Siirry pääsisältöön

Mentorointi ammatillisen kehittymisen tukena

Orionin mentorointiohjelmassa kokeneet ammattilaiset jakavat asiantuntemustaan kehittymishaluisille kollegoille keskinäisissä sparraushetkissä. Mentorointi kehittää osaamista ja antaa uusia näkökulmia työhön ja urakehitykseen.
Mentorointiohjelma-994x559.jpg

Mentorointi on vuorovaikutteinen oppimisen tapa, joka tähtää mentoroitavan eli aktorin ammatilliseen kehittymiseen. Mentorointi ei kuitenkaan ole vain yksisuuntaista tiedonsiirtoa vaan keskustelua, jossa molemmat, sekä mentori että aktori, pääsevät laajentamaan osaamistaan.  
 
Mentoroinnin myötä aktori:

  • saa tukea ja uutta tietoa ammattitaidon kartuttamiseen.
  • oppii luottamaan omiin vahvuuksiin ja käyttämään niitä urallaan hyödyksi.
  • laajentaa ammatillista verkostoaan. 

Mentoriohjelmassa mentori:

  • tarjoaa asiantuntemustaan, kokemuksiaan ja verkostojaan aktorin käyttöön.
  • oppii jäsentämään tietotaitoaan ja saa valmiuksia valmennus- ja esimiestyöhön.
  • saa aktorin kautta työhönsä uusia, raikkaita näkökulmia. 

Mentorointiohjelma osa Orionin työnantajalupausta

Orionin työnantajalupauksessa sitoudutaan tarjoamaan henkilöstölle monipuolisia ura- ja kehittymismahdollisuuksia, jotka tukevat innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja elämänlaadun parantamista. Mentoriohjelma on osa tätä lupausta. 
 
”Meillä Orionissa on paljon osaamista ja asiantuntemusta, jota voi jakaa mentoroinnin avulla. Orionissa on ollut mentorointia jo toistakymmentä vuotta, ja kokemukset ovat olleet hyviä”, sanoo Team Leader Learning Solutions Susanna Sevón-Laakso
 
Mentoroinnin ydintä ovat aktorin ja mentorin väliset keskustelut. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Oman osaamisen tunnistaminen, uran suuntaaminen, arvojen mukainen työ, esihenkilötyö, liiketoimintaymmärryksen kasvattaminen ja verkostoitumisen tuki ovat yleisiä teemoja. Mentorointi antaa myös mentorille mahdollisuuden oppia uutta ja saada uusia ja näkökulmia ja energiaa omaan työhön. 

HR-konsultti Laura Haapamäki: ”Mentorointi syvensi ja laajensi osaamistani” 

HR-konsultti Laura Haapamäki hakeutui mentorointiohjelmaan vahvistaakseen tietämystään Orionin eri toiminnoista ja voidakseen sparrailla kokeneen orionilaisen kanssa omaa urakehitystä tukevia teemoja. Parikseen Laura sai Head of Operations Juho Hellmanin
 
”Mentoroinnin myötä oma ammattitaitoni on syventynyt ja olen oppinut arvokkaita asioita mm. esihenkilötyöstä. Saadut opit rohkaisevat hakeutumaan omalla uralla eteenpäin”, Laura kertoo. 

Mentorointitapaamisten agendat sovittiin yhteisesti määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Ennen tapaamisia Hellman keräsi aiheisiin liittyen esimerkkejä työelämästä ja haastoi Haapamäkeä pohtimaan niiden kautta tosielämän haasteita. Vuorovaikutus tapaamisissa oli avointa, keskustelut monipuolisia ja yhteinen innostuminen sai sparrailuajan lentämään siivillä. 
 
”Mentorointi on hieno mahdollisuus oman osaamisen laajentamiseen. Luottamuksellisessa ilmapiirissä oli helppo kysyä ja saada arvokkaita näkökulmia kokeneemmalta ammattilaiselta”, Haapamäki sanoo. 
 
”Ohjelma toi työarkeen vaihtelua, lisäenergiaa, motivaatiota ja merkityksellisyyttä. Myös oma tietotaito jäsentyi, kun ammensi ajatuksiaan toiselle”, Hellman lisää.

Senior Scientist Deepika Dhaware: ”Inspiroiduin keskusteluista ja opin tunnistamaan vahvuuksiani”

Business Manager Anna Pitkäsen ja Senior Scientist Deepika Dhawaren mentorointiohjelma on sisältänyt pulppuavaa puhetta, kysymyksiä, vastauksia, inspiroitumista ja uusia näkökulmia. Mentorointitapaamiset ovat olleet lämminhenkisiä ja ne ovat haastaneet Pitkästä ja Dhawarea ajattelemaan työtään eri näkökulmista ja verkostoitumaan entistä laajemmin.  
 
Deepikaa veti mentorointiin halu tutustua orionilaisiin oman organisaation ulkopuolelta ja kiinnostus oman ymmärryksen laajentamiseen Orionin toiminnoista. 
 
”Minua kiinnosti, millainen lääkkeen matka kokonaisuudessaan Orionilla on”, Dhaware sanoo. 
 
Mentorointi auttoi Dhawarea myös tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Hänen mielestään mentorointi on hyvä tapa välittää osaamista kollegalta toiselle, sillä siinä pääsee kurkistamaan syvälle toisen työhön ja ajattelutapaan.  
 
Myös Pitkänen on mentorina samaa mieltä: 
 
”On hyödyllistä päästä tutustumaan kollegoihin, jotka työskentelevät eri organisaatioissa ja joilla on erilaiset taustat ja vastuut. Olen mentoroinnin kautta saanut uusia näkökulmia sekä ajatteluuni että työhöni”, Pitkänen kertoo.