Laatupolitiikkamme

Laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle Orion-konsernin liiketoiminnoissa.

Orionin laatupolitiikka luo yhteisen perustan laatutyölle lääkeliiketoiminnoissa.

Laatupolitiikassamme on kuusi peruselementtiä:

  1. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden täyttäminen on Orionin menestymisen edellytys.
  2. Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita, voimassa olevia sääntöjä sekä Orionin arvoja.
  3. Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta.
  4. Orionissa näemme laadun kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa koskevana.
  5. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
  6. Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen työskentelyyn ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme. Orionin laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Laatupolitiikan siirtäminen osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme on jatkuva laatujohtamisen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaikkien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.