Orion hyödyntää hävitettävää jäte-etanolia Itämeren typpikuorman pienentämiseen

Orionin tytäryhtiön Fermionin tehtaalla sivutuotteena syntyvää alkoholipitoista liuosta käytetään uuden innovaation ansiosta ympäristön hyväksi. Aiemmin hävitettäväksi viety liuos auttaa nyt leikkaamaan merkittävästi jätevesien typpimääriä.

Lue lisää

Hiilijalanjälkilaskelma antaa Orionille tietoa jätehuollon ympäristövaikutuksista

John Nurmisen Säätiö käynnisti vuonna 2020 ennätysmäärän uusia Itämeri-hankkeita – Orion jatkaa säätiön pääyhteistyökumppanina

Lue lisää

Turvallinen lääkehoito on jokaisen oikeus

Suojele Itämerta – palauta käyttämättömät lääkkeet apteekkiin

Lääkkeen matka

Millaisen matkan lääkevalmiste kulkee raaka-aineesta kuluttajalle? Tutustu karusellin avulla siihen, miten lääkkeen matka etenee aina tuotekehityksestä kuluttajan käyttöön saakka.

Lue lisää

Vastuu lääkkeen koko elinkaaresta

Jokainen meistä lääkkeiden kuluttajista voi vaikuttaa ympäristökuormaan omilla arkisilla valinnoillaan, muistuttaa Orionin toimitusketjun johtaja Liisa Hurme Lääkkeetön Itämeri -kampanjan blogissa.

Lue lisää

Lääkkeiden haittavaikutuksia seurataan potilasturvallisuuden jatkuvaksi parantamiseksi

Ihme pakkaus! Hyvä lääkepakkaus turvaa lääkkeen laadun ja paljon muuta

Lääkepakkaus on kuin turvaseinämä lääkkeen ja sitä pilaavien tekijöiden välissä. Pakkaukset vaikuttavat myös käyttämisen ja kuljetusten sujuvuuteen – niiden merkitys on suurempi kuin heti arvaisi. Orionin lääkepakkaukset käyvät läpi tiukan testiseulan.

Lue lisää

Orionin vastuullisuusraportti 2019: Tavoitteissa edettiin hyvin – myös lisäpanostuksia tarvitaan

Orion eteni hyvin ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa vuonna 2019. Tärkein arvo eli potilasturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus pysyi hyvällä tasolla. Sen sijaan pyrkimys nollaan työtapaturmaan tarvitsee vielä lisäpanostuksia. Näin kertoo Orionin vastuullisuusraportti vuodelta 2019.

Lue lisää

Itämeripäivä innostaa suomalaisia toimimaan Itämeren puolesta

Puhtaan meren puolesta – Itämeri on yhteinen kotipesämme

Lääkepurkista kukkaruukkuun – Totta vai tarua lääkepakkausten kierrätyksestä?

#MEIDÄNMERI käyntiin Venemessuilla – ”Nyt alkaa Itämeren supervuosi”

Lue lisää

Lääkejäämiin vaikutetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Lääkkeet ovat niin tärkeä osa elämäämme ja hyvinvointiamme, että ilman niitä maailmaa olisi vaikeaa kuvitella. Valitettavasti ihmisen toiminnasta jää aina jälki ympäristöön, ja myös lääkkeistä syntyy sinne jäämiä. Niistä suuri osa kulkeutuu vesistöihin.

Lue lisää

Hiilijalanjäljen arviointi Orionin kuivajauheinhalaattoreille

"Nyt on aika antaa takaisin Itämerelle” – Orionilta 48 000 euroa John Nurmisen Säätiölle ja #MEIDÄNMERI-kampanjalle

Orion jatkaa John Nurmisen säätiön pääyhteistyökumppanina kolmatta vuotta. Säätiön uusilla Itämeri-hankkeilla hillitään satamien lannoitepäästöjä ja kerätään muistoja merestä.

Lue lisää

Orion jatkaa työtä Itämeren suojelemiseksi tukemalla #MEIDÄNMERI-kampanjaa

Lue lisää

Orion on suomalaisten lääkekaappi

Orion toteuttaa vastuullista lääkehoitoa ja toteaa arvolupauksessaan haluavansa olla suomalaisten oma lääkekaappi. Sen pohjalta Orion toimii usean lääkevalmisteen ainoana valmistajana tai lääkkeentoimittajana Suomessa.

Lue lisää

Hävitä lääkejätteet oikein

Kipsin kylväminen suojelee Itämerta rehevöitymiseltä

Fermionille myönnettiin Vuoden Energianerokas-tunnustus

Saatavuushäiriöistä huolimatta lääkkeiden toimitusvarmuus on hyvä

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat kasvussa maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa lääkepuutteet eivät ole vaarantaneet potilasturvallisuutta. Toimitusvarmuus on Suomessa huippuluokkaa.

Lue lisää

Potilasturvallisuus paranee serialisoinnin myötä

Orion edistää vastuullisuutta hankintaketjussaan järjestelmällisesti

Vastuullisuus lääkevalmisteiden elinkaaren eri vaiheissa

Yhteistyötä avoimin kortein

Puhtaamman Itämeren asialla

4.4.2019

Lääkkeen elinkaaren ei pidä päättyä Itämereen

Orion puhdistaa tuotantonsa jätevedet huippuunsa viritetyssä prosessissa ja panostaa muutenkin ympäristövastuuseen lääkkeiden koko elinkaarella. Tavoitteena on nykyistä puhtaampi Itämeri ja luonto ilman lääkejäämiä.

Lue lisää