Potilasjärjestöyhteistyö

Julkaisemme lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Raporttimme kattavat kaikki maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio.

 

Tuemme potilasjärjestöjä, joilla on tärkeä yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tiedon ja henkisen tuen jakajina, kuntoutuksen järjestäjinä ja potilaita ja heidän perheitään yhdistävinä vertaistukiorganisaatioina. Potilasjärjestöyhteistyön vuosiraporteistamme ilmenevät kulloinkin tukeamme saaneet yhdistykset sekä ne monenkirjavat tavat, joilla olemme tukeneet niiden toimintaa, kuten esimerkiksi osallistumalla jonkin koulutustilaisuuden tai sairaudesta kertovan tietopaketin kustannusten kattamiseen. Potilasjärjestöille annettavan tuen jakamisesta päättää lääkemarkkinointiorganisaatiomme vuosibudjettinsa rajoissa.

Euroopan maissa lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita, jotka perustuvat eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn periaatteisiin. EFPIAn eettiset koodit ja niistä johdetut maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn internet-sivuilla osoitteessa http://www.efpia-e4ethics.eu/.

Eettisissä ohjeissa on määritelty myös toimintatavat, joita lääkeyhtiöiden edellytetään noudattavan suhteissaan potilasjärjestöihin. Läpinäkyvyyden vuoksi ohjeet velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan paikallisilla internet-sivuillaan vuosittain julkisen selvityksen yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti.

Orionin potilasjärjestöyhteistyö konsernin laajuisesti

Orion julkaisee maakohtaisen erittelyn omien markkinointiorganisaatioidensa potilasjärjestöille antamasta tuesta vuosittain alkaen vuodesta 2010. Erittelyt ovat saatavilla englanninkielisinä PDF-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2021

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2020

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2019

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2018

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2017

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2016

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2015

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2014

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2013

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2012

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2011

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2010

Orionin potilasjärjestöyhteistyö Suomessa

Suomessa noudatettavien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 50 §:n mukaan lääkeyhtiöiden tulee julkaista vuosittain luettelo tukemistaan potilasjärjestöistä. Tietojen yhteydessä tulee antaa lyhyt kuvaus tuen luonteesta. Julkaistujen tietojen tulee myös olla helposti saatavilla niitä etsivälle. Tietojen esittämisvelvollisuus astui voimaan vuonna 2008. Päättyneiden vuosien raportit Orionin Suomessa antamasta tuesta sisältyvät yllä lueteltuihin, konsernin laajuisiin vuosiraportteihin. Suomea koskevat tiedot vuoden 2021 osalta on esitetty myös alla.

 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

·  Kolme ilmoitusta jäsenlehdessä (6 535 EUR)

·  Allergiatunnuksien käyttöoikeus 2021 (Favora) (8 000 EUR)

·  Allergiaportaalin vuosimaksu (Perusvoiteet ja Bellavita) (760 EUR)

 

Diabetesliitto ry

 

·  Viisi ilmoitusta jäsenlehdessä (14 140 EUR)

Epilepsialiitto ry

·  Epilepsialiiton Kultainen kumppanuus vuosimaksu (3 800 EUR)

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys

·  Allergiaportaalin vuosimaksu – Favora (510 EUR)

·  Allergiaportaalin vuosimaksu – Sebamed (510 EUR)

Hengitysliitto

·  Kaksi ilmoitusta Hengityslehti –jäsenlehdessä (2 550 EUR) 

·  Näyttelypöytä Hengityskoulutus –tapahtumassa (2 250 EUR)

·  Onnitteluilmoitus jäsenlehdessä (Hengitysliitto 80v) (250 EUR)

Neuroliitto

·  Kolme ilmoitusta Avain –jäsenlehdessä (2 967 EUR)

Psoriasisliitto ry

·  Kymmenen ilmoitusta Ihon aika –jäsenlehdessä (34 539,72 EUR)

Suomen Aivot ry

·  Jäsenmaksu (1 000 EUR)

·  Aivoterveys –koulutustilaisuuden tukeminen (5 000 EUR)

Suomen Dystoniayhdistys ry

·  Ilmoitus jäsenlehdessä (300 EUR)

Suomen Kilpirauhasliitto ry

·  Ilmoitukset Kilpi –jäsenlehdessä (3 160 EUR)

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry

·  Ilmoitus Kipuviesti –jäsenlehdessä (1 050 EUR)

Suomen Nivelyhdistys ry

·  Jäsenmaksu (700 EUR)

Suomen Parkinsonliitto ry

·  Ilmoitus Hermolla –jäsenlehdessä (2 000 EUR)

·  Ilmoitus koulutustilaisuudessa (500 EUR)

Suomen Sjögrenliitto ry

·   Kaksi ilmoitusta jäsenlehdessä (800 EUR)

Turun Seudun Nivelyhdistys ry

·  Kaksi ilmoitusta Nivelposti –jäsenlehdessä (1 200 EUR)