Yhä vahvemmin ympäristön puolesta – Orion kiristää tavoitteitaan ja panostaa myös biodiversiteettiin

Orion on tehnyt entistä kunnianhimoisempia sitoumuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Yhtiö edistää lisäksi jo aiemmin asettamaansa tavoitetta saavuttaa oman toiminnan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Maailmanlaajuiseen luontokatoon voi vaikuttaa lähellä

Luonnon monimuotoisuus ja siten myös sen heikentyminen – luontokato – on aina paikallista. Siksi omilla toimillamme on merkitystä. Lähiluontomme ja vesiemme suojelu on helppo aloittaa lääkekaapista: älä heitä käyttämättömiä lääkkeitä roskiin tai viemäriin, vaan vie ne apteekkiin.

Lue lisää

Mitä lääkepakkauksen merkinnät kertovat?

Lääkepakkauksen tarkoin säännellyt merkinnät torjuvat väärennöksiä

Orion lahjoittaa ylijäämälääkkeitä matalan tulotason maihin ja kriisialueille

Yhä vahvempia toimia ympäristön puolesta

Orionin systemaattinen työ hiilijalanjäljen pienentämiseksi on osoittautunut tehokkaaksi. Sen vuoksi yhtiö sitoutuu vielä tiukempaan tavoitteeseen, joka on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2030.

Lue lisää

Orionin vastuullisuusraportti 2020: Pandemia korosti entisestään potilasturvallisuuden ja lääkkeiden saatavuuden merkitystä

Poikkeusvuonna Orion kykeni jopa parantamaan lääkkeiden saatavuutta. Tärkeitä saavutuksia olivat myös eettisten pelisääntöjen juurruttaminen koko hankintaketjuun ja henkilökunnan vastuullisuustietämyksen vahvistaminen.

Lue lisää

Reseptilääkkeiden serialisointi parantaa potilasturvallisuutta

Sanoista tekoihin ympäristön hyväksi - tätä se vaatii

Maskiton meri -kampanja käyntiin: Kansallisaarteemme meri ja luonto kiittävät huolellista maskinhävittäjää

Hiilijalanjäljen arviointi Orionin kuivajauheinhalaattoreille

Orion hyödyntää hävitettävää jäte-etanolia Itämeren typpikuorman pienentämiseen

Hiilijalanjälkilaskelma antaa Orionille tietoa jätehuollon ympäristövaikutuksista

John Nurmisen Säätiö käynnisti vuonna 2020 ennätysmäärän uusia Itämeri-hankkeita – Orion jatkaa säätiön pääyhteistyökumppanina

Lue lisää

Turvallinen lääkehoito on jokaisen oikeus

Suojele Itämerta – palauta käyttämättömät lääkkeet apteekkiin

Lääkkeen matka

Millaisen matkan lääkevalmiste kulkee raaka-aineesta kuluttajalle? Tutustu karusellin avulla siihen, miten lääkkeen matka etenee aina tuotekehityksestä kuluttajan käyttöön saakka.

Lue lisää

Vastuu lääkkeen koko elinkaaresta

Jokainen meistä lääkkeiden kuluttajista voi vaikuttaa ympäristökuormaan omilla arkisilla valinnoillaan, muistuttaa Orionin toimitusketjun johtaja Liisa Hurme Lääkkeetön Itämeri -kampanjan blogissa.

Lue lisää

Lääkkeiden haittavaikutuksia seurataan potilasturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi

Ihme pakkaus! Hyvä lääkepakkaus turvaa lääkkeen laadun ja paljon muuta

Lääkepakkaus on kuin turvaseinämä lääkkeen ja sitä pilaavien tekijöiden välissä. Pakkaukset vaikuttavat myös käyttämisen ja kuljetusten sujuvuuteen – niiden merkitys on suurempi kuin heti arvaisi. Orionin lääkepakkaukset käyvät läpi tiukan testiseulan.

Lue lisää

Orionin vastuullisuusraportti 2019: Tavoitteissa edettiin hyvin – myös lisäpanostuksia tarvitaan

Orion eteni hyvin ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa vuonna 2019. Tärkein arvo eli potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus pysyi hyvällä tasolla. Sen sijaan pyrkimys nollaan työtapaturmaan tarvitsee vielä lisäpanostuksia. Näin kertoo Orionin vastuullisuusraportti vuodelta 2019.

Lue lisää

Puhtaan meren puolesta – Itämeri on yhteinen kotipesämme

Lääkepurkista kukkaruukkuun – Totta vai tarua lääkepakkausten kierrätyksestä?

Hävitä lääkejätteet oikein

Lääkejäämiin vaikutetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Lääkkeet ovat niin tärkeä osa elämäämme ja hyvinvointiamme, että ilman niitä maailmaa olisi vaikeaa kuvitella. Valitettavasti ihmisen toiminnasta jää aina jälki ympäristöön, ja myös lääkkeistä syntyy sinne jäämiä. Niistä suuri osa kulkeutuu vesistöihin.

Lue lisää

"Nyt on aika antaa takaisin Itämerelle” – Orionilta 48 000 euroa John Nurmisen Säätiölle ja #MEIDÄNMERI-kampanjalle

Orion jatkaa John Nurmisen säätiön pääyhteistyökumppanina kolmatta vuotta. Säätiön uusilla Itämeri-hankkeilla hillitään satamien lannoitepäästöjä ja kerätään muistoja merestä.

Lue lisää

Orion on suomalaisten lääkekaappi

Orion toteuttaa vastuullista lääkehoitoa ja toteaa arvolupauksessaan haluavansa olla suomalaisten oma lääkekaappi. Sen pohjalta Orion toimii usean lääkevalmisteen ainoana valmistajana tai lääkkeentoimittajana Suomessa.

Lue lisää

Fermionille myönnettiin Vuoden Energianerokas-tunnustus

Saatavuushäiriöistä huolimatta lääkkeiden toimitusvarmuus on hyvä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvussa maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa lääkepuutteet eivät ole vaarantaneet potilasturvallisuutta. Toimitusvarmuus on Suomessa huippuluokkaa.

Lue lisää

Potilasturvallisuus paranee serialisoinnin myötä

Orion edistää vastuullisuutta hankintaketjussaan järjestelmällisesti

Vastuullisuus lääkevalmisteiden elinkaaren eri vaiheissa

4.4.2019

Lääkkeen elinkaaren ei pidä päättyä Itämereen

Orion puhdistaa tuotantonsa jätevedet huippuunsa viritetyssä prosessissa ja panostaa muutenkin ympäristövastuuseen lääkkeiden koko elinkaarella. Tavoitteena on nykyistä puhtaampi Itämeri ja luonto ilman lääkejäämiä.

Lue lisää