Potilasjärjestöyhteistyö

Julkaisemme lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Raporttimme kattavat kaikki ne Euroopan maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio.

 

Tuemme potilasjärjestöjä, joilla on tärkeä yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tiedon ja henkisen tuen jakajina, kuntoutuksen järjestäjinä ja potilaita ja heidän perheitään yhdistävinä vertaistukiorganisaatioina. Potilasjärjestöyhteistyön vuosiraporteistamme ilmenevät kulloinkin tukeamme saaneet yhdistykset sekä ne monenkirjavat tavat, joilla olemme tukeneet niiden toimintaa, kuten esimerkiksi osallistumalla jonkin koulutustilaisuuden tai sairaudesta kertovan tietopaketin kustannusten kattamiseen. Potilasjärjestöille annettavan tuen jakamisesta päättää lääkemarkkinointiorganisaatiomme vuosibudjettinsa rajoissa.

Euroopan maissa lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita, jotka perustuvat eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn periaatteisiin. EFPIAn eettiset koodit ja niistä johdetut maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn internet-sivuilla osoitteessa http://www.efpia-e4ethics.eu/.

Eettisissä ohjeissa on määritelty myös toimintatavat, joita lääkeyhtiöiden edellytetään noudattavan suhteissaan potilasjärjestöihin. Läpinäkyvyyden vuoksi ohjeet velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan paikallisilla internet-sivuillaan vuosittain julkisen selvityksen yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti.

Orionin potilasjärjestöyhteistyö konsernin laajuisesti

Orion julkaisee maakohtaisen erittelyn omien markkinointiorganisaatioidensa potilasjärjestöille antamasta tuesta vuosittain alkaen vuodesta 2010. Erittelyt ovat saatavilla englanninkielisinä PDF-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2020

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2019

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2018

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2017

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2016

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2015

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2014

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2013

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2012

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2011

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2010

Orionin potilasjärjestöyhteistyö Suomessa

Suomessa noudatettavien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 50 §:n mukaan lääkeyhtiöiden tulee julkaista vuosittain luettelo tukemistaan potilasjärjestöistä. Tietojen yhteydessä tulee antaa lyhyt kuvaus tuen luonteesta. Julkaistujen tietojen tulee myös olla helposti saatavilla niitä etsivälle. Tietojen esittämisvelvollisuus astui voimaan vuonna 2008. Päättyneiden vuosien raportit Orionin Suomessa antamasta tuesta sisältyvät yllä lueteltuihin, konsernin laajuisiin vuosiraportteihin. Suomea koskevat tiedot vuoden 2020 osalta on esitetty myös alla.

 

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

·  Kaksi ilmoitusta jäsenlehdessä (6 105 EUR)

·  1000 liiton inhalaattorikorttia (1 000 EUR)

·  Koulutusyhteistyö: “Teemana lapset: allergia-iho-astma”, “Teemana työikäiset: allergia-iho-astma” ja ”Hoitajan työkalut astmaohjaukseen” (1 500 EUR)

·  Allergiatunnuksien käyttöoikeudet (11 500 EUR)

 

 

Diabetesliitto ry

 

·  Neljä ilmoitusta jäsenlehdessä (14 140 EUR)

·  Ilmoitus palveluhakemistossa (1 000 EUR)

·  Onnitteluilmoitus yhdistyksen 70-v juhlavuoden johdosta (400 EUR)

 

Epilepsialiitto ry

·  Vuosimaksu (3 800 EUR)

Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys

·  Vuosimaksu Allergia-portaliin (760 EUR)

·  Vuosimaksu Allergia-portaaliin  - Sebamed (510 EUR)

·  Vuosimaksu Allergia-portaaliin  - Favora (510 EUR)

·  Vuosimaksu Allergia-portaaliin  - Sunpro (250 EUR)

Hengitysliitto

·  Koulutustapahtuma “Hengityskoulutus” (1 250 EUR)

·  Kaksi ilmoitusta liiton verkkosivustolla (800 EUR)

Neuroliitto

·  Kolme ilmoitusta “Avain” –jäsenlehdessä (3 024 EUR)

Psoriasisliitto ry

·  Kuusi ilmotusta “Ihon aika” –lehdessä (19 150,56 EUR)

Suomen Aivot ry

·  Jäsenmaksu (1 000 EUR)

Suomen Dystoniayhdistys ry

·  Ilmoitukset jäsenlehdessä (300 EUR)

 

Suomen Kilpirauhasliitto ry

·  Ilmoitus “Kilpi” –jäsenlehdessä (3 160 EUR)

 

Suomen Nivelyhdistys ry

·  Jäsenmaksu (700 EUR)

 

Suomen Parkinsonliitto ry

·  Ilmoitus “Hermolla” –lehdessä (2 000 EUR)

·  Kirjoituspalkkiot Dystonia opas (1 600 EUR)

 

Suomen Sjögrenliitto ry

·  Neljä ilmoitusta jäsenlehdessä (1 600 EUR)

 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry

 

·  Ilmoitus “Nivelposti” – jäsenlehdessä (600 EUR)