Siirry pääsisältöön

Orion saanut äänimäärällä mitattuna suurimmilta osakkeenomistajilta ilmoituksen yhtiökokouskutsussa olevien ehdotusten kannattamisesta yhtiökokouksessa 6.5.2020

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2020 KLO 9.30

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.5.2020 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa. Kokouksessa noudatetaan koronavirustilanteeseen liittyviä erityisjärjestelyjä. Kokouksen järjestämisessä Orion noudattaa viranomaismääräyksiä ja kokous voidaan järjestää vain, mikäli kokouksen osallistujamäärä kokouspaikalla on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä noudattaen.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi ja yhtiökokouksen keston lyhentämiseksi Orion Oyj on saanut äänimäärän mukaan yhtiön suurimmilta osakasluetteloon merkityiltä osakkeenomistajilta (suurimpia osakkeenomistajia laskettaessa ei kuitenkaan huomioida sellaisia osakkeenomistajia, joiden omistamien osakkeiden nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen) ilmoituksen, jonka mukaan osakkeenomistajat tulevat yhtiökokouksessa kannattamaan 14.4.2020 julkaistussa yhtiökokouskutsussa olevia ehdotuksia. Ilmoituksen antaneiden osakkeenomistajien edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on yli 30 prosenttia Orion Oyj:n kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Orion suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti pyrkien samalla varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2020. Tämä mahdollistaa mm. päätöksen hallituksen ehdottaman osingon maksamisesta. Näistä syistä Orion kehottaa osakkeenomistajia välttämään saapumista kokouspaikalle. Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajia kehotetaan osallistumaan kokoukseen äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamalla Asianajotoimisto Merilampi Oy:n asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta osakkeenomistajalle). Osakkeenomistajat voivat myös seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä verkossa.

Lisätietoja yhtiökokouksesta sisältäen mm. ohjeet valtakirjan antamiseksi sekä kokouksen seuraamiseksi videoyhteyden välityksellä löytyy osoitteesta http://www.orion.fi/yhtiokokous2020.

Orion Oyj

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
 Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 

                                                                                                                                   
Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot, Orion Oyj:n hallituksen sihteeri
puh. 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.