Orion edistää vastuullisuutta hankintaketjussaan järjestelmällisesti

Orion kouluttaa, tukee, arvioi ja valvoo hankintaketjunsa toimittajia – ja puuttuu tarvittaessa ongelmakohtiin. Orionin vastuullisuusraportti 2018 julkaistiin 29.4.2019.

”Vuonna 2018 kysyimme sidosryhmiltämme, mitä ne odottavat Orionilta vastuullisuuden suhteen”, kertoo Orionin Head of Corporate Responsibility Noora Paronen.

”Vastausten perusteella määrittelimme neljä tärkeintä teemaa: potilasturvallisuus ja tuotteiden saatavuus, orionilaisten hyvinvointi, eettinen ja läpinäkyvä liiketoiminta sekä tuotteiden valmistus ympäristön kannalta kestävästi. Selkeiden aihepiirien avulla vastuullisuutta voidaan jatkossa kehittää ja arvioida entistä järjestelmällisemmin.”

Potilasturvallisuus on Orionin yritysvastuun ytimessä, ja sen varmistaminen vaatii jatkuvaa työtä.

”Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia. Esimerkiksi viiden vuoden aikana tuotteiden takaisinvetojen määrä on vähentynyt. Lisäksi serialisoinnin ja peukaloinnin eston avulla väärennettyjen lääkkeiden pääsy lailliseen lääkejakeluketjuun on minimoitu”, Paronen sanoo.

Serialisointi tarkoittaa lääkkeen jäljitettävyyden varmistamista siten, että reseptilääkkeiden tuotepakkauksiin lisätään yksilöllinen tunniste.

Yritysvastuu on yhteinen asia

Iso edistysaskel on myös vastuullisuuden integroiminen kiinteäksi osaksi Orionin hankintaketjua. Uudistus aloitettiin suorista hankinnoista eli raaka-aineista, pakkausmateriaaleista sekä lääke- ja itsehoitotuotteista. Seuraavaksi toimintatavat laajennetaan myös epäsuoriin hankintoihin, kuten palveluiden ostoon.

”Vastuullisuus ei ole toiminnassamme ylimääräinen lisä, vaan se otetaan huomioon hankintaprosessin jokaisessa vaiheessa ja kaikissa päätöksissä – aivan kuten laatuvaatimukset”, Paronen muistuttaa.

Vaikka hankintaketjun vastuukysymykset ovat olleet tärkeitä jo pitkään, niitä on hoidettu itsenäisesti eri osastoilla. Nyt järjestelmällisyyttä on parannettu tuomalla ihmiset eri puolilta organisaatiota toteuttamaan ja kehittämään yritysvastuuta yhdessä. Henkilökuntaa on myös koulutettu uusista periaatteista.

Vastuullisuus kulkee läpi koko hankintaketjun

Vastuullisuus huomioidaan hankintaketjussa siitä lähtien, kun aletaan etsiä uutta toimittajaa.

”Toimittajasta tehdään aina riskiarvio, jossa huomioidaan esimerkiksi toimintamaa, toimiala ja tuotteen tai palvelun kriittisyys”, kertoo Orionin Head of Indirect & Sustainable Procurement Carolina Sved.

Kaikkien kumppanien on sitouduttava toimittajia koskevaan eettiseen ohjeistoon (Third Party Code of Conduct). Riskiarvion perusteella toimittajan on mahdollisesti täytettävä myös itsearviointikysely, ja tarpeen mukaan tehdään vielä auditointikäynti.

”Kun toimittaja on valittu, vastuullisuutta käydään säännöllisesti läpi ja arvioidaan, mitkä sitoumukset täyttyvät ja mitä pitäisi kehittää”, Sved sanoo.

Enemmän huomiota kumppanien toiminnan eettisyyteen

Nykyään hankintaketjun vastuullisuuden prosesseissa, kuten itsearvioinneissa ja auditoinneissa, valvotaan entistä paremmin myös toiminnan eettisyyttä.

”Kiinnitämme huomiota esimerkiksi toimittajiemme työntekijöiden työoloihin ja -aikoihin”, Paronen sanoo.

Rinnalla pysyvät edelleen toki myös EHS-asiat eli ympäristövaikutukset sekä työterveys ja -turvallisuus, joihin liittyvät toimialan suurimmat riskit.

Toimittajia tuetaan parannuksissa, mutta jos vaatimukset eivät millään täyty, yhteistyö voidaan lopettaa.

”Aina on tietysti parempi, jos voimme auttaa toimittajaa saavuttamaan tavoitteet ja nostamaan tasoaan”, Paronen sanoo.

Lääketeollisuus puhaltaa yhteen hiileen

Sisäisten uudistusten ohella Orion on yhdistänyt voimansa muiden alan yritysten kanssa. Vuonna 2018 konserni liittyi lääketeollisuuden kansainväliseen yhteistyöverkostoon PSCI:hin (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), joka edistää koko toimialan hankintaketjun vastuullisuutta.

Verkoston jäsenet sitoutuvat yhteisiin toimintaperiaatteisiin, ja ne voivat hyödyntää yhteisiä työkaluja.

”Viemme kentälle yhtenäistä viestiä. Toimittajille on helpompaa, kun kaikilla on samat vaatimukset ja arviointikyselyt”, Paronen sanoo.

”Pystymme myös jakamaan auditointien tuloksia yritysten kesken. Näin auditointeja tarvitaan vähemmän, ja aikaa voidaan käyttää pääasiaan eli toiminnan parantamiseen.”

Koulutus tukee yhteisiä tavoitteita

Orion on kansainvälisesti lääkealalla melko pieni toimija, joten verkoston tuki on arvokas lisä vastuullisuustyöhön.

”PSCI:n avulla pystymme esimerkiksi tarjoamaan Kiinassa toimittajillemme koulutusta vastuullisuudesta mandariinikiinaksi, mihin meillä itsellämme ei olisi resursseja”, Paronen kertoo.

Viime vuonna Orionin 26 toimittajan edustajia osallistui PSCI:n koulutuksiin, ja palaute on ollut hyvää.

”Olemme myös huomanneet auditointikäynneillä parannuksia. Se ei tietenkään ole vain Orionin ansiota, vaan osa koko toimialan kehitystä – ja toki toimittajatkin ovat heränneet, onhan vastuullisuus kaikkien asia”, Paronen arvioi.

Svedin mielestä tärkeintä on nyt syventää vuoropuhelua entisestään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

”Asioiden nostaminen aktiivisesti esiin puolin ja toisin tekee liiketoiminnasta vastuullisempaa.”

 

30.4.2019

Teksti: Sanna Jäppinen

 

Orionin yritysvastuuraportti 2018

Avainsanat: