Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-6/2008

Tasainen kasvu jatkui
 
Orionin liikevaihto vuoden 2008 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 362,3 (345,8) milj. EUR ja se kasvoi 4,8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.
 •          Liikevoitto oli 108,6 (104,3) milj. EUR.
 •          Voitto ennen veroja oli 108,9 (105,1) milj. EUR.
 •          Omavaraisuusaste oli 63,0 % (72,1 %).
 •          Sijoitetun pääoman tuotto oli 50,0 % (51,6 %).
 •          Osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,55) EUR.
 •  
  Orionin keskeisiä lukuja tarkastelukaudelta
   
   
  Orion-konserni on muuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteitaan 1.1.2008 alkaen koskien työkyvyttömyyseläkevastuusta kirjattavaa velkaa (IAS 19 'Työsuhde-etuudet'). Oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty katsauksen lopussa olevassa taulukossa 'Oikaistut tunnusluvut'.
   
   

  Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus
  "Ensimmäisen puolen vuoden aikana saavuttamamme liikevaihto kasvoi noin 5 % edellisvuodesta, vaikka kasvua hidastivatkin olennaisesti Calcimagonin poistuminen tuotevalikoimasta Saksassa ja Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen. Suunnitelluista lisäpanostuksista tutkimukseen ja myyntiin sekä Yhdysvalloissa meneillään olevan patenttioikeudenkäynnin aiheuttamista kustannuksista huolimatta myös konsernin liikevoitto parani."
   
  "Arviomme yhtiön koko vuoden näkymistä on edelleen sama kuin aiemmin tilinpäätöksen ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen yhteydessä annettu. Näkymäarvio perusteluineen löytyy katsauksen sivulta 5."
   
  "Orion on jatkanut tuotteistonsa vahvistamista solmimalla uusia lisenssisopimuksia. Monet näistä sopimuksista kattavat myös aikaisempaa laajemmat maantieteelliset markkinointioikeudet mahdollistaen siten askel askeleelta strategiamme mukaisen toimintamme laajentamisen Euroopassa. Tuotteet läpikäyvät alkuvaiheessa kuitenkin tuotekehitys- tai ainakin myyntilupaprosessit ennen markkinoilletuloa, joten liikevaihdon kasvu uusien sopimusten myötä vie aikaa."
   
  "Panostuksemme tutkimukseen jatkuvat suunnitellusti. Uuden COMT-estäjän kehittämisen lopettaminen oli tietenkin pettymys, mutta meillä on meneillään useita muita hyviä hankkeita, joihin olemme suunnanneet ohjelmasta vapautuneet resurssit."
   
  Tapahtumia vuoden 2008 toisella neljänneksellä
  Huhtikuussa Orion on FIRST STEP -tutkimuksen myönteisten tulosten perusteella käynnistänyt hakuprosessit Stalevo®-lääkkeen (levodopa, karbidopa ja entakaponi) käyttöaiheen laajentamiseksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Hakuprosessien tavoitteena on ulottaa Stalevon käyttöaihe myös niihin varhaisen vaiheen Parkinson-potilaisiin, joiden hoidossa on tarpeen aloittaa levodopa-lääkitys. FIRST STEP -tutkimuksen Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on tehnyt Orionin markkinointikumppani Novartis.
   
  Huhtikuussa solmitulla lisenssisopimuksella Orion hankki yhdysvaltalaiselta Indevus Pharmaceuticals, Inc.
  -yhtiöltä Euroopan laajuiset markkinointioikeudet Vantas®-lääkkeeseen (histreliini), jota käytetään pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon.
   
  Toukokuussa Orion hankki italialaiselta Recordati S.p.A. -yhtiöltä Pohjoismaat ja Sveitsin kattavat markkinointioikeudet Kentera®-lääkkeeseen (oksibutyniini), jota käytetään virtsankarkailun ja yliaktiivisen rakon hoitoon.
   
  Toukokuussa Orion tiedotti, ettei se jatka uuden COMT-estäjän kehittämiseen tähtäävää, ensimmäisen kliinisen vaiheen loppuun edennyttä lääketutkimusohjelmaansa. Tutkimuksista saatujen kokonaistulosten perusteella yhtiö totesi, ettei kohteeksi valittu molekyyli olisi ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen jo markkinoilla oleviin COMT-entsyyminestäjiin verrattuna.
   
  Kesäkuussa Orion ilmoitti vetävänsä pois markkinoilta kilpirauhasen vajaatoimintaan tarkoitetun Thyroxin®
  -lääkkeen valmiste-erän nro 0710391. Thyroxinin vaikuttava aine on levotyroksiini. Kahdesta kyseisen valmiste-erän myyntipakkauksesta löytyi sydänlääke digoksiiniksi osoittautunut tabletti.
   
  Kesäkuussa Orionin oikeudet Paclical® Vet -lääkkeeseen (paklitakseli) laajenivat Euroopan laajuisiksi, kun yhtiö solmi uuden lisenssisopimuksen entistä laajemmilla markkinointioikeuksilla ruotsalaisen Oasmia Pharmaceutical AB:n kanssa. Paclical Vet on Oasmian kehittämä uudentyyppinen nanopartikkeliformulaatio paklitakselista, jota kehitetään koirien ihosyövän hoitoon. Jo loppuvuonna 2007 Orion sai Oasmialta markkinointioikeudet naisten munasarjasyövän hoitoon kehitteillä olevaan Paclical-lääkkeeseen, jossa vaikuttavana aineena on myös paklitakseli.
   

  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
  Orion on 9.7.2008 nostanut Euroopan Investointipankilta 40 milj. EUR suuruisen, seitsemän vuoden kuluessa lyhennettävän lainan, jonka korko on sidottu kuuden kuukauden euribor-korkoon.
   
   
  Puhelinkonferenssi (englanninkielinen)
  Puolivuotiskatsauksesta järjestetään puhelinkonferenssi tiedotusvälineille ja analyytikoille tänään tiistaina 5.8.2008 klo 14.00. Puhelinkonferenssi ja sen alussa pidettävä alustus ovat englanninkieliset. Sekä suomen- että englanninkielinen tiedote ja kalvoaineisto ovat saatavilla julkistamisen jälkeen konsernin kotisivuilla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:
  +1 866 966 5335 soittajat USA
  +44 203 023 4438 muut
   
  Ohjeet konferenssiin osallistumiseksi löytyvät osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Puhelinkonferenssin taltiointi on saatavilla kotisivulta myöhemmin samana päivänä.
   
   
  Orionin tulosjulkistukset loppuvuonna 2008
  Konsernin osavuosikatsaus 1-9/2008 julkaistaan tiistaina 28.10.2008.
   
  Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajille. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin sijoittajajulkaisujen ja tiedotteiden tilaajaksi.
   
   
   
   
   
  Lisätietoja osavuosikatsauksesta antavat:
  Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, puh. 010 426 3692
  Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 426 2883 tai gsm 050 966 2883
   
   

  Taloudellinen kehitys kaudella 1-6/2008
  Liikevaihto
  Orion-konsernin liikevaihto vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 362,3 milj. EUR (1-6/2007: 345,8 milj. EUR) ja se kasvoi 4,8 % vertailukaudesta 1-6/2007. Valuuttakurssien, lähinnä Yhdysvaltojen dollarin, nettovaikutus oli -8,8 milj. EUR.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tarkastelukaudelta oli 338,5 (324,7) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 4,3 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 156,5 (147,2) milj. EUR eli 46 % (45 %). Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® toivat liikevaihtoa yhteensä 105,2 (102,0) milj. EUR eli noin 31 % (31 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 24,7 (22,1) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 12,0 %. Kasvu johtui pääasiassa QuikRead® -tulehdustestien hyvin kehittyneestä myynnistä.
   
  Tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 108,8 (105,3) milj. EUR ja se kasvoi 3,3 %. Bruttokate kasvoi hieman liikevaihtoa nopeammin johtuen myynnin painottumisesta vertailukautta korkeakatteisempiin tuotteisiin. Panostukset myyntiin ja tutkimukseen kasvoivat ennakoidusti hieman.
   
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 (5,0) milj. EUR ja se väheni vertailukaudesta 1,9 %. Tulos heikkeni hieman hyvästä myynnistä huolimatta, koska panostuksia myyntiin ja tuotekehitykseen lisättiin selkeästi vertailukaudesta.
   
  Liiketoiminnan kulut
  Liiketoiminnan kulut olivat 145,1 (135,5) milj. EUR ja ne kasvoivat 7,1 %. Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 72,3 (69,2) milj. EUR ja ne kasvoivat vertailukaudesta 4,5 %. Konsernin tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 50,8 (47,5) milj. EUR, ne kasvoivat 7,0 % ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,0 % (13,7 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus niistä oli 48,6 milj. EUR. Tutkimustoimintaa selostetaan tarkemmin Lääkeliiketoimintakatsauksen yhteydessä. Hallinnon kuluihin sisältyi Yhdysvalloissa vireillä olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksia 2,1 milj. EUR.
   
  Konsernin voitto
  Konsernin voitto ennen veroja oli 108,9 (105,1) milj. EUR. Osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,55) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,60 (2,58) EUR. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50,0 % (51,6 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 40,1 % (38,9 %).
   
  Tase ja rahoitusasema
  Konsernin nettovelkaantumisaste oli 6,8 % (-5,6 %) ja omavaraisuusaste oli 63,0 % (72,1 %). Konsernitaseen vieras pääoma 30.6.2008 oli 215,4 (140,9) milj. EUR, josta korollista oli 87,0 (20,3) milj. EUR. Korollisesta vieraasta pääomasta suurin osa oli osingonmaksun rahoittamiseksi otettua lyhytaikaista lainaa.
   
  Konsernin rahavarat olivat 62,2 (40,6) milj. EUR ja ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.
   
  Kassavirrat
  Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2008 alkupuoliskolla oli 60,6 (75,6) milj. EUR. Liikevoitto parani hieman vertailukaudesta, mutta rahavirta pieneni, koska käyttöpääomaan sitoutui 21,0 milj. EUR enemmän kuin kaudella 1-6/2007. Käyttöpääoman muutoksesta valtaosa syntyi vaihto-omaisuuden määrän noususta. Varastot kasvoivat vuoden 2007 lopusta 19,7 milj. EUR ja vuoden 2007 kesäkuuhun verrattuna 33,5 milj. EUR. Varastotasoja on kasvatettu ennen kaikkea hyvän toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi.
   
  Investointien rahavirta oli -25,5 (-13,5) milj. EUR. Kasvu aiheutui erityisesti aineettomien oikeuksien hankinnoista.
   
  Rahoituksen rahavirta oli -63,1 (-131,8) milj. EUR. Osinkoja maksettiin 140,9 (141,4) milj. EUR. Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi 83,0 (10,0) milj. EUR. Orionin omien osakkeiden hankintaan käytettiin 4,8 milj. EUR.
   
  Investoinnit
  Konsernin investoinnit olivat 31,3 (14,7) milj. EUR. Kasvu syntyi erityisesti 15,5 (3,3) milj. EUR suuruisista aineettomien hyödykkeiden hankinnoista, joista merkittävimmät olivat Vantas-, Kentera- ja Paclical Vet -tuotteiden markkinointioikeuksien ostot ja Favora-sarjan tuoteoikeuksien hankinta.
   
  Näkymät vuodelle 2008
  Liikevaihto nousee hieman vuodesta 2007. Orionin oman myyntiverkoston kautta tapahtuvan lääkemyynnin odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti Suomessa ja jatkavan kasvuaan Suomen ulkopuolella, jossa kehitystä kuitenkin hidastaa Saksassa myynnissä olleen Calcimagon-osteoporoosilääkkeen lisenssisopimuksen päättyminen vuoden 2007 lopussa. Parkinson-lääkkeiden markkinamyynti kasvaa edelleen, mutta kasvu on aiempaa hitaampaa. Parkinson-lääkkeiden toimitusten Novartikselle ennakoidaan olevan edellisen vuoden tasolla.
   
  Markkinointi- ja tutkimuspanostukset kasvavat maltillisesti. Markkinointikuluja nostavat erityisesti tuotteiden lanseeraukset Orionin omissa yksiköissä Suomen ulkopuolella. Tutkimuskuluja lisäävät lähinnä edellisvuoden aikana käynnistyneet kliiniset tutkimukset. Yhdysvalloissa alkaneet patenttioikeudenkäynnit nostavat hallinnon kuluja vuonna 2008.
   
  Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan hieman vuodesta 2007. Näitä kertaluonteisia eriä ovat mm. Calcimagonin lisenssisopimuksen päättymisestä saatu kertakorvaus vuonna 2007 ja patenttioikeudenkäyntien kulut vuonna 2008.
   
  Tutkimus- ja tuotekehityskulut ovat hieman yli 100 milj. EUR. Konsernin investoinnit ilman uusia olennaisia tuote- tai yritysostoja ovat noin 50 milj. EUR.
   
  Näkymien perustelut
  Suomessa ei oleteta vuoden 2008 aikana tapahtuvan viranomaisten toimesta merkittäviä markkinarakenteeseen vaikuttavia muutoksia, koska suunnitteilla olevan viitehintajärjestelmän on tarkoitus astua voimaan vasta vuonna 2009. Tämän vuoksi markkinakasvun odotetaan jatkuvan. Uusien tuotteiden lanseeraukset kotimaassa tukevat Orionin kasvua, mutta toisaalta kasvua hidastaa kova hintakilpailu, mikä kohdistuu erityisesti Orionin kannalta tärkeisiin vaihtokelpoisiin reseptilääkkeisiin.
   
  Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtess/Comtanin, markkinamyynnin kasvu vuonna 2007 oli alle 15 %, mikä oli edellisiä vuosia hitaampaa. Kasvun odotetaan edelleen hieman hidastuvan vuoden 2008 aikana. Orionin oman myynnin ennakoidaan kehittyvän Parkinson-lääkkeiden kokonaismarkkinoiden mukaisesti ja toimitusten Novartikselle säilyvän edellisen vuoden tasolla. Toimitusten euromääräisen arvon kasvua hidastaa Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikentyminen. Tämänhetkisen tiedon perusteella Novartiksen odotetaan hieman laskevan varastotasojaan vuonna 2008.
   
  Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2008 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisenä vuonna.
   
  Lääkekehityksen suurimmat yksittäiset kustannukset syntyvät pitkäkestoisissa kliinisissä potilaskokeissa, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Tutkimustyö on pitkäjänteistä, joten vuonna 2008 suunnitteilla ja käynnissä olevien kliinisten tutkimusten kustannustaso on siten varsin hyvin ennakoitavissa.
   
  Arviot Yhdysvalloissa aloitettujen patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista eri tekijöistä, joista ei voida tässä vaiheessa antaa tarkkaa arviota.
   
  Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
  Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2008 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä.
   
  Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa hieman vaihdella sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin, jotka voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen vuoden kuluessa tekemien varastotasojen muutosta koskevien päätösten seurauksena. Aloitettujen oikeudenkäyntien ei oleteta vaikuttavan Comtanin tai Stalevon myyntiin Yhdysvalloissa vuonna 2008.
   
  Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin myynnistä tulee Pohjois-Amerikasta. Muusta myynnistä vain pieni osa pohjautuu Yhdysvaltojen dollariin.
   
  Tutkimusprojekteihin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillä olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Käynnistymässä olevien uusien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta olennaisia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.
   
  Laajempi kuvaus Orion-konsernin riskeistä on esitetty yhtiön vuosikertomuksessa vuodelta 2007 ja se on saatavilla myös www.orion.fi/sijoittajille -sivuston Corporate Governance -osiossa.
   
  Strategia
  Orionin hallituksen kesäkuussa vahvistaman strategian peruslinjaukset säilyivät ennallaan. Orionin päämääränä on edelleen kannattava kasvu ja omistaja-arvon kasvattaminen liiketoimintariskit halliten.
   
  Orion pyrkii vahvistamaan ja laajentamaan nykyistä toimintaansa Euroopassa ja luomaan kumppanuuksia Euroopan ulkopuolisissa maissa. Omaa tuotteistoa kasvatetaan sisäänlisensioimalla tuotteita ja tuoteportfolioita. Mahdollisia yrityskauppoja arvioidaan myös jatkuvasti. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on säilyttää markkinajohtajuus kotimaassa.
   
  Konsernin tuotekehityksen painopiste on edelleen varhaisen vaiheen tutkimuksessa ja kumppanuuksia haetaan viimeistään kliinisen tutkimuksen kolmannessa vaiheessa. Samanaikaisesti yhtiö lisää projektien kokonaismäärää ja tasapainottaa tutkimusportfoliossa olevien projektien eri riskitasoja. Lisäksi yhtiö pyrkii hankkimaan uusia varhaisen tutkimusvaiheen molekyylejä täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkeaan.
   
  Lähivuosien suunnittelussa ovat erityistä huomiota saaneet toimenpiteet, joilla vastataan entakaponin patenttisuojan päättymisen synnyttämään haasteeseen sekä yhtiön liikevaihdon että kannattavuuden kehittymiselle.
   
  Kaikilla viidellä Orionin tulosyksiköllä, Alkuperälääkkeillä, Erityistuotteilla, Eläinlääkkeillä, Fermionilla ja Orion Diagnosticalla on tärkeä rooli liiketoiminta-tavoitteiden täyttämisessä. Keskeinen asema on kuitenkin kahdella suurimmalla tulosyksiköllä, Alkuperälääkkeillä ja Erityistuotteilla. Orion pyrkii löytämään uusia ja vahvistamaan nykyisiä synergioita patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden sekä geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden välillä.
   
  Taloudelliset tavoitteet
  Koko Orion-konsernin kattavat taloudelliset tavoitteet säilyivät ennallaan:
 •          Lähivuosien liikevaihdon maltillista orgaanista kasvua nopeutetaan tuote-, tuoteportfolio- ja yritysostojen avulla.
 •          Liikevoittoa kasvatetaan.
 •          Omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 %:n tasolla.
 •  
  Yhtiön osingonjakopolitiikka
  Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.
   
  Henkilöstö
  Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 3 237 (3 141) henkilöä. Kesäkuun lopussa 2008 konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 351 (3 254) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 833 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 518 henkilöä.
   
  Lääkeliiketoiminnan henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaisesta kesäkuun lopun tilanteesta 107 henkilöllä lähinnä myynnin ja toimitusketjun organisaatioissa. Diagnostiikkaliiketoiminnan henkilömäärä on vähentynyt neljällä henkilöllä edellisen vuoden kesäkuun lukuihin verrattuna.
   
  Osakkeet ja omistuspohja
  Orion Oyj:llä on A-osakkeita (ORNAV) ja B-osakkeita (ORNBV). Molemmat osakkeet noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa.
   
  Orionin osakepääoma 30.6.2008 oli 92 238 541,46 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä oli 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 51 940 668 kappaletta ja B-osakkeita oli 89 317 160. B-osakkeista oli yhtiön hallussa 324 836 kappaletta. Kesäkuun lopussa osakesarjojen yhteenlaskettu äänimäärä ilman omia osakkeita oli 1 127 850 684. Tietoja kaupankäynnistä Orionin osakkeilla on saatavilla katsauksen taulukko-osassa.
   
  Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Orionilla itsellään, Orionin Eläkesäätiöllä ja Orion-Farmos Tutkimussäätiöllä ei ole äänioikeutta yhtiökokouksissa. Molemmat osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.
   
  Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä A-osakkeita muunnettiin B-osakkeiksi 520 000 kappaletta. Katsauskauden jälkeen A-osakkeita on muunnettu B-osakkeiksi 500 000 kappaletta.
   
  Hallituksen valtuutukset
  Orion Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 25.3.2008 antama valtuutus hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt tätä valtuutusta. Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.
   
  Maaliskuussa Orionin hallitus käytti yhtiökokouksen 2.4.2007 antamaa valtuutusta yhteensä 350 000 B-osakkeen hankintaan. Osakkeet hankittiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä julkisessa kaupankäynnissä 17.-20.3.2008. Hallituksen päätöksen mukaisesti 20.3.2008 luovutettiin yhteensä 25 164 kappaletta yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville ja konsernin palveluksessa oleville henkilöille osakepalkkioina vuodelta 2007. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 14,0869 EUR, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 20.3.2008. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 354 482,75 EUR.
   
  Omistuspohja
  Orion Oyj:llä oli kesäkuun 2008 lopussa kaikkiaan 40 468 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista 94,3 % oli yksityishenkilöitä. Kotitalouksien omistuksessaan oli koko yhtiön osakekannasta 47,8 % ja kaikista äänistä 58,7 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 35,9 miljoonaa kappaletta eli 25,4 % osakkeista ja 6,0 % äänistä.
   
  Orionin hallussa on tämän katsauksen julkaisuhetkellä 324 836 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,2 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 %.
   
  Orionin tietoon ei ole katsauskaudella eikä tämän tiedotteen julkaisuhetkeen mennessä tullut uusia tahoja, joiden omistus yhtiön osakepääomasta tai sen äänimäärästä ylittää arvopaperimarkkinalain mukaisen liputuskynnyksen.
   
  Oikeudenkäynnit ja vahingonkorvausvaatimukset
  Oikeudenkäynti Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan
  Orion Oyj on aloittanut 13.9.2007 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa geneeristen lääkkeiden liiketoimintaa harjoittavia Wockhardt USA, Inc. ja Wockhardt Limited -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 5,446,194 ja nro 5,135,950. Mainitut yhtiöt pyrkivät tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg. Entakaponi on vaikuttavana aineena Orion Oyj:n Comtan® -nimisessä Parkinsonin taudin hoitoon käytettävässä alkuperälääkkeessä, jota Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi Yhdysvalloissa yksinoikeudella. Oikeudenkäynnin istuntopäivien on määrätty alkavan 16.11.2009.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Comtan-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäynnin johdosta Comtania koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
  Oikeudenkäynnit Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan
  Orion Oyj on aloittanut 13.11.2007 ja 7.2.2008 patenttiloukkausoikeudenkäynnit Yhdysvalloissa Sun Pharmaceutical Industries Limited -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan nro 6,500,867 (formulaatiopatentti) ja nro 5,446,194. Mainittu yhtiö pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille Stalevo® -lääkkeen geneerisiä versioita (annosvahvuudet 25/100/200 ja 37,5/150/200 mg, vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi). Tehostettu levodopahoito Stalevo on Orionin alkuperälääke Parkinsonin tautiin. Orion Oyj:n lisenssikumppani Novartis markkinoi sitä Yhdysvalloissa yksinoikeudella.
   
  Orion Oyj ja Novartis tulevat puolustamaan voimakkaasti Stalevo-lääkettä suojaavia immateriaalioikeuksia. Oikeudenkäyntien johdosta Stalevoa koskevan geneerisen kilpailun toteutuminen ei ole varmaa eikä siitä ole välitöntä uhkaa.
   
   
  Liiketoimintakatsaukset
  Lääkeliiketoiminta
  Katsaus lääkemarkkinoihin
  Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 alkupuoliskolla oli yhteensä 952,9 (895,7) milj. EUR ja se kasvoi 6,3 % vertailukaudesta. Apteekkien lääkeostot kasvoivat kokonaisuudessaan 6,4 % ja sairaaloiden lääkeostot kasvoivat lähes yhtä nopeasti eli 6,3 % vertailukaudesta. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 6,8 %, samalla kun itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi vain 2,4 %. Orionin myynnin kehitys oli selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa apteekkiostojen, reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden saralla.
   
  Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli yhteensä 89,4 milj. EUR ja se kasvoi 10,0 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Kokonaisuudessaan Orionin nopean markkinakasvun taustalla on nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,4 % (9,0 %), joka oli lähes 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.
   
  Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti maaliskuuhun päättyvältä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 309 (1 067) milj. USD ja se kasvoi 22,8 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Poikkeuksellisen nopea kasvu johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin käyttöaihe on laajentunut Parkinsonin taudin hoidosta kattamaan myös levottomien jalkojen oireyhtymän. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 856 (790) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8,5 %.
   
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos
  Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2008 kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 338,5 (324,7) milj. EUR ja se kasvoi edellisen vuoden vertailukaudesta 4,3 %. Liikevoitto oli 108,8 (105,3) milj. EUR ja se kasvoi 3,3 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 32,2 % (32,4 %) segmentin liikevaihdosta.
   
  Alkuperälääkkeet
  Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tarkastelukaudelta oli 144,3 (135,0) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 6,9 %.
   
  Orionin Parkinson-lääkkeiden, Stalevon® (levodopa, karbidopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtanin® (entakaponi), liikevaihto tarkastelukaudella oli 105,2 (102,0) milj. EUR. Se kasvoi 3,1 % vertailukaudesta ja muodosti lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 31 % (31 %). Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle muodostunut liikevaihto oli yhteensä 60,1 (61,3) milj. EUR, joka oli 1,9 % vähemmän kuin vertailukaudella. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevosta ja Comtessista oli 45,1 (40,7) milj. EUR ja se kasvoi 10,6 % vertailukaudesta. Stalevon myynti oman myyntiverkoston kautta kasvoi noin 23 %. Stalevon ja Comtess/Comtanin markkinamyynnit kehittyivät ennakoidusti, joskin Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikentyminen näkyy euromääräisessä myynnissä Novartikselle.
   
  Alkuperälääkkeet-tulosyksikön strategiset painotukset ovat edelleen uusien tuotteiden ja molekyylien hankinnassa. Erityisesti urologia ja onkologia -ydinterapia-alueen tuotteisto on vahvistunut kevään aikana Orionin solmimien uusien lisensiointisopimusten myötä.
   
  Huhtikuussa Orion hankki Euroopan laajuiset markkinointioikeudet pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon käytettyyn Vantas®-lääkkeeseen (histreliini). Vantas on implantti, josta vapautuu vaikuttavaa ainetta histreliinia vuoden ajan (12 kk), jonka vuoksi potilaan ei tarvitse ottaa hoidon edellyttämiä injektioita useita kertoja vuodessa. Tuote on jo markkinoilla mm. Yhdysvalloissa. EU:ssa on meneillään myyntilupien tunnustamismenettely Tanskan vuonna 2007 myöntämän myyntiluvan perusteella. Vantas on lisäksi saanut myyntiluvat Saksaan, Irlantiin ja Englantiin, ja tuotteen lanseeraus näille markkinoille on suunnitteilla vuoden 2009 aikana.
   
  Toukokuussa Orion hankki Pohjoismaat ja Sveitsin kattavat markkinointioikeudet Kentera®-lääkkeeseen (oksibutyniini), jota käytetään virtsankarkailun ja yliaktiivisen rakon hoitoon. Kenterassa oksibutyniini on laastarissa, josta lääke vapautuu verenkiertoon. Lääke sai myyntiluvan Yhdysvalloissa 2003 ja Euroopassa 2004. Orion lanseerasi Kenteran kaikissa Pohjoismaissa jo kesäkuun aikana ja Sveitsissä lääkkeen arvioidaan tulevan markkinoille vuoden loppupuolella.
   
  Molemmat uudet lääkkeet, Vantas ja Kentera, ovat tärkeitä uusia tuotteita Orionin urologian ja onkologian
  -ydinterapia-alueen tuoteportfoliossa.
   
  GTx, Inc. -yhtiö kehittää Acapodene®-lääkettä (toremifeenisitraatti) Orionin alkuperälääke toremifeenista. Saamiensa positiivisten tulosten perusteella GTx aikoo näillä näkymin hakea myyntilupaa Acapodenelle Yhdysvalloissa vuoden 2008 loppuun mennessä. Acapodenella hoidetaan eturauhassyövän hoidosta syntyviä sivuoireita kuten osteoporoosia.
   
  Erityistuotteet
  Geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tarkastelukaudella oli 126,0 (120,6) milj. EUR ja se kasvoi vertailukaudesta 4,4 %. Kokonaismyynnin kasvua vaimensi vuoden 2007 lopulla päättynyt Calcimagon-osteoporoosivalmisteen lisenssisopimus, jonka seurauksena Saksan myyntiorganisaation liikevaihdosta vuositasolla vähenee noin 12 milj. EUR.
   
  Kasvu itäisen Euroopan alueella on jatkunut voimakkaana. Varsinkin myynti Puolassa ja Ukrainassa on kehittynyt erityisen suotuisasti. Itäisen Euroopan markkinakasvun perustana ovat olleet jatkuvat uudet tuotelanseeraukset. Uusista tuotteista etenkin psyykelääke ketiapiini on menestynyt hyvin Puolassa ja Tsekissä.
   
  Suomessa itsehoitotuotteiden ja geneeristen valmisteiden myynti on ollut suotuisaa. Positiivista kehitystä on edesauttanut nopeasti uudistuva tuotteisto. Toukokuussa Orion hankki mm. Favora-itsehoitotuotesarjan tuoteoikeudet.
   
  Easyhaler®-astmalääkkeiden liikevaihto vuoden kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 10,7 (7,6) milj. EUR ja se kasvoi 40,5 % vertailukaudesta. Erityisen nopea kasvu on seurausta Turkin ja muiden uusien markkinoiden, kuten Puolan, hyvin käynnistyneistä lanseerauksista.
   
  Euroopan lääkevirasto ryhtyi toukokuussa käsittelemään Orionin Salbutamol Easyhaler® -astmalääkkeen (salbutamol-inhalaatiojauhe 100 ja 200 µg/annos) myyntilupaa. Päätöstä prosessista odotetaan vuoden loppuun mennessä.
   
  Eläinlääkkeet
  Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tarkastelukaudella oli 34,4 (36,2) milj. EUR ja se väheni vertailukaudesta 4,9 %. Liikevaihdosta noin 41 % muodostui eläinrauhoiteperheen tuotteista Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini), Domosedan® (detomidiini) ja Antisedan® (atipametsoli), joiden liikevaihto laski 13,1 %. Myyntiä on alkanut hidastaa Euroopassa geneeristen vaihtoehtojen tulo markkinoille ja muilla alueilla Yhdysvaltojen dollarin heikentynyt kurssi.
   
  Orionin oikeudet Paclical Vet® -lääkkeeseen (paklitakseli) laajenivat kesäkuussa Euroopan laajuisiksi uuden, entistä laajemman lisenssisopimuksen myötä. Vaikuttava aine on syövän hoidossa käytetty solunsalpaaja, josta Oasmia on kehittänyt uudentyyppisen nanopartikkeliformulaation, jota se tutkii parhaillaan ihmisillä kolmannessa kliinisessä vaiheessa naisten munasarjasyövän hoitoon sekä koirien mastosytooman, erääntyyppisen ihosyövän hoitoon. Oasmia vastaa Paclical-lääkkeiden kliinisestä kehityksestä, rekisteröinneistä ja valmistuksesta.
   
  Fermion
  Lääkkeiden vaikuttavia aineita tuottavan Fermion-tulosyksikön liikevaihto tarkastelukaudella oli 19,4 (20,8) milj. EUR ja se laski 6,4 % vertailukaudesta. Yksikön liikevaihtoon vaikuttaa muita konsernin toimintoja voimakkaammin heikko Yhdysvaltojen dollarin kurssi. Yksikön liikevaihdosta on eliminoitu konsernin sisäisen liiketoiminnan vaikutus eli Fermionin lääkeainetoimitukset Orionin omaan käyttöön. Nämä kasvoivat vertailukaudesta huomattavasti.
   
  Kymmenen suurinta lääkevalmistetta
  Orionin kymmenen (10) suurimman lääkevalmisteen liikevaihto tarkastelukaudella oli 172,5 (162,1) milj. EUR ja se kasvoi 6,4 % vertailukaudesta. Kymmenen suurimman lääkevalmisteen osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli noin 51 % (50 %). Stalevon liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 17,7 % ja sen osuus koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli runsaat 21 %. Comtanin toimitukset Novartikselle vähenivät vertailukaudesta lähes 24 %. Nopeimmin kasvoivat sydänlääke Simdax® (levosimendaani), astmalääkkeiden Easyhaler-tuoteperhe, rintasyöpälääke Fareston® (toremifeeni) ja särkylääke Burana® (ibuprofeeni).
   
  Omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet
  Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto vuoden kahdelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 156,5 (147,2) milj. EUR ja niiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli noin 46 % (45 %). Nopeimmin kasvaneita tuotteita olivat Simdax, Easyhaler-tuoteperhe ja Fareston.
   
  Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
  Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 50,8 (47,5) milj. EUR, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 48,6 (45,6) milj. EUR. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 14,0 % (13,7 %).
   
  Konsernin tuotekehityksen painopiste on edelleen varhaisen vaiheen tutkimuksessa ja kumppanuuksia haetaan viimeistään kliinisen tutkimuksen kolmannessa vaiheessa, erityisesti Euroopan ulkopuolisissa myyntilupahankkeissa. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, sydänsairaudet ja tehohoito sekä urologiset ja onkologiset hoidot. Oman tutkimustoiminnan lisäksi Orionilla on useita tutkimusyhteistyökumppanuuksia muiden lääkeyhtiöiden ja lukuisten akateemisten yhteisöjen kanssa. Näitä koskevat lisenssisopimukset antavat Orionille jatkokehitys- ja markkinointioikeuksia työn tuloksena mahdollisesti syntyviin lääkeaihioihin.
   
  Orion on käynnistänyt hakuprosessin Yhdysvalloissa ja Euroopassa Stalevon (levodopa, karbidopa ja entakaponi) käyttöaiheen laajentamiseksi varhaisen vaiheen Parkinsonin taudin hoitoon. Hakuprosessi perustuu Orionin markkinointipartneri Novartiksen FIRST STEP -tutkimuksessa saamiin myönteisiin tuloksiin. Tutkimus tehtiin kahdeksassa maassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
   
  Orionin yhteistyössä Novartiksen kanssa tekemä STRIDE-PD -tutkimus täydentää FIRST STEP -tutkimusta. STRIDE PD -tutkimuksessa selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilaiden tahattomien liikkeiden eli dyskinesioiden ilmenemistä. Tutkimusta tehdään 14 maassa 747:llä Parkinsonin tautia sairastavalla potilaalla ja tuloksia tutkimusohjelmasta odotetaan näillä näkymin vuodenvaihteessa 2008-2009.
   
  Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä ovat meneillään kolmannen kliinisen vaiheen potilastutkimukset pitkäaikaisena, yli 24 tunnin infuusiona. Tarkoituksena on saada lääke rekisteröidyksi EU:ssa. Deksmedetomidiiniä verrataan MIDEX-tutkimuksessa midatsolaamiin ja PRODEX-tutkimuksessa propofoliin. Molempiin tutkimuksiin on suunniteltu rekrytoitavan 500 potilasta. Kesällä 2007 alkaneen tutkimusohjelman arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta. Lääke on jo markkinoilla mm. USA:ssa ja Japanissa tehohoitopotilaiden rauhoitteena, jota voidaan käyttää korkeintaan 24 tunnin pituisena infuusiona.
   
  LEVET-ohjelmassa tutkitaan levosimendaanin tehoa koirien sydänsairauksien hoidossa tavoitteena myyntiluvat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.
   
  Easyhaler -tuoteperheeseen on kehitteillä uusi budesonidi-formoteroli -yhdistelmävalmiste, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii puolestaan pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.
   
  Alfa2c -reseptorin antagonistin tutkimukset ovat ensimmäisessä kliinisessä vaiheessa. Tämän lääkeaihion prekliininen profiili sopii esimerkiksi skitsofrenian oireiden hoitoon. Muita mahdollisia indikaatioita ovat Alzheimerin tauti ja depressio.
   
  Varhaisen vaiheen tutkimuksessa on meneillään useita projekteja, joissa tutkimuskohteina ovat muun muassa selektiiviset androgeenireseptorin modulaattorit (SARM), eturauhassyöpä, neuropaattinen kipu, Parkinsonin tauti ja tehohoidon eri käyttöalueet.
   
  Uuden COMT-entsyymin estäjän kliiniset tutkimukset on päätetty lopettaa ohjelman edettyä ensimmäisen kliinisen vaiheen loppuun. Tutkimuksista saatujen kokonaistulosten perusteella todettiin, ettei kohteeksi valittu molekyyli olisi ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen jo markkinoilla oleviin COMT-entsyyminestäjiin verrattuna.
   
   
  Diagnostiikkaliiketoiminta
  Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 24,7 (22,1) milj. EUR ja se kasvoi 12,0 % vertailukaudesta. Samanaikaisesti liikevoitto 4,9 (5,0) milj. EUR pieneni 1,9 %. Hyvästä myynnin kehityksestä huolimatta tulos heikkeni hiukan, koska tulosyksikön panostuksia myyntiin ja tuotekehitykseen on lisätty.
   
  Orion Diagnostica -yksikössä myyntityö kohdentuu edelleen parhaiten kannattavaan tuotteistoon. Päätuotteita ovat QuikRead®-testit, joiden myynti kehittyi edelleenkin vahvasti. Laitteita voidaan käyttää mm. tulehduksen osoittamiseen verinäytteen CRP-arvon perusteella. Kevään aikana aloitettiin tuoteperheen uusimman tulokkaan, QuikRead® Strep A -testin lanseeraus myös Pohjoismaissa. Uudella testillä määritetään nielunäytteestä angiinaa aiheuttavaa streptokokki A -bakteeria. Myös kastolevytestien myynti kehittyi katsauskaudella vakaasti.
   
   
  Espoossa 5.8.2008
   
   
  Orion Oyj:n hallitus
   
   
   
  Orion Oyj
   
   
  Timo Lappalainen                       Jari Karlson
  Toimitusjohtaja                          Talousjohtaja

  Taulukko-osa
   
   
  KONSERNIN TULOSLASKELMA
   
  * Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.
   
   

  KONSERNIN TASE
   
  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   
   
   

  KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
   
   
   

   
   
   

  Liiketoimintakatsaukset
   
   

  Segmenttikohtaiset tiedot
   
   
   
   

  Tietoja Orion Oyj:n osakkeista
   
  OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 30.6.2008
   
   
   
  TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ 1.1.-30.6.2008
   
   
   
  OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
   
   
   

  Liitteet
  Konsernin rakenne
  Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta ja viisi tulosyksikköä:
 •          Lääkeliiketoiminta
 • o        Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet)
  o        Erityistuotteet (patenttisuojattomat, geneeriset reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  o        Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet tuotanto- ja kotieläimille)
  o        Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet)
 •          Diagnostiikkaliiketoiminta
 • o        Orion Diagnostica (diagnostiset testit).
   
  Katsauksen laatimisperiaatteet
  Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Laatimisperiaatteet ovat muuttuneet 1.1.2007 alkaen eläkevastuun kirjaamisen osalta. Lisäksi 1.1.2008 on otettu käyttöön seuraavat IFRIC-tulkintamuutokset:
  • IFRIC 11, IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
  • IFRIC 14,  IAS 9 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
  Näillä uusilla käyttöönotetuilla tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
   
  Tässä katsauksessa sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orion Oyj:n kotisivulla osoitteessa www.orion.fi/sijoittajille.
   
  Laatimisperiaatteen muutos etuuspohjaisen eläkevastuun kirjaamisessa
  1.1.2008 alkaen Orion-konserni soveltaa Orionin Eläkesäätiön kautta järjestetyn etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjanpidolliseen käsittelyyn IAS 19 'Työsuhde-etuudet' -standardin mukaista menettelyä, jossa työkyvyttömyyseläkevastuusta kirjataan velka vastaisten tapausten varalta.
   
  Ennen 1.1.2008 alkanutta tilikautta konserni sovelsi IAS 19 -standardin kohdan 130 mukaista menettelyä siten, että etuudesta aiheutuvat menot kirjattiin vasta silloin, kun työkyvyttömyyden aiheuttama tapahtuma oli sattunut.
   
  Laatimisperiaatteen muutosta on sovellettu IAS 8 -standardin 'Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset' kohtien 19 (b) ja 22 säännösten mukaisesti takautuvasti. Tällöin myös vertailutiedot aikaisemmilta kausilta on oikaistu uuden laatimisperiaatteen mukaisiksi.
   
  Laatimisperiaatteen muutoksen vaikutus vertailuvuoden tulokseen ja omaan pääomaan on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa. Oikaistut keskeiset tunnusluvut aikaisemmilta kausilta on esitetty alla olevassa taulukossa.
   
   

  OIKAISTUT TUNNUSLUVUT
   
   
   
  Tunnuslukujen laskentaperusteet
   
   
  Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailukaudelta.
  Osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu.
   
  Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
   
   

  Jakelu:
  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
  Tiedotusvälineet
   
  Julkaisija:
  Orion Oyj
  Orionintie 1A
  02200 Espoo
   
   
   
   
   

  Orion on innovatiivinen eurooppalainen lääke- ja diagnostiikkayritys, joka painottaa liiketoiminnassaan lääkehoitojen ja diagnostisten testien kehittämistä globaaleille markkinoille. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Konsernin liikevaihto vuodelta 2007 oli 683,6 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2007 lopussa noin 3 176 henkilöä. Orionin osakkeet on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.