Lääkkeen elinkaaren ei pidä päättyä Itämereen

Orion puhdistaa tuotantonsa jätevedet huippuunsa viritetyssä prosessissa ja panostaa muutenkin ympäristövastuuseen lääkkeiden koko elinkaarella. Tavoitteena on nykyistä puhtaampi Itämeri ja luonto ilman lääkejäämiä.

Orion on tehnyt yli kymmenen vuotta määrätietoisesti töitä sen eteen, ettei tuotannosta päädy lääkejäämäpäästöjä vesistöihin tai muuallekaan ympäristöön. Erillisviemäröintiin perustuvan prosessin avulla lääkejäämäpäästöt onkin saatu vähenemään aivan merkittävästi.

”Jätevesien hallinnan kehittäminen lähti liikkeelle ihan yritysvastuun näkökulmasta. Nostimme rimaa itse, korkeammalle kuin silloin edellytettiin – ajattelimme, etteivät nämäkään lääkeaineet luontoon kuulu”, kertoo Noora Paronen, Head of Corporate Responsibility.

Orion tekee jatkuvasti töitä varmistaakseen, että luontoon päätyvien lääkejäämien määrä saadaan minimiin lääkkeiden koko elinkaaren ajalta.

”Ykkösasia meillä on, että potilaat saavat itselleen oikeat lääkkeet oikealla tavalla silloin, kun he niitä tarvitsevat. Mutta haluamme kantaa vastuun omista tuotteistamme koko ketjun alusta loppuun saakka myös ympäristön näkökulmasta ”, kommentoi toimitusketjun Senior Vice President Liisa Hurme.

Ympäristöriskiarvio ja vastuulliset raaka-aineet

Elinkaariajattelu lähtee liikkeelle jo tuotekehityksestä. Orion tekee kaikille uusille tuotteilleen ympäristöriskiarvion ja tutkii, mitä riskejä aineet luontoon päästessään voisivat aiheuttaa ja mitä omissa operaatioissa pitää tehdä riskien poistamiseksi.

Muun muassa vaikuttavien aineiden valmistuksessa tavoitteena on niin sanottu vihreä kemia. Työvaiheita on lyhennetty ja kevennetty ja kemikaaleja vähennetty.

Henkilöstö on sitoutunut vastuullisuusajatteluun ja myös kehittää uusia ympäristöinnovaatioita ruohonjuuritasolla.

Raaka-aineet Orion taas hankkii toimittajilta, jotka se tietää vastuullisiksi ja joiden toiminnalle se asettaa tarkat vaatimukset.

”Me myös seuraamme, että toimittajat täyttävät nämä vaatimukset. Teemme muun muassa riskiperusteisia vastuullisuustarkastuksia ja koulutamme toimittajia vastuullisuuskysymyksissä”, Paronen sanoo.

Tuotannossa on monia yksityiskohtia, joissa tehokkuus ja ympäristön huomioon ottaminen lyövät kättä. Esimerkiksi koneiden pesuja tehostamalla on päästy harvempiin pesukertoihin, jolloin vettä ja pesuaineita kuluu vähemmän.

”Sujuvuus ja tehokkuus ovat tavoitteena koko tuotannossa. Mitä vähemmän resurssi- ja materiaalihukkaa syntyy, sitä vähemmän kuormitamme ympäristöä ja joudumme kuljettamaan esimerkiksi jätteitä”, Hurme selventää.

Pakkaus ratkaisee paljon

Pakkauksilla on tuotteiden vaikuttavuudessa suuri merkitys. Orion käyttää tehtaillaan pääosin kotimaisia, suomalaisesta puusta valmistettuja pakkausmateriaaleja lääkkeiden ulkopakkauksissa. Värit ovat luonnonmateriaaleja.

Orionin pakkaussuunnittelua ohjaa lääkkeiden säilyvyys ja oikeat pakkauskoot, jotta lääkkeet eivät pääse vanhenemaan tai että niitä ei jää turhaan yli. Pakkauksissa on myös ohjeet lääkkeiden asianmukaiseen hävittämiseen.

”Myynti- ja muu henkilöstömme ohjeistaa terveydenhuollon toimijoita lääkkeiden oikeaan käyttöön ja muun muassa siihen, että liikkeelle kannattaa lähteä pienillä pakkauksilla. Ettei lääkkeitä hankita varmuuden vuoksi ja varastoon”, Hurme sanoo.

Luontoon kulkeutuvista lääkeaineista suurin osa tulee juuri lääkkeiden käytöstä: iholta suihkuvesien huuhtomana ja elimistöstä virtsan mukana. Siksi oikeaan käyttöön opastamisella on suuri merkitys – pienetkin muutokset vaikuttavat paljon.

Vanha lääke apteekkiin – ympäristö kiittää

Jos lääkkeiden elinkaari ei pääty iholle tai elimistöön, se päättyy vanhentuneiden tai yli jääneiden lääkkeiden hävittämiseen. Vesistöille ja muulle ympäristölle väärin hävitetyt lääkkeet aiheuttavat suuren kuormituksen, ja Orion on monin tavoin pyrkinyt lisäämään kuluttajien tietoisuutta lääkkeiden asianmukaisesta hävittämisestä.

”Pääasiassa riittää, kuin muistaa, että käyttämättömät lääkkeet palautetaan mihin tahansa apteekkiin. Apteekit hoitavat lääkkeet eteenpäin oikein hävitettäviksi. Lääkkeitä ei missään tapauksessa pidä heittää viemäriin tai sekajätteisiin”, Paronen muistuttaa.

Orion tekee tiedottamisessa yhteistyötä apteekkien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yritys on lisäksi ollut puhtaamman Itämeren puolesta toimivan John Nurmisen Säätiön pääyhteistyökumppani vuodesta 2018 saakka.

Muiden vesistöistä huolta kantavien toimijoiden kanssa Orion on jo muutamana vuotena osallistunut Lääkkeetön Itämeri -kampanjaan. Kampanjan sanoma on ytimekkäästi: ”Vie vanhat lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen.”

 

Lääkejäämät ympäristössä

On arvioitu, että

88 % luontoon kulkeutuvista lääkejäämistä aiheutuu lääkkeiden käytöstä.

10 % lääkejäämistä johtuu vanhentuneiden ja ylijääneiden lääkkeiden hävittämisestä väärin.

2% lääkejäämistä on peräisin tuotannosta.

Erillisviemäröinti pitää lääkejäämät poissa luonnosta

Orion on saanut tuotantonsa lääkejäämäpäästöt vähenemään merkittävästi kehittämällä jätevesiensä hallintaa.

Prosessi perustuu erillisviemäröintiin. Siinä erotellaan muista jätevesistä ne jätevedet, jotka sisältävät biologiselle puhdistamolle soveltumattomia yhdisteitä tai voivat muilla tavoin aiheuttaa riskiä ympäristölle.

Nämä korkean riskin jätevedet ohjataan jo tehtailla säiliöihin, joissa ne kuljetetaan käsiteltäviksi Riihimäelle. Ylimääräinen vesi haihdutetaan säiliöistä energiatehokkaasti, ja jäännös poltetaan muiden vaarallisten jätteiden kanssa. Tällöin jäämät tuhoutuvat sataprosenttisesti.

 

Teksti: Diana Törnroos

4.4.2019

Avainsanat: