Tuotevastuun johtaminen

Potilasturvallisuus on Orionin yritysvastuun ja kaiken toiminnan keskipiste. Tuotevastuu nivoutuu kaikkeen toimintaamme. Kaikkea tekemistämme ohjaavat lainsäädäntöön ja lääke- ja terveysviranomaisten määräyksiin perustuvat vaatimukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa potilasturvallisuus.

Lue lisää

Ympäristövastuun johtaminen

Orionin ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (EHS -politiikka) määrittää konsernin tasoisena sitoumuksena sen, miten Orionilla huolehditaan ympäristöasioista ja edistetään työyhteisön hyvinvointia.

Lue lisää

Henkilöstövastuun johtaminen

Haluamme olla kiinnostava ja haluttu työpaikka, jossa vuorovaikutus toimii ja henkilöstö voi työnsä ääressä hyvin. Lue täältä, kuinka kannamme työnantajana vastuumme henkilöstöstämme ja työolosuhteistamme.

Lue lisää

Taloudellisen vastuun johtaminen

Taloudellisen vastuun johtaminen perustuu yhtiössämme selkeästi määritettyihin vastuisiin, tavoitteisiin ja niiden seurantaan sekä asianmukaisesti järjestettyyn sisäiseen valvontaan.

Lue lisää

Ihmisoikeuksista huolehtiminen

Haluamme ihmisoikeuksien toteutuvan kaikessa toiminnassamme. Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, ettei niitä loukkaavia toimintatapoja esiinny kumppaneidemmekaan toiminnoissa.

Lue lisää

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen johtaminen

Yhteisösuhteisiin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen, kilpailun rajoituksiin ja lahjontaan soveltamiemme käytäntöjen linjaukset perustuvat johtamisemme yleisperiaatteeseen, jonka mukaan noudatamme voimassa olevia lakeja ja eettisesti hyväksyttäviä toimintatapoja.

Lue lisää