Orion ja yritysvastuu

Orion-konsernin johtoryhmä on seuraavin sanoin vahvistanut Orionin sitoutuvan vastuulliseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen.

Orion-konsernin toiminta perustuu voimassa olevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien sekä eettisesti hyväksyttyjen toimintatapojen noudattamiseen. Nämä periaatteet, Orionin arvot ja ’Hyvinvoinnin rakentaminen’ ohjaavat oleellisesti suhdettamme yritysvastuuseen päivittäisessä työssämme, kaikessa tekemisessämme.

Terveyden edistämiseen vahvasti omistautuneena haluamme lujittaa luottamusta Orioniin yrityksenä, joka välittää ihmiskunnan hyvinvoinnista ja edistää sitä. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja jatkuvasti parantamaan suoriutumistamme siinä pyrkien toimialamme parhaimmistoon suhteessamme ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen.

Haluamme olla luotettava kumppani, joka täyttää taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta koskevat kriteerit. Haluamme olla myös houkutteleva ja vakaa työyhteisö, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tasavertaisuutta. Odotamme samaa myös liiketoimintakumppaneiltamme.