholipitoista liuosta käytetään uuden innovaation ansiosta ympäristön hyväksi. Aiemmin hävitettäväksi viety liuos auttaa nyt leikkaamaan merkittävästi jätevesien typpimääriä.

Muutaman kilometrin päässä Hangon keskustasta sijaitsee vierekkäin kaksi tehdasta, Orionin tytäryhtiö, lääkeaineita valmistava Fermion ja Dupontin omistama, entsyymejä valmistava Genencor International. Tehtailla on yhteinen teollinen puhdistamo, Hangon puhdistamo Oy, ja Genencor vastaa sen pyörittämisestä. 

Tehtailta puhdistamon kautta mereen kulkeutuva typpikuorma on viime vuosina ollut 100–150 kiloa vuorokaudessa, joka on selkeästi alle sallitun määrän, 200 kiloa. Yritykset halusivat yhteistyössä vähentää Itämeren kuormitusta, varsinkin kun molemmissa tehtaissa on lähivuosina odotettavissa tuotannon kasvua.  

Yksinkertainen ratkaisu löytyi yllättävän läheltä.  

Vaarallisesta jätteestä typpipäästöjen leikkaajaksi 

”Typen poistoon, denitrifikaatioon, tarvitaan yleensä hiililähde, joka toimii mikrobien ravinteena. Alkoholi on hyvä hiililähde, ja sen avulla typenpoistoprosessia on myös helppo säätää”, selittää Fermionin Hangon-tehtaan johtaja Martti Mikkola 

Tästä ajatuksesta nousi oivallus, jonka Mikkola esitteli vuoden 2019 lopulla: olisiko mahdollista ottaa hyötykäyttöön laimea etanolipitoinen vesiliuos, jota syntyy jatkuvasti suuret määrät Fermionin tehtaalla valmistettavan lääkeaineen sivutuotteena?  

Alkoholiliuosta tulee vuositasolla 200–500 kuutiota. Se luetaan vaaralliseksi jätteeksi, sillä siinä on alkoholin ohella jonkin verran kemikaaleja. Hävitys on tapahtunut polttamalla Fortumin Riihimäen laitoksessa”, Mikkola kertoo.  

Kiertotalouden avulla selviä tuloksia  

Genencorilla innostuttiin Mikkolan ehdotuksesta, ja ideaa ryhdyttiin heti jalostamaan puhdistamon käyttöönFermionin tislaamon henkilökunta kehitti menetelmän, jossa laimeasta liuoksesta saadaan alkoholipitoisuudeltaan 50–80-prosenttista, paremmin kierrätykseen soveltuvaa vesiliuosta 

”Kemikaalit jäävät alitteeseen, joka edelleen viedään Riihimäelle poltettavaksi, mutta kaikkiaan saamme nyt vesiliuoksesta keskimäärin yli 70 prosenttia puhdistamokiertoon”, Mikkola kertoo.  

Kiertotalousajattelun mukaisesti tislauksessa hyödynnetään hukkaenergiaa – ja jo olemassa olevaa tislaamoa.   

Puhdistamo pääsi testaamaan uutta toimintoa kevättalvella 2020, kun tarvittavat luvat oli saatu ympäristöviranomaiselta ELY-keskuksesta. Joulukuun alussa noin vuoden kestänyt projekti saavutti merkittävän virstanpylvään, kun Fermion otti käyttöön 20 kuution säiliön tislaamossa käsitellylle alkoholivedelle, joka ohjataan edelleen eteenpäin puhdistamoon kulloisenkin tarpeen mukaan.  

”Järjestelmä on täysin automatisoitu eli siihen ei kulu paljon työvoimaa”, Mikkola toteaa 

Toimintaa ympäristön ja Itämeren hyväksi 

Mikkolan mukaan uuden prosessin koekäyttö on osoittanut, että mereen päätyvää typpikuormaa pystytään pudottamaan vähintään 50–60 prosenttia aiemmasta  

”Orion haluaa toimia puhtaamman Itämeren puolesta. Ja tässä on kyseessä hyvin konkreettisesta projektista Itämeren hyväksi”, hän toteaa.  

Yksi Orionin yritysvastuun kulmakivistä on paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvoinnin rakentaminenMikkolan mukaan vastuullisuusajattelu näkyy virallisten julistusten lisäksi myös työyhteisön arjessa ja toimii tärkeänä motivaattorina uusille innovaatioille. 

Tehtaamme henkilökunta on ylpeä siitä, että pystymme itse rakentamaan ratkaisuja ympäristön hyväksi.”  


Teksti: Sanna Jäppinen

 1.2.2021

Avainsanat: