Orion ja yritysvastuu

Code of Conduct -toimintaperiaatteet

Orionin Code of Conduct –toimintaperiaatteet ohjeisto on vastuullisen toimintamme peruspilari. Se ohjaa päivittäistä työtämme ja toimintaperiaatteet ovat samat jokaiselle orionilaiselle kaikissa toimintamaissamme. Edellytämme vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltamme.

Lue lisää

Henkilöstöpolitiikkamme

EHS-politiikkamme

Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme (EHS-politiikka) määrittää konsernitasoisena sitoumuksena sen, miten kaikki Orion-konserniin kuuluvat yksiköt ja organisaatiot edistävät ympäristön ja työyhteisön hyvinvointia.

Lue lisää

Laatupolitiikkamme

Hankintalähteitä koskevat vaatimuksemme

Orion on vastuussa tuotteittensa laadusta ja turvallisuudesta. Tinkimätön toiminta lääketeollisuudelle määritettyjen hyvien käytäntöjen (Good Practices, GxP) sekä ympäristöä, työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti on ensiarvoisen tärkeää.

Lue lisää

Lahjonnan vastainen politiikkamme

Lahjonnan vastaisen politiikkamme tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta tai korruptio. Orion ei suvaitse lahjontaa tai korruptiota missään liiketoiminnoissaan.

Lue lisää

Lääketutkimuksen eettiset periaatteemme

Sovellamme toimialaamme koskevia vaatimuksia, standardeja ja eettisiä koodeja myös lääketutkimus- ja kehitystyössämme. Lääketutkimuspolitiikkamme kertoo, miten huolehdimme lääketutkimushankkeidemme kaikissa vaiheissa siitä, että käytäntömme ovat eettisesti kestävällä pohjalla.

Lue lisää