Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2015

ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 29.4.2015 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1-3/2015

Orionin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 260 miljoonaa euroa (245 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi-maaliskuussa).

 • Liikevoitto oli 83 (67) miljoonaa euroa.
 • Voitto ennen veroja oli 83 (66) miljoonaa euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 38 % (39 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (39 %).
 • Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 57 % (47 %).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,47 (0,37) euroa.
 • Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,38 (0,30) euroa.
 • Näkymäarvio vuodelle 2015 päivitettiin katsauskauden jälkeen. Orion arvioi vuoden 2015 liikevaihdon laskevan hieman vuodesta 2014 ja liikevoiton arvioidaan ylittävän 230 miljoonaa euroa.

ORIONIN AVAINLUKUJA KATSAUSKAUDELTA

  1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto, milj. EUR 259,9 245,0 +6,1 % 1 015,3
Ulkomaantoiminta, milj. EUR 181,5 174,6 +4,0 % 719,8
  % liikevaihdosta 69,8 % 71,3 %   70,9 %
Liikevoitto, milj. EUR 83,1 67,4 +23,3 % 272,4
  % liikevaihdosta 32,0 % 27,5 %   26,8 %
Voitto ennen veroja, milj. EUR 82,7 66,5 +24,4 % 267,8
  % liikevaihdosta 31,8 % 27,1 %   26,4 %
Tuloverot, milj. EUR 17,0 13,9 +22,5 % 56,6
T&K-kulut, milj. EUR 25,1 26,3 -4,6 % 106,2
  % liikevaihdosta 9,7 % 10,7 %   10,5 %
Investoinnit, milj. EUR 8,0 16,1 -50,1 % 57,1
  % liikevaihdosta 3,1 % 6,6 %   5,6 %
Taseen loppusumma, milj. EUR 1 070,3 1 026,9 +4,2 % 1 001,5
Omavaraisuusaste, %  

38,1 %
38,9 %   52,3 %
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -20,3 % -0,1 %   -4,7 %
Korollinen vieras pääoma, milj. EUR 230,7 253,9 -9,2 % 234,5
Koroton vieras pääoma, milj. EUR 437,8 381,0 +14,9 % 252,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset, milj. EUR 312,2 254,3 +22,8 % 258,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 50,4 % 38,9 %   36,6 %
Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 57,4 % 46,5 %   41,1 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,47 0,37 +24,8 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,47 0,37 +24,8 % 1,50
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,38 0,30 +24,3 % 1,72
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,85 2,79 +2,4 % 3,66
Henkilömäärä kauden lopussa 3 418 3 482 -1,8 % 3 450
Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 418 3 485 -1,9 % 3 493
Palkat ja muut henkilöstökulut, milj. EUR 54,3 54,7 -0,8 % 219,2

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

"Vuosi alkanut vahvasti"

"Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi hieman ja liikevoitto oli selvästi vertailukautta korkeampi.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kehittyi edelleen hyvin. Alkuperälääkkeistä Easyhaler®-tuoteperhe ja Dexdor® jatkoivat vahvaa kasvuaan. Myös pitkään markkinoilla olleet Simdax® ja Comtan® lisäsivät myyntiään edellisvuoteen verrattuna. Stalevo® ja Precedex® menettivät edelleen myyntiä geneerisen kilpailun seurauksena, mutta muiden alkuperälääkkeiden hyvä kehitys pystyi korvaamaan tämän liikevaihdon laskun, ja kokonaisuutena Alkuperälääkkeet-liiketoimintayksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Eläinlääkkeet-tulosyksikön selvä kasvu johtuu pääosin eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteoikeuksien myyntiin liittyvästä maksusta.

Liikevoiton kasvu johtuu osittain hyvin kehittyneestä myynnistä, mutta erityisesti bruttokatteen noususta. Hieman laskeneiden tuotantokustannusten lisäksi katetasoa ovat alkuvuonna parantaneet valuuttakurssimuutokset.

Kuten jo tilinpäätöstiedotteessa kerroimme, käynnistimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) sekä essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106).

Olemme myös aloittaneet kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella TRPA1-ionikanavan potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Kliinisen lääkekehitysputkemme vahvistuminen jatkuu, kun aloitamme kliinisen vaiheen II tutkimukset amyotrofista lateraaliskleroosia eli ALS-tautia sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Muut tutkimushankkeemme etenivät suunnitellusti katsauskaudella.

Hyvän alkuvuoden seurauksena päivitimme katsauskauden jälkeen näkymäarviomme vuodelle 2015. Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen Saksan ulkopuolelle ei vielä vaikuttanut merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen lukuihin. Tasaisesti kasvavat liiketoiminta-alueet kuten Erityistuotteet, Dexdor ja Easyhaler-tuoteperhe eivät kuluvana vuonna pysty täysin korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevon geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Arvioimme vuoden 2015 liikevaihdon olevan hieman alempi kuin vuonna 2014. Liikevoiton arvioimme ylittävän 230 miljoonaa euroa. Näkymäarviomme perusteluineen löytyy tämän katsauksen osioista 'Näkymäarvio vuodelle 2015' ja 'Näkymien perustelut'.

Katsauskauden tapahtumia

2.3. Orion luovutti yhteensä 141 949 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2012-2014 ja 2014 maksettavina osakepalkkioina.

24.3. Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

24.4. Orion paransi näkymäarviotaan vuodelle 2015.


Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Tulosjulkistuksen yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi tänään keskiviikkona 29.4.2015 klo 13.30 Hotel Kämpissä, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, Helsinki. Toimitusjohtaja Timo Lappalainen alustaa katsauksesta englanniksi.

Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä Orionin kotisivujen kautta osoitteessa www.orion.fi/sijoittajat. Alustuksen jälkeen voi esittää kysymyksiä puhelimitse sekä suomeksi että englanniksi.

Puhelinkonferenssin tunnus on 952732 ja puhelinnumerot konferenssiin osallistumiseksi ovat:

Suomi:           +358 (0)9 2313 9201
Ruotsi:           +46 (0)8 5052 0110
Iso-Britannia:   +44 (0)20 7162 0077
Yhdysvallat:    +1 334 323 6201

Tallenne tiedotustilaisuudesta

Englanninkielinen webcast-tallenne tiedotustilaisuudesta sekä suomenkielinen nauhoite toimitusjohtajan katsauksesta julkaistaan Orionin kotisivuilla keskiviikon 29.4.2015 aikana.

 
Taloudellisten katsausten materiaalit

Taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä alkaen saatavilla osoitteesta www.orion.fi/sijoittajat. Kotisivulla olevalla lomakkeella voi myös rekisteröityä Orionin tiedotteiden tilaajaksi.


Orionin kalenterissa 2015

Pääomamarkkinapäivä 2015 ti 26.5.2015
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 ti 28.7.2015
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015 ti 27.10.2015

                                                                

Lisätietoja katsauksesta

Jari Karlson, talousjohtaja                          puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen, viestintäpäällikkö             puh. 010 426 2721 / GSM 050 966 2721

http://www.orion.fi
http://www.orion.fi/sijoittajat

Taloudellinen katsaus tammi-maaliskuulta 2015

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 260 miljoonaa euroa (245 miljoonaa euroa vuoden 2014 tammi-maaliskuussa). Valuuttakurssien nettovaikutus oli 8 miljoonaa euroa positiivinen.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 244 (229) miljoonaa euroa. Orionin Stalevo® (karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi) Parkinson-lääkkeiden liikevaihto laski 10 % ja oli yhteensä 42 (47) miljoonaa euroa. Tämä oli 17 % (21 %) lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Lääkeliiketoiminnan muun kuin Stalevo® ja Comtess®/Comtan® -tuotteiston liikevaihto ilman etappimaksuja oli 197 (182) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 16 (16) miljoonaa euroa.

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 83 (67) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 23 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 5 (0) miljoonaa euroa.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 81 (67) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 22 %. Etappimaksujen osuus liikevoitosta oli 5 (0) miljoonaa euroa. Tuotemyynnin bruttokateprosentti kasvoi hieman laskeneiden tuotantokustannusten sekä valuuttakurssimuutosten ansioista.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,0 (2,6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 55 % johtuen pääosin valuuttakurssien muutoksista ja myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 47 (46) miljoonaa euroa

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 25 (26) miljoonaa euroa. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (11 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 23 (24) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin 'Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Hallinnon kulut olivat 12 (9) miljoonaa euroa.

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut, jotka syntyivät lähinnä valuuttasuojauksista, heikensivät tulosta 2 (0) miljoonaa euroa.
 

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 83 (66) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,47 (0,37) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,47 (0,37) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 2,85 (2,79) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 50 % (39 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 57 % (47 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -20 % (0 %), ja omavaraisuusaste oli 38 % (39 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.3.2015 oli 669 (635) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 231 (254) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 206 (229) miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma sisältää sekä 2014 että 2015 maaliskuussa omasta pääomasta irronneet, mutta vasta huhtikuun alussa maksetut osingot (183 miljoonaa euroa).

Kauden lopussa konsernin rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset olivat 312 (254) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta oli 63 (59) miljoonaa euroa. Rahavirran kasvu johtui parantuneesta liikevoitosta. Käyttöpääomaan sitoutui alkuvuonna hieman ennemmän rahaa kuin vertailukaudella.

Investointien rahavirta oli -10 (-16) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -4 (-4) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 8 (16) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 7 (15) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden osuus 1 (1) miljoonaa euroa.

 

Uusi, 24.4.2015 annettu näkymäarvio vuodelle 2015

Liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 230 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Aiempi, 4.2.2015 annettu näkymäarvio vuodelle 2015

Liikevaihto on hieman alempi kuin vuonna 2014 (vuonna 2014 liikevaihto oli 1 015 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan ylittävän 200 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja (vuonna 2014 konsernin investoinnit olivat 57 miljoonaa euroa).

Näkymien perustelut

Orionin yhtenä taloudellisena tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen. Tasaisesti kasvavat liiketoiminta-alueet kuten Erityistuotteet, Dexdor® ja Easyhaler®-tuoteperhe eivät kuluvana vuonna pysty täysin korvaamaan muutamien nopeiden muutosten, kuten Stalevo®-tuotteen geneerisen kilpailun laajentumisen Euroopassa, Precedex®-rojaltien laskun sekä etappimaksujen ajoittumisen, aiheuttamaa liikevaihdon ja liikevoiton laskua. Muun muuassa näiden syiden vuoksi liikevaihdon ei arvioida kasvavan vuonna 2015. Liikevoiton arvioidaan kuitenkin pysyvän taloudellisten tavoitteiden mukaisella yli 20 prosentin tasolla liikevaihdosta. Stalevon ja Precedexin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten arvioidaan tasaantuvan vuonna 2016, jolloin muiden alueiden kasvu alkaa vaikuttaa positiivisesti koko yhtiön kehitykseen.

Orionin Parkinson-lääkkeitä ovat Comtess®, Comtan® ja Stalevo®. Geneerinen kilpailu näiden osalta alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2012, ja vuonna 2014 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden 169 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta oli noin 12 miljoonaa euroa. Euroopassa pääosa liikevaihdosta on tullut Stalevosta. Myynniltään selvästi pienempien Comtess- ja Comtan-valmisteiden osalta geneerinen kilpailu alkoi jo vuonna 2013. Ensimmäiset Stalevon geneeriset myyntiluvat Euroopassa myönnettiin Saksassa, ja geneerinen kilpailu alkoi siellä vuonna 2014. Kilpailun oletetaan laajenevan Euroopassa vuoden 2015 kuluessa ja alentavan Orionin Stalevo-myyntiä. Vuonna 2014 Euroopan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 111 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntimääriin kuluvana vuonna.

Yhdysvalloissa kaksi kilpailevaa yhtiötä sai myyntiluvan omille geneerisille versioilleen Precedexistä elokuussa 2014. Lisäksi Sandozin kanssa aiemmin tehtyä sopimusta muutettiin syyskuussa 2014 siten, että myös Sandoz pääsi myymään geneeristä tuotettaan aiemmin kuin alun perin oli sovittu. Näiden muutosten seurauksena Orionin Precedexistä saamat rojaltit laskivat. Ne olivat vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla 10 miljoonaa, joka on 64 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 lasku jatkuu, ja rojaltit ovat selkeästi pienemmät kuin vuonna 2014.

Muiden keskeisten alkuperälääkkeiden Dexdorin ja Easyhaler-tuoteperheen myynnin arvioidaan jatkavaan kasvuaan. Simdax®-tuotteen molekyylipatentti päättyy syyskuussa 2015, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan olennaisesti tuotteen myyntiin alkaneena vuonna.

Geneeristen tuotteiden osuus Orionin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja hintakilpailu on jatkunut kireänä monilla markkinoilla. Orionille tärkeimmällä geneerisellä markkinalla Suomessa kilpailu jatkuu kireänä myös vuonna 2015. Tuotelanseeraukset tukevat kuitenkin edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Yhteistyösopimukset muiden lääkeyhtiöiden kanssa ovat olennainen osa Orionin liiketoimintamallia. Näihin sopimuksiin liittyy usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joita vuonna 2014 oli 39 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä etappimaksuja oli 5 miljoonaa euroa. Näiden maksujen sekä ajallinen että määrällinen ennakointi on vaikeaa. Jo tehtyihin sopimuksiin liittyvät mahdolliset tulevat maksut on joissain tapauksissa sidottu esimerkiksi tutkimushankkeiden etenemiseen tai saatuihin tuloksiin, joita ei tiedetä ennen tutkimusten valmistumista. Toisaalta uusien sopimusten tekeminen on yleensä prosessi, jonka aikataulua tai lopputulosta ei tiedetä ennen sopimuksen lopullista allekirjoitusta.

Vuonna 2012 aloitetut tulevan kasvun, toimitusvarmuuden sekä laatutason kehittämiseksi ja varmistamiseksi tehtävät investoinnit ja niihin liittyvät tuotannon uudelleenjärjestelyt saadaan pääosin valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Niillä ei enää oleteta olevan olennaisia, tuotantokapasiteettia laskevia sekä tuotantokustannuksia nostavia vaikutuksia. Uudelleenjärjestelyjen osana tuotantotehokkuuden nostamiseksi käynnistettyjen hankkeiden arvioidaan parantavan tuottavuutta asteittain vuodesta 2015 alkaen.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2015 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana. Markkinointikuluihin aiemmin kirjatut Simdax-oikeuksien takaisinhankintaan liittyneet rojaltien maksut AbbVielle päättyivät huhtikuussa 2014. Vuonna 2013 rojalteja maksettiin noin 10 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 vielä noin 3 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehityskulut ovat hieman suuremmat kuin vuonna 2014. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2015 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, minkä vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa. Kulujen kertymään vaikuttavat olennaisesti myös kumppanuusrakenteet sekä se, miten syntyvät kustannukset jaetaan Orionin ja yhteistyökumppaneiden kesken. Esimerkiksi ODM-201-tutkimuksen kuluista Bayer maksaa suurimman osan.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti laskee vuonna 2015 geneerisen kilpailun seurauksena. Kilpailun vaikutukset on jo sisällytetty kuluvan vuoden näkymäarvioon. Stalevon geneerisen kilpailun alkamisen ajankohtaan ja voimakkuuteen Euroopassa liittyy edelleen kuitenkin epävarmuutta, jolla saattaa olla olennainen vaikutus tässä vaiheessa tehdyn arvion tarkkuuteen. Vuoden 2015 loppuun mennessä kilpailun oletetaan laajentuvan Euroopassa ja siten vaikuttavan alentavasti Stalevon myyntiin.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella muun muassa sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Parkinson-lääkkeiden toimitukset suurimmalle yhteistyökumppanille Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia. Lisäksi Novartis-toimitusten arvoon vaikuttavat markkinahintojen sekä valuuttakurssien kehitys.

Valuuttakurssiriskistä merkittävä osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa. Japanin jenin kurssikehityksen merkitys on myös kasvanut Parkinson-lääkkeiden Japanin myynnin kasvun myötä. Vuonna 2014 Venäjän ruplan nopea ja voimakas heikentyminen loppuvuonna aiheutti negatiivista valuuttakurssivaikutusta. Venäjän myynnin osuus koko Orionin liikevaihdosta ei kuitenkaan ole merkittävä.

Orionin tuotantokapasiteetin tämänhetkinen korkea käyttöaste sekä laaja tuotevalikoima saattavat aiheuttaa riskejä toimitusvarmuudelle sekä tekevät vaaditun erittäin korkean laatutason ylläpitämisen aiempaa haastavammaksi. Eri maiden viranomaiset ja keskeiset asiakkaat suorittavat lääkkeiden kehityksen ja valmistuksen säännöllisiä ja yksityiskohtaisia tarkastuksia. Mahdollisesti vaadittavien korjaavien toimenpiteiden tekemisellä voi olla ainakin väliaikaisia, toimitusvarmuutta heikentäviä ja kustannuksia nostavia vaikutuksia.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen. Viimeisen eli kolmannen kliinisen vaiheen tutkimukset Orion tekee yleensä yhteistyössä muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyösuhteiden aloittamisella ja rakenteella on myös olennainen vaikutus tutkimusprojektien aikatauluun ja kustannustasoon.

Orionin liiketoimintamalliin kuuluu merkittävänä osana yhteistyöjärjestelyt. Näihin järjestelyihin liittyviin mahdollisiin yhteistyö- ja lisenssisopimuksiin sisältyy myös usein liikevaihtoon kirjattavia maksuja, joilla voi olla olennainen vaikutus Orionin tulokseen. Vuonna 2014 näitä maksuja saatiin yhteensä 39 miljoonaa euroa, joka on selvästi enemmän kuin Orionin keskimäärin aikaisempina vuosina saamat maksut. Maksut saattavat olla sidottu tiettyihin tutkimushankkeiden tai myynnin kehitykseen liittyviin ehtoihin, joiden toteutumiseen tai toteutumisen ajankohtaan liittyy aina epävarmuustekijöitä.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.3.2015 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 40 412 981 (42 022 816) kappaletta ja B-osakkeita 100 844 847 (99 235 012) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Maaliskuun 2015 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.3.2015 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 908 676 751 (939 121 667) ääntä.

Orionilla oli maaliskuun 2015 lopussa 51 872 (55 473) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen
B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Osakkeita ei muunnettu yhtään kappaletta tammi-maaliskuussa 2015.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2015 oli 3 695 miljoonaa euroa.

NASDAQ Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla.

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 19.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään sekä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta että osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hankintavaltuutus on käytetty vuoden 2013 aikana. Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutuksien ehdot on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 19.3.2013.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionilla on voimassa konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, josta on tiedotettu 5.2.2013 annetulla pörssitiedotteella.

Orion luovutti 2.3.2015 yhteensä 141 949 kpl yhtiön hallussa ollutta Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin kuuluville, Orion-konsernin palveluksessa oleville henkilöille ansaintajaksoilta 2012-2014 ja 2014 maksettavina osakepalkkioina.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli maaliskuun 2015 lopussa 51 872 (55 473) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 42 % (45 %) ja kaikista äänistä 62 % (62 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 55 (49) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 39 % (35 %) ja 8 % (7 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli maaliskuun 2015 lopussa 427 716 (569 665) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,05 % (0,06 %).

Yhtiökokouksen päätöksiä

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 24.3.2015. Yhtiökokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1-31.12.2014

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2014.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 30.3-2.4.2015 on hankittu Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30 400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20 400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15 200 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö, joka ilmoitti, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-maaliskuussa 2015 oli 3 418 (3 485). Maaliskuun 2015 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 418 (3 482) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 745 (2 797) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 673 (685) henkilöä.

Palkat ja muut henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2015 olivat yhteensä 54 (55) miljoonaa euroa.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa koskien patenttia nro 6,716,867

Orion, Hospira, Inc., Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (entinen Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd.) ja Gland Pharma Ltd. ovat solmineet sovintosopimuksen koskien patentinloukkausoikeudenkäyntiä, jonka Orion ja Hospira aloittivat vuonna 2010 Yhdysvalloissa puolustaakseen yhteistä patenttiaan nro 6,716,867, joka suojaa Precedex® -nimistä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkettä.

Yhdysvalloissa on edelleen vireillä patenttia nro 6,716,867 koskevia loukkausoikeudenkäyntejä, joissa kantajina ovat Orion ja Hospira. Nämä oikeudenkäynnit eivät kuitenkaan ole Orionille nykyisessä markkinatilanteessa eivätkä kustannuksiltaan olennaisia, joten Orion ei enää jatkossa tiedota näistä.

Orion-konserniin kuuluvia yhtiöitä on lisäksi osapuolena muissa oikeusriidoissa, joita ei kuitenkaan pidetä konsernin kannalta merkittävinä oikeudellisina asioina.

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2015 oli yhteensä 521 (513) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2015 oli yhteensä 63 (59) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   2014 2013 Muutos %
Yhdysvallat USD 816 765 +7 %
Eurooppa TOP 5 EUR 992 985 +1 %
Japani EUR 507 495 +2 %
         
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2014 (1/2014-12/2014)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   2014 2013 Muutos %
Yhdysvallat USD 108 144 -25 %
Eurooppa TOP 5 EUR 144 152 -5 %
Japani EUR 54 55 -2 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2014 (1/2014-12/2014)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD   2014 2013 Muutos %
Yhdysvallat USD 17 31 -45 %
Eurooppa TOP 5 EUR 123 130 -5 %
Japani EUR 54 55 -2 %
Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2014 (1/2014-12/2014)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Japanissa jenin kurssin heikkenemisestä. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 12 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 346 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (371 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 7 %. Myynnistä suurin osa eli 280 (310) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti laski 10 %. Myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta, joka alkoi Yhdysvalloissa elokuussa 2014.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan  509 (494) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 28 (22) miljoonaa euroa joulukuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 28 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 245 (229) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 81 (67) miljoonaa euroa, josta etappimaksujen osuus oli 5 (0) miljoonaa euroa. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 33 % (29 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 110 (108) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 45 % (47 %).
 

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin. Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 89 (88) miljoonaa euroa.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi). Niiden yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 42 (47) miljoonaa euroa, ja se laski 10 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeillä on useita geneerisiä kilpailijoita. Euroopassa Comtess- ja Comtan-tuotteilla on useita geneerisiä kilpailijoita. Stalevon osalta geneerinen kilpailu alkoi Saksassa vuonna 2014, ja kilpailu on alkanut laajentua Euroopassa.

Parkinson-lääkkeiden myynnin jakauma:

milj. EUR 1-3/2015 1-3/2014 Muutos %
Stalevo-toimitukset Novartikselle 20 19 +4 %
Comtan-toimitukset Novartikselle 10 7 +43 %
Orionin Stalevo-myynti 11 20 -42 %
Orionin Comtess-myynti 2 2 -16 %

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 13 (11) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 19 %.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 12 (8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 59 %. Kasvu johtuu pitkään markkinoilla olleiden monotuotteiden hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteperheen uuden Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteen (budesonidi-formoteroli) myynnistä. Bufomix Easyhalerin myynti tammi-maaliskuussa 2015 oli 3 (0) miljoonaa euroa. Tuote sai katsauskaudella kansallisen myyntiluvan Kreikassa, ja myyntilupa-hakemuksen kansallinen käsittelyprosessi on meneillään vielä Italiassa. Bufomix Easyhalerin myynti on käynnistynyt yli kymmenessä maassa, mutta koska kyseessä ei ole apteekeissa geneerisen vaihdon piirissä oleva tuote, on kasvu varsinkin lanseerausvaiheessa tavallisia geneerisiä tuotteita hitaampaa.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 5 (9) miljoonaa euroa, ja se laski 49 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta suurin osa on tullut Yhdysvalloista, jossa geneerinen kilpailu alkoi elokuussa 2014.

Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 11 (8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 40 %.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista sekä biosimilaareista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 kasvoi 6 % ja oli 109 (102) miljoonaa euroa. Geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti laski 9 % ja oli 6 (7) miljoonaa euroa. Muun tuotteiston myynti kasvoi 8 %.

Erityistuotteet-tulosyksikön tärkeimmät markkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia sekä itäinen Eurooppa ja Venäjä. Suomessa tulosyksikön myynti tammi-maaliskuussa 2015 oli 65 (61) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Orion onnistui kasvattamaan myyntiään etenkin reseptilääkkeissä. Skandinaviassa myynti kasvoi 20 prosenttia 15 (12) miljoonaan euroon ja itäisessä Euroopassa sekä Venäjällä myynti kasvoi 2 %, ja oli 12 (11) miljoonaa euroa. Myynnin euromääräiseen kehitykseen itäisessä Euroopassa ja Venäjällä vaikutti heikentävästi ruplan kurssin lasku. Paikallisessa valuutassa myynti Venäjällä kasvoi.

Muun muassa reuman hoitoon tarkoitetun Remsima®-valmisteen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 3 (1) miljoonaa euroa. Remsima on Orionin yhteistyökumppanin kehittämä ja valmistama biosimilaari infliksimabi, jonka markkinointioikeudet Orionilla on Suomessa, Skandinaviassa ja Virossa.

Eläinlääkkeet

Pohjoismaissa ja osassa itäistä Eurooppaa Orion myy itse eläinlääkkeitä, ja muilla alueilla yhtiö toimii partnerien kautta. Lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden muiden yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Orionin Eläinlääkkeet-yksiköllä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa.

Tulosyksikön liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 22 (15) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 40 %. Kasvu johtuu pääosin eläinrauhoite-tuoteperheen hyvästä myynnin kehityksestä sekä tuoteoikeuksien myynnistä kirjatusta kertaluonteisesta etappimaksusta. Tulosyksikön liikevaihdosta 32 % (32 %) eli 7 (5) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoite-tuoteperheen myynnistä. Tuoteperheeseen kuuluvat Orionin eläinrauhoitteet Dexdomitor® (deksmedetomidiini), Domitor® (medetomidiini) ja Domosedan® (detomidiini) sekä rauhoitteiden vastavaikuttaja Antisedan® (atipametsoli).

Katsauskauden lopulla Orionin omistama Morrr Oy julkaisi Suomessa ja Ruotsissa kokeiluversion lemmikinomistajille suunnatusta digitaalisesta Morrr®-palvelusta (www.morrr.com). Kansainväliseksi tähtäävän palvelun tavoitteena on saattaa lemminkinomistajat sekä heille palvelujaan tarjoavat ammattilaiset yhteen. Morrr auttaa kotieläinten omistajia löytämään parhaat palvelut ja tuotteet lemmikeilleen, ja ammattilaisille Morrr tarjoaa markkinointikanavan palveluilleen ja tuotteilleen.

Fermion

Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön, ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Muille lääkeyhtiöille Fermion valmistaa geneerisiä lääkeaineita sekä tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita uusien vaikuttavien lääkeaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön tammi-maaliskuussa 2015 oli 15 (15) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä. Arto Toivonen aloitti 1.1.2015 Fermionin toimitusjohtajana.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut tammi-maaliskuussa 2015 olivat 25 (26) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 23 (24) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (11 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Bayer aloittivat vuonna 2014 maailmanlaajuisen yhteistyön kokeellisen, uuden suun kautta otettavan androgeenireseptorin estäjän (ODM-201) kehitystyössä ja kaupallistamisessa. ODM-201 on kliinisessä kehityksessä eturauhassyöpäpotilaiden hoitoon. Bayer sekä Orion ovat aloittaneet yhdessä kliinisen Faasi III -tutkimuksen arvioidakseen edelleen ODM-201:n tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeetön kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nm-CRPC).

Orionilla on meneillään hanke Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää flutikasoni-salmeteroli -yhdistelmävalmistetta Euroopan markkinoille. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orionilla on meneillään lisätutkimukset Bufomix Easyhaler®-yhdistelmävalmisteella (budesonidi-formoteroli). Tavoitteena on saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä. Yhdistelmävalmisteessa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion jatkaa yhteistyössä Janssen Pharmaceuticals Inc. -yhtiön kanssa Alzheimerin taudin oireiden hoitoon tarkoitetun alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehitystyötä. Orionin toteuttamassa ensimmäisessä kliinisen vaiheen IIa-tutkimuksessa selvitettiin myönteisin tuloksin lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin tautiin liittyvien kognitiivisten ja käytösoireiden hoidossa. Vuoden 2014 aikana Orion ja Janssen keskittyivät lääkkeen koostumuksen optimointiin, ja Orion valmistautuu aloittamaan lääkeaihiolla uuden kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen.

Orion on aloittamassa kliinisen vaiheen II tutkimukset amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Levosimendaani sitoutuu selektiivisesti troponiini C:hen lisäten sydän- ja luurankolihasten kalsium-herkkyyttä. Olemassa olevat tutkimukset osoittavat, että levosimendaani voi tukea pallealihaksen ja siten hengitysfunktion toimintaa sekä muiden luurankolihasten voimaa ja kestävyyttä ALS-potilailla.

Orion valmistautuu aloittamaan kliinisen vaiheen II tutkimukset uudella COMT-estäjällä (ODM-104), joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten ja farmakokineettisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi.

Orionilla on meneillään kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-203 hidastaa tiettyjen kiinteiden syöpäkasvaimien kehitystä.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset ainutlaatuisella kokeellisella CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-204 hidastaa kastraatioresistentin eturauhassyövän (CRCP) etenemistä.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset essentiaalin vapinan oireiden lieventämiseen tarkoitetulla GABA-B-reseptorin positiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-106). Prekliinisten tutkimustulosten perusteella ODM-106 voi lieventää essentiaalin vapinan, Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan sekä levodopan aiheuttamien pakkoliikkeiden oireita Parkinsonin-taudin potilailla ilman rauhoittavaa vaikutusta.

Orion on aloittanut kliinisen vaiheen I turvallisuustutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla uudella potentilla, selektiivisellä ja palautuvalla TRPA1-ionikanavan negatiivisella allosteerisella säätelijällä (ODM-108). Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-108 ei tehokkaalla annoksella aiheuttanut sedaatiota, ja lisäksi molekyyli on optimoitu hyvin imeytyväksi.

Orionin kumppani Tenax Therapeutics, Inc. (entinen Oxygen Biotherapeutics, Inc.) kehittää ja kaupallistaa levosimendaania Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille uuteen sydän- ja verisuoni-indikaatioon, sydänleikkaukseen liittyvän matalan minuuttivirtauksen oireyhtymän eli sydänlihaslaman (low cardiac output syndrome) estoon. Yhtiöllä on meneillään kliinisen vaiheen III tutkimus tähän indikaatioon. Lisäksi yhtiö tutkii mahdollisuutta saada lisäindikaatio levosimendaanille septiseen sokkiin.

Orionin kumppani Recro Pharma, Inc. kehittää nenään annosteltavaa deksmedetomidiinia kivun hoitoon. Recrolla on meneillään kliinisen vaiheen IIb tutkimus potilailla, jotka kärsivät leikkauksen jälkeisistä kivuista.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. keskushermostosairauksia, syöpää ja neuropaattista kipua.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2015 oli 16 (16) miljoonaa euroa.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti kasvoi edelleen. Katsauskaudella jatkettiin vuoden 2014 lopulla myyntiin vapautettujen Orion GenRead® -testisysteemin ensimmäiset tuotteiden, laitteen ja C. difficile -testin lanseerausta. C. Difficile-testillä todetaan antibioottihoidon yhteydessä esiintyvä Clostridium difficile -suolistoinfektio. Orion GenRead® perustuu nukleiinihappoja monistavaan isotermaaliseen SIBA®-teknologiaan.

Katsauskaudella QuikRead go® Feeder -instrumentille saatiin CE-merkintä, mikä sallii tuotteen myynnin aloittamisen myös EU:n alueella. QuikRead go Feeder automatisoi ja nopeuttaa QuikRead go -laitteilla tehtävää mittausta. Se on tarkoitettu terveydenhuollon toimipaikkoihin, joissa käsitellään paljon näytteitä ja mittauksia tehdään jatkuvasti.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,0 (2,6) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 55 %. Kasvu johtuu pääosin valuuttakurssien muutoksista ja myydyn tuotteiston suotuisasta katerakenteesta.

Espoossa 29.4.2015

Orion Oyj:n hallitus

Orion Oyj

Timo Lappalainen
toimitusjohtaja
Jari Karlson
talousjohtaja


Taulukko-osa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. EUR 1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 259,9 245,0 +6,1 % 1 015,3
Myytyjen suoritteiden kulut -91,4 -95,8 -4,6 % -401,7
Bruttokate 168,5 149,2 +13,0 % 613,6
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -2,2 0,2   1,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -46,6 -46,3 +0,6 % -193,4
T&K-kulut -25,1 -26,3 -4,6 % -106,2
Hallinnon kulut -11,5 -9,4 +23,2 % -43,3
Liikevoitto 83,1 67,4 +23,3 % 272,4
Rahoitustuotot 0,6 0,2 +264,3 % 0,8
Rahoituskulut -1,4 -1,5 -6,9 % -5,9
Osuus osakkkuusyritysten tuloksista 0,4 0,4  +5,1 % 0,4
Voitto ennen veroja 82,7 66,5 +24,4 % 267,8
Tuloverot -17,0 -13,9 +22,5 % -56,6
Tilikauden voitto 65,7 52,6 +24,9 % 211,3
         
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA        
         
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,0 0,0   0,0
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 0,5     4,1
Muuntoerot 2,5 0,2   0,6
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 3,1 0,2   4,7
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,3 0,0   -41,3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,3 0,0   -41,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 2,8 0,2   -36,5
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna 68,5 52,8 +29,8 % 174,7
         
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 65,7 52,6 +24,9 % 211,3
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN        
Emoyhtiön omistajille 68,5 52,8 +29,8 % 174,7
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0   0,0
         
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,47 0,37 +24,8 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1) 0,47 0,37 +24,8 % 1,50
         
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 9,9 9,3 +5,8 % 39,6
Palkat ja muut henkilöstökulut 54,3 54,7 -0,8 % 219,2
         
1) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.      

KONSERNITASE

VARAT        
         
milj. EUR 3/15 3/14 Muutos % 12/14
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 268,5 254,8 +5,4 % 269,1
Liikearvo 13,5 13,5   13,5
Aineettomat oikeudet 45,9 52,6 -12,9 % 47,7
Muut aineettomat hyödykkeet 2,6 3,1 -14,5 % 2,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,6 2,1 +21,0 % 2,1
Myytävissä olevat sijoitukset 6,2 0,5   5,6
Eläkesaaminen   25,1 -100,0 %  
Laskennalliset verosaamiset 7,6 1,0 +636,3 % 6,7
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,7 1,2 +45,7 % 1,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 348,5 354,0 -1,5 % 349,1
         
Vaihto-omaisuus 186,4 198,0 -5,8 % 178,7
Myyntisaamiset 171,5 168,3 +1,9 % 174,0
Muut saamiset 51,7 52,4 -1,4 % 41,2
Rahamarkkinasijoitukset       73,0
Rahavarat 312,2 254,3 +22,8 % 185,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 721,8 673,0 +7,3 % 652,4
         
Varat yhteensä 1 070,3 1 026,9 +4,2 % 1 001,5
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
milj. EUR 3/15 3/14 Muutos % 12/14
Osakepääoma 92,2 92,2   92,2
Käyttörahasto 0,5 0,5   0,5
Muut rahastot 6,4 1,6 +298,5 % 5,9
Kertyneet voittovarat 302,6 297,7 +1,7 % 416,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 401,8 392,0 +2,5 % 514,9
Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,0 0,0 -82,2 % 0,0
Oma pääoma yhteensä 401,8 392,0 +2,5 % 514,9
         
Laskennalliset verovelat 30,7 29,7 +3,1 % 30,1
Eläkevelvoitteet 34,7 1,5   31,1
Varaukset 0,3 0,4 -27,9 % 0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 206,1 229,3 -10,1 % 210,0
Muut pitkäaikaiset velat 0,2 0,4 -63,3 % 0,2
Pitkäaikaiset velat  yhteensä 271,9 261,4 +4,0 % 271,8
         
Ostovelat 65,2 63,4 +2,9 % 66,6
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 5,1 2,6 +100,4 % 1,1
Muut lyhytaikaiset velat 301,7 282,8 +6,7 % 122,5
Varaukset 0,0 0,1 -73,9 %  
Lyhytaikaiset korolliset velat 24,6 24,7 -0,3 % 24,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 396,6 373,5 +6,2 % 214,7
         
Velat yhteensä 668,5 634,9 +5,3 % 486,5
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 070,3 1 026,9 +4,2 % 1 001,5


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma                
b. Käyttörahasto                
c. Muut rahastot                
d. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät        
e. Muuntoerot                
f. Kertyneet voittovarat                
g. Määräysvallattomien omistajien osuus              
h. Oma pääoma yhteensä                
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. EUR a. b. c. d. e. f. g. h.
Oma pääoma 1.1.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,9 433,0 0,0 513,9
Tilikauden tulos           52,6   52,6
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0         0,0
Muuntoerot       -0,0 0,2     0,2
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -175,9   -175,9
Osakekannustinjärjestelmä           1,4   1,4
Muut muutokset     0,0     -0,3 0,0 -0,3
Oma pääoma 31.3.2014 92,2 0,5 1,6 -9,5 -3,7 310,9 0,0 392,0
                 
Oma pääoma 1.1.2015 92,2 0,5 5,9 -50,8 -3,3 470,4 0,0 514,9
Tilikauden tulos           65,7   65,7
Muut laajan tuloksen erät                
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   0,0         0,0
Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos   0,5         0,5
Muuntoerot         2,6     2,6
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyiden uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
      -0,3       -0,3
Tapahtumat omistajien kanssa
Osingonjako ja pääoman palautus           -183,1   -183,1
Osakekannustinjärjestelmä           1,6   1,6
Muut muutokset     0,0     -0,3 0,0 -0,2
Oma pääoma 31.3.2015 92,2 0,5 6,4 -51,1 -0,7 354,4 0,0 401,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

milj. EUR 1-3/15 1-3/14 1-12/14
Liikevoitto 83,1 67,4 272,4
Oikaisut 10,8 12,6 47,8
Käyttöpääoman muutos -18,0 -5,7 43,2
Maksetut korot -3,3 -1,3 -9,6
Saadut korot 3,9 1,0 3,5
Saadut osingot     0,2
Maksetut verot -13,6 -15,0 -60,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 62,9 59,1 296,7
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -9,0 -15,6 -51,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,0 -1,1 -4,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 0,3 0,4 1,5
Aineettomien hyödykkeiden myynnit   0,0  
Investointien rahavirta yhteensä -9,6 -16,3 -54,9
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,5 0,9 1,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,7 -1,1 -3,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,2    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,1 -4,1 -23,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0,0 0,0 -176,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä -4,1 -4,3 -200,5
       
Rahavarojen muutos 49,2 38,6 41,2
       
Rahavarat kauden alussa 258,5 214,7 214,7
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,4 1,0 2,6
Rahavarojen muutos 49,2 38,6 41,2
Rahavarat kauden lopussa 312,2 254,3 258,5
       
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat kauden lopussa 312,2 254,3 185,5
Rahamarkkinasijoitukset kauden lopussa     73,0
Rahavirtalaskelman rahavarat 312,2 254,3 258,5

 
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. EUR   3/15 3/14 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa   269,1 247,3 247,3
Lisäykset   6,9 14,6 51,5
Vähennykset   -0,3 -0,3 -1,7
Poistot ja arvonalentumiset   -7,3 -6,7 -27,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   268,5 254,8 269,1


AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET (ILMAN LIIKEARVOA)

milj. EUR   3/15 3/14 12/14
Kirjanpitoarvo kauden alussa   50,4 57,3 57,3
Lisäykset   0,7 1,1 5,1
Vähennykset     -0,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset   -2,6 -2,6 -11,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa   48,5 55,7 50,4


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

milj. EUR   3/15 3/14 12/14
         
ANNETUT VAKUUDET OMISTA SITOUMUKSISTA        
Annetut kiinteistökiinnitykset   32,0 32,0 32,0
Takaukset   3,5 2,6 2,7
         
MUUT VASTUUT        
Leasing-vastuut (ilman rahoitusleasing-sopimuksia)   7,0 6,2 8,1
Muut vastuut   0,3 0,3 0,3


JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. EUR   3/15 3/14 12/14
         
VALUUTTATERMIINIT JA VALUUTANVAIHTOSOPIMUKSET      
Käypä arvo, milj. EUR   0,2 0,3 1,1
Nimellisarvo, milj. EUR   58,1 58,3 51,3
         
VALUUTTAOPTIOT        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,0 -0,0 0,2
Nimellisarvo, milj. EUR   35,4 63,0 39,7
         
KORONVAIHTOSOPIMUKSET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,1 -0,2 -0,1
Nimellisarvo, milj. EUR   14,3 17,9 15,2
         
SÄHKÖJOHDANNAISET        
Käypä arvo, milj. EUR   -0,3 -0,8 -0,3
Nimellismäärä, GWh   17 48 22

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPIEN ARVOJEN MÄÄRITYS JA HIERARKIA

milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   0,6   0,6
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Osakkeet ja osuudet 5,9   0,3 6,2
Varat yhteensä 5,9 0,6 0,3 6,8
         
Johdannaissopimukset        
  Valuuttajohdannaiset   -0,5   -0,5
  Koronvaihtosopimukset   -0,1   -0,1
  Sähköjohdannaiset -0,3     -0,3
Velat yhteensä -0,3 -0,6 0,0 -0,9
         
Tason 1 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Tason 2 rahoitusinstrumentin käypä arvo perustuu markkinoilta saatuihin syöttötietoihin. Tason 3 johdannaisten käypä arvo ei ole arvioitavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.
Konsernissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan käypien arvojen hierarkian tasojen väliset siirrot kirjataan sille päivälle, jona siirron aiheuttanut tapahtuma on toteutunut.
         
Tasojen välillä ei ole tapahtunut siirtoja raportointikauden aikana.


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

milj. EUR   1-3/15 1-3/14 1-12/14
Johdon työsuhde-etuudet   4,7 4,1 6,8

Segmenttikohtaiset tiedot

LIIKEVAIHTO TULOSYKSIKÖITTÄIN

milj. EUR         1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Lääkeliiketoiminta         244,5 229,5 +6,5 % 962,0
  Alkuperälääkkeet         89,3 88,2 +1,2 % 373,4
  Erityistuotteet         108,6 102,1 +6,4 % 427,1
  Eläinlääkkeet         21,6 15,4 +40,0 % 70,2
  Fermion         14,7 14,9 -1,0 % 56,9
  Sopimusvalmistus ja muut       10,3 8,9 +15,8 % 34,3
Diagnostiikkaliiketoiminta         16,2 16,3 -0,8 % 56,4
Konsernierät         -0,8 -0,8 +0,7 % -3,1
Konserni yhteensä         259,9 245,0 +6,1 % 1 015,3


LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

milj. EUR         1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Lääkeliiketoiminta         81,4 66,7 +22,0 % 275,7
Diagnostiikkaliiketoiminta         4,0 2,6 +54,6 % 6,4
Konsernierät         -2,2 -1,9 +20,0 % -9,6
Konserni yhteensä         83,1 67,4 +23,3 % 272,4


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014 2013
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 244,5 241,5 226,2 264,8 229,5 259,8 224,1 235,0
Diagnostiikkaliiketoiminta 16,2 14,5 12,8 12,7 16,3 13,7 13,5 14,0
Konsernierät -0,8 -0,8 -0,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -0,9
Konserni yhteensä 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0


LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014 2013
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Lääkeliiketoiminta 81,4 56,9 63,8 88,3 66,7 67,9 66,7 64,4
Diagnostiikkaliiketoiminta 4,0 1,5 1,7 0,6 2,6 0,7 2,0 -0,4
Konsernierät -2,2 -3,1 -1,8 -2,9 -1,9 -2,8 -2,2 -2,9
Konserni yhteensä 83,1 55,3 63,8 86,0 67,4 65,8 66,6 61,1


LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

  2015 2014 2013
milj. EUR 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6
Suomi 78,4 79,6 73,5 72,0 70,4 71,5 67,6 67,7
Skandinavia 36,9 35,6 31,7 34,6 33,3 33,0 30,7 34,5
Muu Eurooppa 86,6 89,1 81,3 104,9 79,1 91,9 77,6 83,6
Pohjois-Amerikka 21,6 24,5 15,2 34,0 30,7 45,2 32,7 33,6
Muut maat 36,4 26,5 36,6 31,2 31,5 31,0 28,2 28,8
Konserni yhteensä 259,9 255,3 238,3 276,7 245,0 272,6 236,9 248,0

Liiketoimintakatsaukset

LÄÄKELIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 244,5 229,5 +6,5 % 962,0
Liikevoitto 81,4 66,7 +22,0 % 275,7
  % liikevaihdosta 33,3 % 29,1 %   28,7 %
T&K-kulut 23,4 24,5 -4,2 % 99,1
  % liikevaihdosta 9,6 % 10,7 %   10,3 %
Investoinnit 7,1 17,8 -60,2 % 51,3
  % liikevaihdosta 2,9 % 7,7 %   5,3 %
Myyntituotot omista alkuperälääkkeistä 96,3 92,4 +4,3 % 363,3
Varat 682,2 709,9   669,4
Velat 174,3 158,0   180,7
Henkilöstömäärä kauden lopussa 3 103 3 181   3 131

KYMMENEN MYYDYINTÄ LÄÄKEVALMISTETTA

milj. EUR 1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Stalevo®, Comtess® ja Comtan®  (Parkinsonin tauti) 42,4 47,2 -10,1 % 169,2
Simdax® (sydämen vajaatoiminta) 12,7 10,7 +19,0 % 47,1
Easyhaler®-tuoteperhe (astma, keuhkoahtaumatauti) 12,5 7,8 +59,0 % 35,3
Dexdor® (tehohoitorauhoite) 11,1 8,0 +39,7 % 35,2
Dexdomitor®, Domitor®, Domosedan® ja Antisedan® (eläinrauhoitteet) 6,9 4,9 +41,6 % 24,7
Geneeriset entakaponi-tuotteet (Parkinsonin tauti) 6,2 6,8 -9,2 % 25,5
Burana® (tulehdus, kipu) 5,6 5,5 +1,4 % 23,1
Marevan® (verenohennus) 5,0 4,9 +3,2 % 17,2
Precedex® (tehohoitorauhoite) 4,6 9,0 -49,0 % 29,8
Divina®-sarja (vaihdevuosioireet) 3,5 2,8 +23,5 % 14,7
Yhteensä 110,5 107,6 +2,7 % 421,9
Osuus lääkeliikevaihdosta 45 % 47 %   44 %

DIAGNOSTIIKKALIIKETOIMINNAN AVAINLUKUJA

milj. EUR 1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Liikevaihto 16,2 16,3 -0,8 % 56,4
Liikevoitto 4,0 2,6 +54,6 % 6,4
  % liikevaihdosta 24,5 % 15,7 %   11,3 %
T&K-kulut 1,7 1,9 -9,6 % 7,2
  % liikevaihdosta 10,4 % 11,4 %   12,8 %
Investoinnit 0,9 0,6 +42,9 % 6,3
  % liikevaihdosta 5,4 % 3,8 %   11,3 %
Varat 48,0 46,8   48,9
Velat 12,6 9,5   16,5
Henkilöstömäärä kauden lopussa 290 278   296

KESKEISET KLIINISET LÄÄKEKEHITYSHANKKEET

 

Projekti
 

Käyttöaihe
FAASI  

Rekisteröinti
I II III
Bufomix Easyhaler® (budesonidi-formoteroli) 1) Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni Astma, keuhkoahtaumatauti I II III*  
ODM-201 (androgeenireseptorin estäjä) 2) Eturauhassyöpä I II III*  
Levosimendaani 3) Sydänlihaslama I II III*  
ORM-12741 (alfa-2c reseptorin antagonisti) 4) Alzheimerin tauti I IIa    
Deksmedetomidiini 5) (nenään annosteltava) Kivun hoito I IIb*    
ODM-109 (suun kautta otettava levosimendaani) ALS-tauti I II*    
ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä) Parkinsonin tauti I      
ODM-203 (FGFR+VEGFR inhibiittori) Kiinteät syöpäkasvaimet I*      
ODM-204  (CYP17+androgeenireseptorin estäjä) Eturauhassyöpä I*      
ODM-106 (GABA-B-reseptorin positiivinen allosteerinen säätelijä) Essentiaali vapina I*      
ODM-108 (TRPA1-ionikanavan negatiivinen allosteerinen säätelijä) Neuropaattinen kipu I*      
1) Tavoitteena saada myyntilupa tuotteelle ainakin osassa niistä Euroopan maista, jotka eivät olleet hajautetun myyntilupahakemusmenettelyn piirissä.

2) Yhteistyössä Bayerin kanssa  3) Partneri: Tenax Therapeutics, Inc.

4) Yhteistyössä Janssen Pharmaceuticalsin kanssa 5) Partneri: Recro Pharma, Inc.
* = Vaihe meneillään
   
   

Tietoja Orionin osakkeista

OSAKKEIDEN PERUSTIEDOT 31.3.2015

    A-osake B-osake Yhteensä
Kaupankäyntitunnus Nasdaq Helsingissä   ORNAV ORNBV  
Listautumispäivä   1.7.2006 1.7.2006  
ISIN-koodi   FI0009014369 FI0009014377  
ICB-koodi   4500 4500  
Reuters-koodi   ORNAV.HE ORNBV.HE  
Bloomberg-koodi   ORNAV.FH ORNBV.FH  
Osakepääoma, milj. EUR   26,4 65,8 92,2
Kirjanpidollinen vasta-arvo/osake, EUR   0,65 0,65  
Osakemäärä yhteensä, kpl   40 412 981 100 844 847 141 257 828
% koko osakekannasta   29 % 71 % 100 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl   427 716 427 716
Osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita, kpl   40 412 981 100 417 131 140 830 112
Osakkeiden vähimmäismäärä, kpl       1
A- ja B-osakkeita enintään  ja kaikkien osakkeiden enimmäismäärä, kpl 500 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Ääniä/osake   20 1  
Äänimäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 808 259 620 100 417 131 908 676 751
% kaikista äänistä   89 % 11 % 100 %
Osakkeenomistajia   17 312 40 448 51 872

TIETOJA KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 1.1.-31.3.2015

    A-osake B-osake Yhteensä
Vaihdettu osakemäärä, kpl   741 244 19 660 654 20 401 898
Vaihdon osuus osakemäärästä, %   1,8 % 19,5 % 14,4 %
Vaihto, milj. EUR   20,9 553,9 574,8
Päätöskurssi 31.12.2014, EUR   25,03 25,77  
Alin kurssi, EUR  (A 2.1. ja B 7.1.2015)   24,90 25,47  
Keskikurssi, EUR   28,25 28,17  
Ylin kurssi, EUR (A ja B 27.1.2015)   29,75 29,92  
Päätöskurssi 31.3.2015, EUR   26,10 26,29  
Osakekannan markkina-arvo 31.3.2015, milj. EUR 1 054,8 2 640,0 3 694,7

OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

  1-3/15 1-3/14 Muutos % 1-12/14
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,47 0,37 +24,8 % 1,50
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,47 0,37 +24,8 % 1,50
Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä, EUR 0,38 0,30 +24,3 % 1,72
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,85 2,79   3,66
Osakkeita keskimäärin ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, 1 000 kpl 140 734 140 606   140 668


Liitteet

Raportointi

Orion-konsernin emoyhtiö on Orion Oyj. Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta eli toimintasegmenttiä ja viisi tulosyksikköä. Orion raportoi toiminnoistaan kahden toimintasegmentin mukaan.

 • Lääkeliiketoiminta
  • Alkuperälääkkeet (patentoidut reseptilääkkeet kolmelle terapia-alueelle)
  • Erityistuotteet (geneeriset eli patenttisuojattomat reseptilääkkeet ja itsehoitotuotteet)
  • Eläinlääkkeet (lääkkeet ja hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille)
  • Fermion (lääkkeiden vaikuttavat aineet Orionille ja muille yhtiöille)
 • Diagnostiikkaliiketoiminta
  • Orion Diagnostica (diagnostiset testijärjestelmät terveydenhuollon lähitestaukseen ja teollisuushygieniaan).

Sopimusvalmistus ja muut eli lääkevalmistus muille yhtiöille sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Katsauksen laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014, lukuun ottamatta 1.1.2015 alkaen käyttöönotettuja EU:n hyväksymiä muutoksia olemassa oleviin IFRS-standardeihin sekä IAS-standardeihin. Standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Katsauskauden sovelletut periaatteet ja laskentamenetelmät ovat saatavilla Orionin kotisivulla osoitteessa http://www.orion.fi/sijoittajat.

Muut

Tämän katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

Suluissa olevat luvut ovat vertailukauden tietoja eli edellisen vuoden vastaavalta kaudelta. Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat kaudella keskimäärin
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma kaudella keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korollinen vieras pääoma - rahavarat - rahamarkkinasijoitukset x 100
Oma pääoma
Osakekohtainen tulos, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen rahavirta
ennen rahoituseriä, EUR
= Liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta  
Osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita kaudella keskimäärin
Osakekohtainen oma pääoma, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtainen osinko, EUR = Tilikaudelta jaettava osinko  
Osakemäärä kauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko x 100
Kauden viimeinen kaupantekokurssi
Hinta/voitto-suhde (P/E) = Kauden viimeinen kaupantekokurssi  
Osakekohtainen tulos
Osakkeen keskikurssi, EUR = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto  
Vaihdettujen osakkeiden määrä kaudella keskimäärin
Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR = Osakemäärä kauden lopussa × kauden viimeinen kaupantekokurssi  

Julkaisija:
Orion Oyj
http://www.orion.fi/
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Orionin liikevaihto vuonna 2014 oli 1 015 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.