Siirry pääsisältöön

Muutoksia Orion-konsernin johtoryhmässä ja uusi organisaatiorakenne 1.1.2023 lukien

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE – MUUTOKSET HALLITUS/JOHTO/TILINTARKASTUS 17.10.2022 KLO 13.00

Orion-konserni uudistaa organisaatiorakennettaan vastaamaan entistä paremmin yhtiön strategian mukaista kehitystä ja kasvua. Uusi organisaatiorakenne näkyy myös muutoksina konsernin johtoryhmässä ja sen jäsenten vastuualueissa. Uusi organisaatiorakenne ja muutokset johtoryhmässä astuvat voimaan 1.1.2023. Orionin taloudellinen raportointi muuttuu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta osavuosikatsauksesta 1–3/2023 alkaen.

Uusi organisaatiorakenne 1.1.2023 alkaen

Orion-konsernilla on 1.1.2023 alkaen viisi tulosyksikköä, jotka ovat Innovative Medicines, Branded Products, Generics and Consumer Health, Animal Health sekä Fermion.

Innovative Medicines -tulosyksikköön kuuluvat lääkkeet, joilla on patentti- tai muuta tuotesuojaa. Branded Products -tulosyksikköön kuuluvat sellaiset Orionin kehittämät ja pitkään markkinoilla olleet tuotteet, joilla on kilpailuetua tuova vahva tuotemerkki (brändi). Generics and Consumer Health -tulosyksikköön kuuluvat geneeriset reseptilääkkeet sekä itsehoitovalmisteet. Animal Health -tulosyksikköön kuuluvat alkuperäisvalmisteet sekä geneeriset valmisteet seura- ja tuotantoeläimille. Fermion on olennainen osa Orion-konsernia, ja se tuottaa lukuisia vaikuttavia lääkeaineita sekä Orionille että ulkoisille asiakkaille.

Uutena konsernitasoisena toimintona aloittaa Corporate Strategy and Program Management, joka vastaa Orionin strategiaprosessista, konsernin projektinhallinnasta sekä tietohallinnosta. Muut konsernitasoiset toiminnot ovat Corporate Functions, Finance and Corporate Business Development, Global Operations ja Research & Development.

“Orionin strategia ja strateginen kasvutavoite saavuttaa 1,5 miljardin euron liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä ovat ennallaan. Innovatiivisiin lääkkeisiin ja hoitoihin panostavan Orionin merkittävin kasvun lähde ovat jo markkinoilla olevat tai kehitysvaiheessa olevat patenttisuojatut lääkkeet. Orionin vahvat brändit kuten Easyhaler®-tuoteperhe sekä Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess® ovat jatkossakin yhtiömme liiketoiminnan tärkeä kulmakivi kuten myös kasvua hakeva Generics and Consumer Health -tulosyksikkö. Elinkaarensa eri vaiheessa olevat lääkkeet edellyttävät yhtiöltä hyvin erilaisia investointeja ja resursseja. Myös markkinadynamiikat ovat hyvin erilaisia. Uusi organisaatiorakenne on selkeä ja se antaa tulosyksiköille entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omiin vahvuuksiinsa, markkinoihinsa sekä asiakkaisiinsa. Tämä tukee yhtiön strategiaa sekä strategian mukaista kehitystä ja kasvua. Orion on vahvassa kunnossa, mikä luo erinomaisen pohjan yhtiön tulevaisuuden rakentamiselle”, toteaa Orionin toimitusjohtajana 1.11.2022 aloittava Liisa Hurme.

Muutokset Orionin johtoryhmässä

Satu Ahomäki, KTM, on nimitetty Generics and Consumer Health -tulosyksikön johtajaksi 1.1.2023 alkaen.

Virve Laitinen, DI, MBA, on nimitetty Corporate Strategy and Program Management -konsernitasoisen toiminnon johtajaksi 1.1.2023 alkaen. Hän vastaa Orionin strategiaprosessista, konsernin projektinhallinnasta sekä tietohallinnosta.

Niclas Lindstedt, DI (kemiantekniikka), EMBA, on nimitetty Animal Health -tulosyksikön johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän uudeksi jäseneksi 1.1.2023 alkaen. Hän on työskennellyt Orionissa vuodesta 2003 alkaen myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä ollut Animal Health -yksikön johtaja vuodesta 2010.

Hao Pan, M.Sc. International Business, on nimitetty Branded Products -tulosyksikön johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän uudeksi jäseneksi 1.1.2023 alkaen. Hän on työskennellyt Orionissa vuodesta 2002 alkaen useissa eri myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Orionin Euroopan myyntiorganisaatiossa.

Outi Vaarala, lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori, on nimitetty Innovative Medicines -tulosyksikön johtajaksi 1.1.2023 alkaen. Vaarala myös jatkaa roolissaan Research & Development -toiminnon johtajana.

Orion-konsernin johtorymä 1.1.2023 alkaen

  • Liisa Hurme, toimitusjohtaja
  • Satu Ahomäki, johtaja, Generics and Consumer Health
  • Olli Huotari, johtaja, Corporate Functions
  • Juhani Kankaanpää, johtaja, Global Operations, Fermion
  • Jari Karlson, talousjohtaja
  • Virve Laitinen, johtaja, Corporate Strategy and Program Management
  • Niclas Lindstedt, johtaja, Animal Health
  • Hao Pan, johtaja, Branded Products
  • Outi Vaarala, johtaja, Innovative Medicines ja Research & Development

Uusina henkilöinä Orionin johtoryhmässä 1.1.2023 aloittavien Niclas Lindstedtin ja Hao Panin ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä. 1.11.2022 tehtävässään ja johtoryhmässä aloittavan Juhani Kankaanpään ansioluettelo on julkaistu pörssitiedotteessa 20.9.2022. Orionin nykyisen johtoryhmän jäsenten ansioluettelot löytyvät Orionin verkkosivuilta osoitteesta https://www.orion.fi/konserni/hallinnointi-ja-johto/toimitusjohtaja-ja-johtoryhma/johtoryhman-esittely/.

Taloudellinen raportointi

Orionin taloudellinen raportointi muuttuu vastaamaan uutta organisaatiorakennetta osavuosikatsauksesta 1–3/2023 alkaen. Vuosiraportointi 2022 noudattaa vielä nykyistä organisaatiorakennetta. Osavuosikatsauksesta 1–3/2023 alkaen Orionilla on edelleen yksi raportointisegmentti, Lääkeliiketoiminta, jonka mukaan toiminnasta raportoidaan. Liikevaihdon Orion erittelee tulosyksikkökohtaisesti kuten aikaisemminkin. Orion julkaisee uusien tulosyksiköiden liikevaihdon vertailuluvut vuodelta 2022 myöhemmin.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
   Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot  
 

                                                
Yhteyshenkilö:
Liisa Hurme, johtaja, operatiiviset toiminnot, Orionin toimitusjohtaja 1.11.2022 alkaen,
puhelin 010 426 2874

Yhteyshenkilö tiedotusvälineille:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj
puhelin 050 966 4646, terhi.ormio@orion.fi

LIITE: Niclas Lindstedtin henkilötiedot

Niclas Lindstedt

s. 1966

Koulutus

Executive MBA, Helsingin kauppakorkeakoulu, 2008

Diplomi-insinööri, kemiantekniikka, Åbo Akademi, 1992

Ura Orion Oyj:ssä

2010– Johtaja, Animal Health, Orion Oyj

2005–2010 Johtaja, myynti ja markkinointi, Fermion Oy

2003–2005 Päällikkö, liiketoiminnan kehitys, Fermion Oy

Aiempi ura

Ennen Orionille tuloaan Niclas Lindstedt työskenteli useissa myynnin, markkinoinnin sekä liiketoiminnan rooleissa ja tehtävissä DuPont de Nemours, Engineering Polymers -yhtiössä.

Keskeiset luottamustoimet

2020– Hallituksen jäsen, Suomen eläinlääketieteen säätiö

2016– Hallituksen jäsen, Animal Health Europe

LIITE: Hao Pan henkilötiedot

Hao Pan

s. 1971

Koulutus

Master of Science in International Business, University of London, Birkbeck College, 1999

Ura Orion Oyj:ssä

2017- Aluejohtaja, Länsi-Eurooppa

2014-2016 Aluejohtaja, Länsi- ja Etelä-Eurooppa

2009-2014 Aluejohtaja, Länsi-Eurooppa

2006-2009 Aluejohtaja, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Irlanti

2005-2006 Maajohtaja, Yhdistynyt Kuningaskunta

2004-2005 Myynti- ja markkinointipäällikkö, Yhdistynyt Kuningaskunta

2003-2004 Kansainvälinen tuotepäällikkö, hormonaaliset ja urologiset hoidot

2002-2003 Vanhempi tuotepäällikkö, hormonikorvaushoito, Yhdistynyt Kuningaskunta

Aiempi ura

Ennen Orionille tuloaan Hao Pan työskenteli myynnin ja markkinoinnin tehtävissä onkolgian, neurologian, urologian ja haavanhoidon alueilla seuraavissa yhtiöissä: Janssen-Cilag UK, Ferring Pharmaceuticals UK ja Coloplast UK.

        

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.