Potilasjärjestöyhteistyö

Julkaisemme lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Raporttimme kattavat kaikki ne Euroopan maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio.

 

Tuemme potilasjärjestöjä, joilla on tärkeä yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tiedon ja henkisen tuen jakajina, kuntoutuksen järjestäjinä ja potilaita ja heidän perheitään yhdistävinä vertaistukiorganisaatioina. Potilasjärjestöyhteistyön vuosiraporteistamme ilmenevät kulloinkin tukeamme saaneet yhdistykset sekä ne monenkirjavat tavat, joilla olemme tukeneet niiden toimintaa, kuten esimerkiksi osallistumalla jonkin koulutustilaisuuden tai sairaudesta kertovan tietopaketin kustannusten kattamiseen. Potilasjärjestöille annettavan tuen jakamisesta päättää lääkemarkkinointiorganisaatiomme vuosibudjettinsa rajoissa.

Euroopan maissa lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita, jotka perustuvat eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn periaatteisiin. EFPIAn eettiset koodit ja niistä johdetut maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn internet-sivuilla osoitteessa http://www.efpia-e4ethics.eu/.

Eettisissä ohjeissa on määritelty myös toimintatavat, joita lääkeyhtiöiden edellytetään noudattavan suhteissaan potilasjärjestöihin. Läpinäkyvyyden vuoksi ohjeet velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan paikallisilla internet-sivuillaan vuosittain julkisen selvityksen yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti.

Orionin potilasjärjestöyhteistyö konsernin laajuisesti

Orion julkaisee maakohtaisen erittelyn omien markkinointiorganisaatioidensa potilasjärjestöille antamasta tuesta vuosittain alkaen vuodesta 2010. Erittelyt ovat saatavilla englanninkielisinä PDF-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2018

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2017

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2016

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2015

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2014

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2013

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2012

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2011

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2010

Orionin potilasjärjestöyhteistyö Suomessa

Suomessa noudatettavien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 50 §:n mukaan lääkeyhtiöiden tulee julkaista vuosittain luettelo tukemistaan potilasjärjestöistä. Tietojen yhteydessä tulee antaa lyhyt kuvaus tuen luonteesta. Julkaistujen tietojen tulee myös olla helposti saatavilla niitä etsivälle. Tietojen esittämisvelvollisuus astui voimaan vuonna 2008. Päättyneiden vuosien raportit Orionin Suomessa antamasta tuesta sisältyvät yllä lueteltuihin, konsernin laajuisiin vuosiraportteihin. Suomea koskevat tiedot vuoden 2018 osalta on esitetty myös alla olevassa taulukossa. 

 

Potilasjärjestö

Vuoden 2018 yhteistyömuodot

Astma ja allergialiitto ry

Ilmoituksia jäsenlehdessä (4 488 €)

Näyttelymaksu Astmahoitajan työkalut (300 €)

Näyttelymaksu Lääkkeiden hyödyt ja haitat allergioissa (300 €)

Näyttelymaksu Astma, COPD - mitä uutta (500 €)

Suomen Parkinsonliitto ry

Ilmoituksia Parkinson postia -lehdessä (4 800 €)

Potilasoppaiden painotyön tukeminen (5 655 €)

Ilmoitus Parkinson ja dystonia -seminaarista (900 €)

Parkinson ja dystonia seminaarin tarjoilupalvelun kustannukset (2 597 €)

Suomen Sydänliitto ry

Potilasoppaiden (sydämen vajaatoiminta ja verenhyytymisenesto) hankinnan ja jakelun tukeminen (2 235 €)

Ilmoitus sydämen vajaatoiminnan potilasoppaissa (1 400 €)

Ilmoitus jäsenlehdessä (500 €)

Suomen Diabetesliitto ry

Näyttelytila Diabetesosaaja seminaarin yhteydessä (774 €)

Ilmoituksia Diabetes & Lääkäri -lehdessä (14 640 €)

Banner-mainos diabetes.fi-sivustolla (1 000 €)

Epilepsialiitto r.y.

Ilmoitus jäsenlehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla (3 300 €)

Suomen Nivelyhdistys ry

Kannatusjäsenyys 2018 (600 €)

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry

Banner-mainos verkkosivuilla (1 690 €)

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Ilmoituksia Kilpi-jäsenlehdessä (3 160 €)

Psoriasisliitto ry

Ilmoituksia Ihon aika -jäsenlehdessä (11 628 €)

Suomen Dystonia-yhdistys ry

 

Ilmoituksia yhdistyksen jäsentiedotteessa (300 €)

Näyttelymaksu Dystonia-yhdistyksen koulutuspäivät (600 €)

Hengitysliitto ry Ilmoitus yhdistyksen jäsenlehdessä (2 500 €)
Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry Ilmoitus yhdistyksen jäsenlehdessä (359 €)

Pirkka-Hämeen Psoriasisyhdistys ry

Ilmoitus yhdistyksen jäsenlehdessä (1 020 €)

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

Kyselytutkimus (600 €)

Suomen Aivot ry

Kannatusjäsenyys (1 000 €)
Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys ry Ilmoitus yhdistyksen jäsenlehdessä (500 €)