Siirry pääsisältöön

Orionin hallituksen päätös omien osakkeiden hankkimisesta

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.5.2010 KLO 12.45

 

Orion Oyj:n hallitus on 18.5.2010 päättänyt omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokoukselta 24.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella. Päätöksen mukaan yhtiö hankkii 300.000 kpl yhtiön B-osaketta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan Orion Oyj:n osavuosikatsauksen 1-6/2010 julkistamista seuraavana päivänä. Osakkeiden hankinta toteutetaan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ehtojen mukaisesti.

 

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Orion-konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustin­järjestelmän 2010 toteuttamista. Osakkeiden suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska kannustinjärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa järjestelmään kuuluvat konsernin avainhenkilöt työskentelemään pitkäjänteisesti yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti.

 

Omien osakkeiden hankintavaltuutuksen ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Ehdot on julkistettu Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevassa pörssitiedotteessa 24.3.2010.

 

Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2009 sekä osavuosikatsaus 1-3/2010 ovat osakeyhtiölain mukaisina asiakirjoina saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla www.orion.fi/taloudellisetkatsaukset.

 

 

Orion Oyj

 

 

 

Timo Lappalainen            Olli Huotari

Toimitusjohtaja                Johtaja, Esikuntatoiminnot

 

 

Yhteyshenkilö:

Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, puh. 010 426 3054

 

 

 

LIITTEENÄ:

Orion Oyj:n hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

 

 

LIITE

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

                     

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 300.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimi­sesta.

 

Osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

 

Suunnattu hankkiminen

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

 

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

 

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

 

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

 

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

 

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

Kotisivu: www.orion.fi

Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler®-keuhkolääkkeet.

 

Konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 772 miljoonaa euroa, ja tutkimukseen ja kehitykseen yhtiö panosti 95 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 3 100 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 500 ja muissa Euroopan maissa 600 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet ovat listattuina NASDAQ OMX Helsingissä.