Lääkejäämiin vaikutetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Lääkkeet ovat niin tärkeä osa elämäämme ja hyvinvointiamme, että ilman niitä maailmaa olisi vaikeaa kuvitella. Valitettavasti ihmisen toiminnasta jää aina jälki ympäristöön, ja myös lääkkeistä syntyy sinne jäämiä. Niistä suuri osa kulkeutuu vesistöihin.

Luontoon kulkeutuvien lääkejäämien syntyperä on arviolta seuraava: 88 prosenttia aiheutuu lääkkeiden käytöstä, 10 prosenttia vanhentuneiden ja ylijääneiden lääkkeiden väärin hävittämisestä ja 2 prosenttia tuotannosta.

Lääkejäämät eivät kuulu luontoon. Siksi Orion työskentelee jatkuvasti sen eteen, että saamme ympäristöön päätyvät lääkejäämät niin vähiin kuin se nykytietämyksellä on mahdollista.

Tuotantonsa jäämiin Orionilla on suora mahdollisuus vaikuttaa. Vaikka niiden osuus globaaleista jäämistä on suhteessa pieni, pistepäästöissä jäämien lääkepitoisuudet ovat erittäin merkittävät. Tietoisuus, osaaminen ja työkalut ovat onneksi kehittyneet valtavasti varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Orionilla elinkaariajattelu lähtee liikkeelle tuotekehityksestä, jossa toteutamme tiukat ympäristöriskiarviot. Raaka-aineet hankimme vain vastuullisiksi tuntemiltamme toimittajilta, joita arvioimme riskiperusteisesti ja systemaattisesti esimerkiksi tarkastuskäynnein. Emme ole tässä veneessä yksin: Orion on osa kansainvälistä PSCI-aloitetta, joka työskentelee yhdessä kehittääkseen jatkuvasti lääketoimialan toimitusketjun vastuullisuutta.

Tuotantomme jätevesien hallintaan olemme panostaneet määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Prosessi perustuu nykyisellään erillisviemäröintiin: Erotamme korkean riskin jätevedet muista jätevesistä ja ohjaamme ne erilliseen laitokseen käsiteltäviksi. Ylimääräinen vesi haihdutetaan energiatehokkaasti, ja jäännös poltetaan. Näin saamme talteen kerätyt lääkejäämät tuhoutumaan sataprosenttisesti.

Kerralla oikein ja suoraviivaisesti. Näin toimimalla vähennämme edelleen jätteen määrää sekä turhaa logistiikkaa. Olemme myös asettaneet itsellemme korkeat ympäristötavoitteet, joita jo toteutamme. Esimerkiksi vuonna 2019 siirryimme käyttämään tehtaillamme sataprosenttisesti vihreää sähköä ja toteutimme taas onnistuneesti energiansäästöhankkeita.

Suurin osa luontoon päätyvistä lääkejäämistä aiheutuu siis tuotannon sijaan lääkkeiden käytöstä: niitä kulkeutuu eritteiden mukana ja suihkuvesien myötä. Aihe on ongelmallinen, sillä reseptilääkkeet on otettava, eikä kuluttajien tule tehdä tässä oma valintojaan.

Orionilla on yksin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, ja siksi sidosryhmien välisen yhteistyön merkitys korostuu. Pyrimme jatkuvasti lisäämään ymmärrystä, jakamaan tietoa ja miettimään ratkaisuja yhdessä. 

Ohjaus ja neuvonta on tärkeää: lääkkeiden oikea käyttö merkitsee jo sinänsä väärän tai turhan käytön vähentämistä. Henkilöstömme opastaa terveydenhuollon ammattilaisia lääketuotteiden käytössä konkreettisesti. Myös pakkausmerkinnät ohjaavat lääkkeiden asianmukaiseen käyttöön.

Liian usein lääkkeiden elinkaari päättyy niiden käyttämisen sijaan vanhentuneiden tai yli jääneiden lääkkeiden hävittämiseen ympäristöä kuormittavalla tavalla. Lääkkeitähän ei missään nimessä tule heittää sekajätteisiin tai huuhdella viemäriin vaan palauttaa apteekkiin.

Oikeat pakkauskoot tukevat sitä, ettei lääkkeitä osteta ylisuuria määriä vanhenemaan. Pakkaukset myös neuvovat lääkkeiden oikeassa hävittämisessä, sen tiedon lisäksi, jota jaamme esimerkiksi verkkosivuillamme.

Orion pyrkii jatkuvasti ohjaamaan yleisöä lääkkeiden asianmukaiseen hävittämiseen yhteistyössä apteekkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme esimerkiksi pääyhteistyökumppani puhtaan Itämeren puolesta toimivalle John Nurmisen Säätiölle, joka tänä vuonna lisää tietoisuutta #MEIDÄNMERI-kampanjalla. Kampanjassa ovat mukana myös 75 vuottaan juhlivat Muumit.

Vesistöihin päätyvät lääkejäämät ovat tosiaan monen tekijän summa. Niin tulee olla niiden torjumisenkin. Voimme olla onnellisia siitä, että luontoarvojen merkitys saa niin monet ihmiset, yritykset ja muumit ponnistelemaan yhdessä vesistöjemme hyväksi.

Vieraskynä, Vesitalous-lehti 1/2020, lehden teema: Lääkeaineet ympäristössä

Avainsanat: