Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille?

Vastuullisuus Orionilla nojaa yrityksen arvoihin ja neljään peruspilariin.

 

 

”Vastuullisuus on jokaisen orionilaisen yhteinen tehtävä ja osa DNA:tamme. Vastuullisessa toiminnassa ei ole varsinaisesti mitään uutta, vaan se on osa jokapäiväistä arkeamme ja perustyötämme”, Noora Paronen (Head of Corporate Responsibility) toteaa.

Merkittävin toimintaa ohjaava periaate on potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus, jonka ehdoilla kaikki muu toiminta ja ajattelu rakentuu.

”Potilasturvallisuus on koko toimintamme ydin ja perusta. Siinä emme tee kompromisseja.”

Orion seuraa lääkkeiden haittavaikutuksia jatkuvasti potilasturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi Orionin lääkepakkaukset käyvät läpi tiukan testiseulan, mikä takaa lääkkeiden laadun ja säilyvyyden.

Lue lisää: Orion on suomalaisten lääkekaappi

Toinen toiminnan peruspilari on tuotteiden valmistaminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

”Olemme panostaneet määrätietoisesti tuotantomme jätevesien hallintaan. Näin voimme minimoida ympäristöön päätyvien lääkeaineiden määrää omassa toiminnassamme. Lisäksi kasvatamme eri sidosryhmien kanssa ymmärrystämme lääkeaineiden vaikutuksista ympäristöön ja jaamme tietoa”, Paronen sanoo.

Orion hyödyntää jäte-etanolia Itämeren typpikuorman pienentämiseen, kun aiemmin hävitettäväksi viety liuos auttaa nyt leikkaamaan jätevesien typpimääriä.

Jätteiden hiilijalanjälkilaskelma auttaa Orionia arvioimaan myös oman toimintansa ulkopuolisia ympäristövaikutuksia ja helpottaa ympäristötoimien kohdentamista sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Lue lisää: Fermionille myönnettiin energianerokas-palkinto

Huolenpito työntekijöistä on Orionin toiminnan kolmas peruspilari. Sen merkitys korostuu erityisesti nykyisenkaltaisina poikkeusaikoina, jolloin henkilöstö venyy tavallistakin enemmän.

Orion on muun muassa sitoutunut edistämään työntekijöiden hyvinvointia sekä työturvallisuuttaan kohti tavoitetta, jossa vain nolla tapaturmaa on hyväksyttävä tulos.

Neljäs Orionin toimintaa ohjaava peruspilari on liiketoiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys. Yrityksen Code of Conduct -ohjeisto kokoaa eettiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat päivittäistä työtä jokaisessa toimipisteessä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Orionissa katsotaan, että vastuu tulee kantaa tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Ketjun täytyy olla eheä aina tutkimus- ja kehitysvaiheesta valmistukseen, kliiniseen käyttöön ja käyttöiän lopun saavuttaneen lääkevalmisteen hävitykseen asti.

”Yhteistyökumppaneiden toimintaa kehitetään kouluttamalla heitä vastuullisuuden periaatteista ja seuraamalla niiden toteutumista. Kun eri tahot ympäri maailman korjaavat toimiaan vastuullisemmiksi, vie se isossa kuvassa kokonaisuutta eteenpäin. Meidän vastuumme on tehdä tätä työtä”, Paronen sanoo.

Lue lisää:
Näin hyväksymme toimittajat hankintalähteiksemme
Lääkkeen matka raaka-aineesta kuluttajalle

21.4.2021

Avainsanat: