Potilasjärjestöyhteistyö

Julkaisemme lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Raporttimme kattavat kaikki ne Euroopan maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio.

 

Tuemme potilasjärjestöjä, joilla on tärkeä yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tiedon ja henkisen tuen jakajina, kuntoutuksen järjestäjinä ja potilaita ja heidän perheitään yhdistävinä vertaistukiorganisaatioina. Potilasjärjestöyhteistyön vuosiraporteistamme ilmenevät kulloinkin tukeamme saaneet yhdistykset sekä ne monenkirjavat tavat, joilla olemme tukeneet niiden toimintaa, kuten esimerkiksi osallistumalla jonkin koulutustilaisuuden tai sairaudesta kertovan tietopaketin kustannusten kattamiseen. Potilasjärjestöille annettavan tuen jakamisesta päättää lääkemarkkinointiorganisaatiomme vuosibudjettinsa rajoissa.

Euroopan maissa lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita, jotka perustuvat eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn periaatteisiin. EFPIAn eettiset koodit ja niistä johdetut maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn internet-sivuilla osoitteessa http://www.efpia-e4ethics.eu/.

Eettisissä ohjeissa on määritelty myös toimintatavat, joita lääkeyhtiöiden edellytetään noudattavan suhteissaan potilasjärjestöihin. Läpinäkyvyyden vuoksi ohjeet velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan paikallisilla internet-sivuillaan vuosittain julkisen selvityksen yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti.

Orionin potilasjärjestöyhteistyö konsernin laajuisesti

Orion julkaisee maakohtaisen erittelyn omien markkinointiorganisaatioidensa potilasjärjestöille antamasta tuesta vuosittain alkaen vuodesta 2010. Erittelyt ovat saatavilla englanninkielisinä PDF-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2019

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2018

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2017

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2016

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2015

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2014

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2013

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2012

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2011

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2010

Orionin potilasjärjestöyhteistyö Suomessa

Suomessa noudatettavien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 50 §:n mukaan lääkeyhtiöiden tulee julkaista vuosittain luettelo tukemistaan potilasjärjestöistä. Tietojen yhteydessä tulee antaa lyhyt kuvaus tuen luonteesta. Julkaistujen tietojen tulee myös olla helposti saatavilla niitä etsivälle. Tietojen esittämisvelvollisuus astui voimaan vuonna 2008. Päättyneiden vuosien raportit Orionin Suomessa antamasta tuesta sisältyvät yllä lueteltuihin, konsernin laajuisiin vuosiraportteihin. Suomea koskevat tiedot vuoden 2019 osalta on esitetty myös alla.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ry

Näyttelymaksut (Astmapotilas hoitajan vastaanotolla) ja Hengitettävät lääkkeet –esitteiden osto (6 115 €)

Suomen Diabetesliitto ry

Neljä ilmoitusta yhdistyksen sivustolla. Ylimääräinen ilmoitus yhdityksen juhlajulkaisussa. (15 240 €)

Epilepsialiitto ry

Ilmoitus jäsenlehdessä ja yhdistyksen sivustolla (3 300 €) ja lahjoitus liitolle 50 juhlavuoden johdosta (500 €)

Espoon Sydänyhdistys ry

Näyttelymaksu Sydänmessuille (1 000 €)

Helsingin Allergia- ja astmayhdistys ry

Banner-mainos jäsensivustolla (1 905 €)

Hengitysliitto ry

Näyttelymaksu Hengitysmessuillle (2 500 €)

Psoriasisliitto ry

Seitsemän mainosta Ihon aika –julkaisussa (17 770 €)

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry

Mainos interaktiivisessa potilasesitteessä (770 €)

Suomen Aivot ry

Jäsenmaksu (1 000 €)

Suomen Dystoniayhdistys ry

Ilmoitus jäsenlehdessä (600 €) ja näyttelymaksu Dystonia-yhdistyksen koulutuspäiville (600 €)

Suomen Kilpirauhasliitto ry

Neljä ilmoitusta Kilpi jäsenlehdessä (3 160 €)

Suomen Nivelyhdistys ry

Jäsenmaksu (700 €)

Suomen Parkinsonliitto ry

Potilasoppaiden painotyön tukeminen (1 972 €) ja kaksi ilmoitusta jäsenlehdessä (4 000 €)

Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys ry

Ilmoitus jäsenlehdessä (800 €)

Suomen Syöpäpotilaat ry EUPATI sanaston käännösapua. Kaksi tuntia koulutusta potilaille, jotka osallistuvat EUPATIin. (2 000 €)