Lääkkeen matka

Millaisen matkan lääkevalmiste kulkee raaka-aineesta kuluttajalle? Tutustu alla olevan karusellin avulla siihen, miten lääkkeen matka etenee aina tuotekehityksestä kuluttajan käyttöön saakka.

Turvallisten, tehokkaiden ja laadukkaiden lääkkeiden tarjoaminen niitä tarvitseville potilaille on Orionille ensisijaisen tärkeää. Tuotantotoimintamme on Suomessa, mutta hankimme lääkkeiden vaikuttavia aineita ja lopputuotteita myös maailmalta pitkälle erikoistuneista kemiantehtaista. Orion vastaa myyntilupiensa piiriin kuuluvien tuotteiden potilasturvallisuudesta tuotteiden tai niiden ainesosien alkuperästä riippumatta. Tämän vuoksi meidän on tunnettava lääkkeidemme koko arvoketju tarkasti, vaikka omat toimintomme kattavat vain osan tästä lääkkeen matkasta.

Lääkkeen matka raaka-aineesta kuluttajalle saattaa kestää yli vuoden. Sen reitti vaihtelee hieman riippuen siitä, onko kyseessä Orionin itse kehittämä alkuperälääke vai rinnakkaisvalmiste eli geneerinen lääke. Kummatkin prosessit ovat kuitenkin tiukkaan valvottuja vastuullisuuden, tehon, laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Tutustu alla olevan karusellin avulla siihen, millaisen matkan lääkkeemme kulkevat.