Siirry pääsisältöön

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 6.5.2020

ORION OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2020 KLO 15.00

Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti maksettavaksi osingoksi 1,50 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.5.2020 ja maksupäivä 15.5.2020.
  • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
  • Hallitukseen valittiin uudelleen Pia Kalsta, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uutena jäsenenä Kari Jussi Aho. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Silvennoinen.
  • Hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.
  • Päätti, että osakkeenomistajat menettävät oikeutensa yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin.

Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2019.

Osakekohtainen osinko 1,50 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.5.2020 ja maksupäivä 15.5.2020.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.-12.6.2020 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33 600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22 000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16 800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.6.2020. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Pia Kalsta, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä uutena jäsenenä Kari Jussi Aho. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Silvennoinen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettäminen.

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin sekä 9 luvun 19 §:n mukaisesti, että oikeus Orionin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten Orionin osakkeiden osalta, joita koskevaa kirjaamisvaatimusta arvo-osuustilille ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen perustuvan kirjaamisvaatimuksen osalta myös osakekirjaa tai muuta saantoselvitystä ei ollut esitetty Orionille viimeistään 6.5.2020.

Menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet tulevat Orionille, ja tällaisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Orionin internetsivuille http://www.orion.fi/yhtiokokous2020 viimeistään 20.5.2020.Orion OyjTimo Lappalainen
Toimitusjohtaja
 Olli Huotari
Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 

                                                                                                                                   
Yhteyshenkilö:
Olli Huotari, Johtaja, Esikuntatoiminnot
Puhelin 050 966 3054

Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.